16. června, 2019 - svátek má Zbyněk

Studio Ypsilon - Ypsilonka

Studio Ypsilon - Ypsilonka

Studio Ypsilon - Ypsilonka
Ulice:Spálená 75/16
Městská část:Praha Nové Město
PSČ:11000
GPS:50.0809217N, 14.4201433E

HomePage:Zobraz domovskou stránku

STUDIO YPSILON je jedno z předních českých divadel. Má své nezastupitelné místo ve vývoji současného českého divadla. Studio Ypsilon (familiérně Ypsilonka) sídlí v Praze v prvním pražském konstruktivistickém domě z roku 1927 architekta Jaromíra Krejcara (v centru města ve Spálené ulici), ale vzniklo už roku 1963 v Liberci. K dispozici má dva divadelní sály tzv. malou scénu studiového charakteru a větší sál rekonstruovaný do původní podoby ve stylu artdeco. Jeho tvůrcem a zakladatelem je Jan Schmid (režisér, výtvarník, spisovatel, herec). Studiem Ypsilon prošla řada významných českých herců a i v současné době jde o soubor vynikajících a velmi populárních osobností. Studio Ypsilon se vyznačuje osobitým stylem a poetikou, má autorskou povahu a vyznačuje se také poetikou „otevřeného díla“, komunikativností a autenticitou. Ypsilonský tvůrčí princip vychází z dvojího pohledu. Z toho, co je elementární, co je v běhu času trvalé a nemění se (nebo jen velmi pomalu), a z toho co teprve na základě tohoto poznání probíhá jako všeobecný vývoj (dějiny, historie), kde se naopak s kulisami doby věci proměňují velmi rychle. V tomto nastavení tak lze u Ypsilonu hovořit i o určitém nestárnutí, protože když se pracuje s neukončeností, náhodou, stálou otevřeností, tak k vlastní (živé) ukončenosti dochází vždy znovu (nově) právě ve chvíli nyní hraného představení. Činnost je tak otevřena budoucnosti (po této stránce je Ypsilonka ve vývoji divadla zlomová, jelikož tím nabídla změny divadelního myšlení k jinému nazírání světa, které se postupně ujaly), s možnostmi pokoušet se dobrat toho, co ani sami dopředu nepředpokládáme.

V inscenacích Studia Ypsilon se pojí prvky groteskního i civilního výrazu, živá hudba, zpěv a textappeal ve specifickou montáž, ve které se jednotlivé prvky kontrapunkticky doplňují. Tvůrčí metoda bývá označována jako kolektivní improvizace. Improvizace jako otevřený způsob vnímání světa. Jde o autorské doplňování se často různorodých autorských iniciativ všech členů souboru ve všech fázích zrodu díla a s tím spojená nutnost učit se poslouchat jeden druhého, respektovat postoje partnerů atd. Ale být pohyblivou součástí celku. Hlavní koncepční silou však v tomto procesu zůstává režijní osobnost Jana Schmida, pro jehož vidění je charakteristické vědomí nedefinitivnosti věcí, rozporuplnosti světa, které se vždy znovu nalézá ve stádiu zrodu.


Studio Ypsilon - Ypsilonka - kontakty

Odpolední pokladna 14.00-19.30Sekretariát Studia Ypsilon
Tel.:+420 224 947 119Tel.:+420 224 948 124
email:pokladna@ypsilonka.czemail:sekretariat@ypsilonka.cz

Program a přehled divadelních představení Studia Ypsilon - Ypsilonky