18. července, 2018 - svátek má Drahomíra

MŠ Praha 6 - Praha služby a firmy

Přidej Firmu Zdarma

MŠ Praha 6 Praha - firmy

MŠ Praha 6, Sbíhavá , Liboc - MŠ Praha 6

MŠ Praha 6, Sbíhavá , Liboc

Mateřská škola pro 86 dětí s heterogenními třídami. Výuka anglického jazyka, hry na flétnu a plavání. K dispozici je jídelna. Pro děti pořádáme tábory. S dětmi chodíme na vycházky, pouštět draka, pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, jezdíme do divadla a na výlety.

Praha Libocgroše:329

MŠ Praha 6, Jílkova , Břevnov - MŠ Praha 6

MŠ Praha 6, Jílkova , Břevnov

Provozujeme mateřskou školu pro 112 dětí se zahradou a jídelnou.

Praha Břevnovgroše:164

Život Dětem
MŠ Praha 6, Velvarská , Dejvice - MŠ Praha 6

MŠ Praha 6, Velvarská , Dejvice

Trojtřídní mateřská škola pro 187 dětí s jídelnou nabízí keramický, rytmický a hudební kroužek.

Praha Dejvicegroše:105

MŠ Praha 6, Juárezova , Bubeneč - MŠ Praha 6

MŠ Praha 6, Juárezova , Bubeneč

Provozujeme čtyřtřídní mateřskou školu pro 96 dětí s jídelnou. Vlastníme zahradu s prolézačkami a vybavením pro volné chvíle. Podáváme dětem tři jídla v tříhodinových intervalech. Pořádáme různé akce a výlety. Připravujeme děti na vstup do základní školy. Vyučujeme anglický jazyk a hru na flétnu.

Praha Bubenečgroše:78

MŠ Praha 6, Laudova , Řepy - MŠ Praha 6

MŠ Praha 6, Laudova , Řepy

Mateřská škola pro celkem 264 dětí se 4 třídami běžného typu. Tvoříme harmonické, klidné i bezpečné prostředí a pořádáme společenské akce pro děti. Dále je připraveno plavání, angličtina, malování, modelování, zpěv, tanec, cvičení a pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu.

Praha Řepygroše:75

MŠ Praha 6, Čínská , Dejvice - MŠ Praha 6

MŠ Praha 6, Čínská , Dejvice

Mateřská škola pro 112 dětí ve 4 třídách s jídelnou. Napomáhání celkovému rozvoji dětské osobnosti, možnost výuky francouzského a anglického jazyka. Vedeme také kroužek logopedie, zpěvu, flétny, jógy, tance nebo plavání. Účastníme se projektu Bezpečná školka, Škola plná zdraví nebo Zdravý úsměv.

Praha Dejvicegroše:72

MŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu  - MŠ Praha 6

MŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu

Provozujeme čtyřtřídní mateřskou školu s kapacitou 96 dětí od 3 do 7 let s jídelnou. Nabídka výuky anglického jazyka i zpěvu včetně sportovních, keramických a tanečních kroužků. Pořádáme dětské akce a výlety. Zúčastňujeme se divadelních představení.

Praha Vokovicegroše:63

MŠ Praha 6, Laudova ,  Řepy - MŠ Praha 6

MŠ Praha 6, Laudova , Řepy

Mateřská škola pro 264 dětí se 2 třídami běžného typu a se 2 třídami pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jako jsou vady řeči, mentální i sluchové postižení. Pro děti je zajištěn bohatý celoroční program v areálu školky i mimo ni, anglický jazyk s prvky Montessori, jóga či taneční kroužek.

Praha Řepygroše:51

MŠ Praha 6, Brunnerova , Řepy - MŠ Praha 6

MŠ Praha 6, Brunnerova , Řepy

Mateřská škola s jídelnou a se dvěma běžnými smíšenými třídami, ve kterých integrujeme děti s vývojovými vadami, poruchami chování a vadami řeči. Děti jsou rozděleny do několika skupin a jsou pro ně připraveny zábavné aktivity a jiné akce.

Praha Řepygroše:48

MŠ Praha 6, Opuková , Řepy - MŠ Praha 6

MŠ Praha 6, Opuková , Řepy

Jednotřídní mateřská škola rodinného typu s jídelnou pro děti smíšeného věku, která je zaměřená na výtvarnou a estetickou výchovu. Pro děti jsou připraveny zájmové a odpočinkové činnosti, hry na pískovišti, s hračkami či na skluzavkách.

Praha Řepygroše:45

MŠ Praha 6, Terronská , Bubeneč - MŠ Praha 6

MŠ Praha 6, Terronská , Bubeneč

Mateřská škola pro 163 dětí zaměřená na rozvoj identity dítěte a získávání nových znalostí. K dispozici je jídelna. Pořádáme tematické procházky, výlety, návštěvy muzeí a výstav, karnevaly a oslavy Dne dětí.

Praha Bubenečgroše:36

MŠ Praha 6, Parléřova, Hradčany - MŠ Praha 6

MŠ Praha 6, Parléřova, Hradčany

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou nabízí kroužek angličtiny, keramiky, hry na flétnu, cvičení i aerobiku. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro děti i jejich rodiče. Zajišťujeme všestrannou péči dětem realizací vzdělávacích programů podporujících zdravý psychický vývoj dítěte.

Praha Hradčanygroše:36

MŠ Praha 6 Praha ... zařazeno 12 firem

1