21. května, 2019 - svátek Monika

MŠ Praha 4 - Praha služby a firmy

Přidej Firmu Zdarma

MŠ Praha 4 Praha - firmy

MŠ Praha 4, Markušova , Chodov - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, Markušova , Chodov

Mateřská škola pro 224 dětí s jídelnou. Program je zaměřen na přírodovědu a ekologii. Spolupracujeme s ekologickými organizacemi. Pořádáme akci k oslavám Dne Země i pro veřejnost. Organizujeme výlety a vycházky do přírody, staráme se o prostředí školní zahrady.

Praha Chodovgroše:317

MŠ Praha 4, Ke Kateřinkám - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, Ke Kateřinkám

Mateřská škola pro 180 dětí s jídelnou. Děti jsou rozděleny do 3 tříd a je jim zajištěno celodenní stravování. K dispozici je zahrada s průlezkami, lanovou pyramidou, dvojhoupačkou, pryžovým skákacím panákem a dvěma pískovišti. Děti se učí anglický jazyk a hru na zobcovou flétnu.

Praha Chodovgroše:315

MŠ Praha 4, V Zápolí - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, V Zápolí

Mateřská škola pro 112 dětí s jídelnou. Dětem je k dispozici kroužek keramiky, kytary, angličtiny, tanečků a cvičení.

Praha Michlegroše:293

MŠ Praha 4, Křejpského , Chodov - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, Křejpského , Chodov

K dispozici je zahrada, pískoviště, houpačky, klouzačka a lezecká stěna. Pořádáme společné akce s rodiči. Navštěvujeme divadla a koncerty.

Praha Chodovgroše:275

MŠ Praha 4, Mírového hnutí - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, Mírového hnutí

Mateřská škola s celodenní péčí pro 240 dětí s jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky angličtiny, Juda, keramiky, Zumby, fotbalu a dalších. Pořádáme akce jako je divadlo, hudební pořady, výroba svíček, fotografování, Vánoční a Velikonoční akce a mnoho dalších aktivit.

Praha Chodovgroše:270

MŠ Praha 4, K Milíčovu - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, K Milíčovu

Mateřská škola pro 386 dětí se školní jídelnou. Nabízíme pohybový i anglický kroužek, plavecký kurz a keramickou dílnu. Pořádáme besídky, karnevaly, zájezdy, výlety, výstavy keramických a výtvarných prací. K dispozici je zahrada s pískovišti, průlezky, se skluzavkami a bazénem.

Praha Hájegroše:269

MŠ Praha 4, Němčická , Braník - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, Němčická , Braník

Mateřská škola pro 120 dětí se čtyřmi třídami a jídelnou nabízí kroužek angličtiny, veselého pískání, keramiky, tance a plavání.

Praha Braníkgroše:263

MŠ Praha 4, Jažlovická - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, Jažlovická

Mateřská škola pro 180 dětí s jídelnou. Děti jsou rozděleny do 4 věkově smíšených tříd a je jim zajištěno celodenní stravování. K dispozici je zahrada s průlezkami a lanovým centrem, houpačkou, herním domečkem a pískovištěm. Děti jsou seznamovány s anglickým jazykem a hrou na zobcovou flétnu.

Praha Chodovgroše:263

MŠ Praha 4, Jílovská - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, Jílovská

Mateřská škola se šesti třídami pro 168 dětí s jídelnou nabízí kroužek tanců, keramiky, angličtiny i hry na flétnu a zajišťuje výuku plavání. K dispozici je zahrada.

Praha Braníkgroše:256

MŠ Praha 4, Na Zvoničce , Podolí - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, Na Zvoničce , Podolí

Mateřská škola se čtyřmi třídami pro 136 dětí se školní jídelnou a zahradou poskytuje logopedickou péči a nabízí kroužek plavání, angličtiny, dětských tanečků, keramiky.

Praha Podolígroše:240

MŠ Praha 4, Mezivrší - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, Mezivrší

Provozuje mateřskou školu pro 90 dětí s jídelnou. Vyučujeme anglický jazyk a hru na flétnu. Nabízíme taneční kroužek, plavání, keramiku, výrobu suché vazby, divadelní představení, besídky a výlety. Zajišťujeme školu v přírodě.

Praha Braníkgroše:236

MŠ Praha 4, Voráčovská - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, Voráčovská

Mateřská škola pro 84 dětí s jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky anglického jazyka, hry na flétnu, tance, fotbalu, keramiky, zpěvu a logopedie. Pořádáme předplavecký výcvik, zájezdy a celodenní výlety. Navštěvujeme divadelní představení, muzea a chodí k nám profesionální umělci

Praha Podolígroše:228

MŠ Praha 4, Jihozápadní , Záběhlice - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, Jihozápadní , Záběhlice

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou je zaměřena na estetickou i hudebně pohybovou výchovu a ekologii. Pořádáme den otevřených dětí při zápisu dětí, besídky pro rodiče a veřejnost, návštěvy do divadel, tématické výlety po okolí. Nabízíme plavání, keramiku, hru na hudební nástroj a výuku AJ.

Praha Záběhlicegroše:220

MŠ Praha 4, Na Chodovci , Záběhlice - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, Na Chodovci , Záběhlice

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou nabízí kroužek keramický, základů angličtiny, tanečně pohybový a grafomotorický program pro předškoláky.

Praha Záběhlicegroše:218

MŠ Praha 4, Donovalská - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, Donovalská

Mateřská škola s celodenní péčí pro 240 dětí s jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky angličtiny, Juda, keramiky, Zumby, fotbalu, Domina a dalších. Pořádáme akce jako je divadlo, hudební pořady, výroba svíček, fotografování, Vánoční a Velikonoční akce a mnoho dalších aktivit.

Praha Chodovgroše:217

MŠ Praha 4, Dubnova - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, Dubnova

Mateřská škola pro 224 dětí s jídelnou. Program je zaměřen na přírodovědu a ekologii. Spolupracujeme s ekologickými organizacemi. Pořádáme akci k oslavám Dne Země i pro veřejnost. Organizujeme výlety a vycházky do přírody, staráme se o prostředí školní zahrady.

Praha Hájegroše:192

MŠ Praha 4, Modletická - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, Modletická

Mateřská škola pro 386 dětí se školní jídelnou. Nabízíme pohybový, výtvarný i anglický kroužek a plavecký kurz. Navštěvujeme solnou jeskyni. Pořádáme besídky, karnevaly, zájezdy, výlety, výstavy výtvarných prací a výukové programy.

Praha Chodovgroše:175

MŠ Praha 4, Na Lánech - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, Na Lánech

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou. Dětem je k dispozici kroužek keramiky, kytary, angličtiny, tanečků a cvičení.

Praha Michlegroše:138

MŠ Praha 4, Anny Drabíkové - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, Anny Drabíkové

Mateřská škola pro 280 dětí s jídelnou. K dispozici je dramatický, hudebně pohybový, jazykový, výtvarný, pracovní i keramický kroužek.

Praha Hájegroše:121

MŠ Praha 4, V Benátkách 1751 , Chodov - MŠ Praha 4

MŠ Praha 4, V Benátkách 1751 , Chodov

Mateřská škola pro 120 žáků s jídelnou. Nabízíme taneční a výtvarný kroužek, výuku anglického jazyka a hry na flétnu, výrobu keramiky.

Praha Chodovgroše:90

MŠ Praha 4 Praha ... zařazeno 25 firem

12Další