Městská část Praha Benice

Naloguj se a edituj
Login:
Heslo:
Nová Registrace
Ztratil/a jsem Heslo

Městská část Praha Benice - základní informace

Městská část Praha Benice znak městské části

Benice jsou katastrálním územím na jihovýchodním okraji Prahy, tvořícím území městské části Praha-Benice. Je zde evidováno 11 ulic a 192 adres. Žije zde 474 obyvatel. Sousedícími městskými částmi jsou: Kolovraty, Uhříněves, Pitkovice a Lipany. Znak je tvořen červeným štítem se zelenou hlavou oddělenou zúženým zlatým břevnem. V hlavě štítu je nakoso položený zlatý cep šikmo překřížený zlatou berlou. Uprostřed štítu je zlatý cestovní čtyřkolový kočár. Kočár je symbolem nyní zrekonstruované původní císařské cesty Praha – Vídeň, červená a zlatá erbovní tinktura vychází z erbovních barev původních majitelů panství – knížat z Liechtensteinu, zelená barva symbolizuje původní zemědělský charakter Benic. Zlatá berla je atributem sv. Prokopa, patrona kapličky na návsi, zlatý cep opět odkazuje na zemědělskou minulost Benic a zlaté zúžené břevno asociuje historickou těžbu zlata ve štolách.

Historie obce Praha - Benice

První písemná zmínka o vsi Zbynice, tedy vsi Zbyňových lidí, pochází ze 14. století. Během své historie často střídala majitele a od 17. století patřila právem pod Říčany a čestlickou farnost. V této době zde také vznikla jedna z nejvýznamnějších staveb - Formanská hospoda, která fungovala až do nedávné doby, kdy byla zničena rozrůstající se kulturou satelitních městeček.

Nejvýznamnější dobou se pro obec stalo období před rokem 1870, kdy byla dobudována dráha spojující Prahu s Vídní. Do té doby procházel Benicemi významný silniční spoj Císařská cesta, jež byl jediným pojítkem mezi českým a rakouským hlavním městem.

Od roku 1974 jsou Benice součástí hlavního města Prahy.

Současnost obce a občanská vybavenost Benic

V celé obci byl dobudován vodovod, zprovozněna splašková kanalizace, do všech domů rozveden plyn a vyasfaltovány všechny ulice i s přilehlými chodníky, čímž se ves stala čistou a upravenou částí pražského předměstí. Významná změna nastala roku 1999 po dokončení výstavby 41 rodinných domů v obytném souboru Nové Benice, na níž navázalo zahájení výstavby domů v ulici U císařské cesty.

Pořádají se oslavy Dne dětí, kterou organizuje Sbor dobrovolných hasičů, místní zastupitelstvo a TJ Sokol spolu se členy Sdružení be-nice.

Další zajímavou akcí Benic je sázení stromů. Tato akce se uskutečnila již podruhé. Jednalo se o třicet osm lip, kterými olemovali cestu vedoucí za Parkem Holiday z Benic do Lipan. Akce byla podpořena z grantu Nadace Partnerství Strom života. Generálním partnerem programu je společnost Skanska. Autorkou nápadu, projektu i zajištění konečné realizace je členka občanského sdružení Be Nice Kateřina Schneiderová, pro niž celá akce začala o několik měsíců dřív než pro nás ostatní. Skvělá spolupráce a organizace vedla k tomu, že během hodiny byly všechny stromky v zemi.

I tentokrát se akce zúčastnili beničtí hasiči s těžkou technikou a ušetřili tak místní občany další disciplíny - běhu s plnou konví blátem. Kromě toho povozili několik menších kluků a nenápadně tak provedli nábor mezi nejmladší generací. Na akci se sešli jak „přistěhovalci" tak i starousedlíci, kteří nerezignují na současné dění v obci. Je to skvělá možnost, jak se nenásilně při práci navzájem poznat.

K významným historickým stavbám městské části patří kromě Formanské hospody i mlýn z počátku 19. století a bývalý Poplužní dvůr, na jehož místě stojí od roku 2007 sportovně relaxační centrum. Chráněnou památku představuje pískovcová zvonička z roku 1893, nad jejímž zvonkem byl umístěn kříž a na přední straně vytesaná soška sv. Prokopa.

Sportovní aktivity a okolní příroda

Na území trvale působí v rámci Sokola fotbalový oddíl, který dosahuje dobrých výsledků a Sbor dobrovolných hasičů, jehož členská základna se od roku 2006 rozrostla a významně se podílí na organizaci všech společenských a kulturních akcí. V současné době Praha-Benice se vynakládají značné finanční prostředky na rozvoj zeleně. Výsledkem je příjemná a upravená vesnička v malebném údolí podél Vinného potoka obklopeného loukami a lesíky, které vytváří vzácnou oázu klidu pro všechny spoluobčany.

Doprava v Benicích

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy zavádí od 30. listopadu 2009, na základě četných požadavků městské části Praha 22 a okolních obcí, novou autobusovou linku č. 325, která spojí Uhříněves s obchodní zónou v Čestlicích. Linka bude v provozu v pracovní dny od 06.00 do 19.00 hod. a autobusy budou jezdit v hodinovém intervalu. Linka č. 325 bude začínat na uhříněveském nádraží a pojede po následující trase: Nové náměstí - K Pitkovičkám - Žampiónová - Čestlice, Kika - Čestlice, Hypernova - Čestlice, Polní - Čestlice.

Cestující z Kolovrat, pojedou-li vlakem, mohou na linku č. 325 přestoupit na uhříněveském nádraží. Přestupní zastávkou pro cestující, kteří využijí ke své cestě z Kolovrat autobus, bude zastávka Nové náměstí.

Copyright © 2012 - 2016 Praha na Dlani - informační portál pro Prahu Košile na míru

Do 21. března bude celý portál Praha na Dlani probíhat transformací, design, nové funkce, nové formuláře, omluvte případné nestandardní chování serveru. Kulturní kalendář Prahy je intenzivně plněn a především sekce Koncerty v Praze a Divadelní představení Praha jsou denně aktualizovány.

Co je nového?