Městská část Praha Čimice

Naloguj se a edituj
Login:
Heslo:
Nová Registrace
Ztratil/a jsem Heslo

Městská část Praha Čimice - základní informace

Městská část Praha Čimice znak městské části

Čimice jsou čtvrť a katastrální území v Praze, součást městské části Praha 8.

Čtvrť se nachází na severním okraji Prahy. Jsou součástí obvodu Praha 8. Obklopuje je zejména krásná příroda - ze západu chráněná krajinná oblasti Čimické údolí, ze severu chráněná krajinná oblast Drahaňské údolí, z východu pole, čtvrť Dolní Chabry a komerčně-průmyslová zóna a z jihu Psychiatrická léčebna Bohnice čtvrť Bohnice a Čimický háj.

V obci je evidováno 49 ulic, 872 adres. V obci není evidována žádná část obce. Adresy v obci mají PSČ v rozsahu 181 00 až 184 00. V obci je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 7 291 obyvatel. V části obce Čimice má sídlo celkem 615 firem. Sousedními městskými částmi jsou: Bohnice, Dolní Chabry a Kobylisy.

Historie Čimic

K roku 1334 je doložen tvar Czyemitz, 1400 - Czimitz, 1848 - Čimice (úřední název). Čimice původně znamenaly „ves lidí Čámových“ (od osobního jména Čamír = zkrácené Čám).

Čimice jsou poprvé připomínány v roce 1334 jako ves v majetku pražského probošta. V dobách husitských ji pražané zabavili, ale posléze se dostala do soukromých rukou a vystřídala řadu majitelů. Z roku 1551 pochází zpráva o zdejší tvrzi, a na konci 16. století byly Čimice trvale připojeny k libeňskému panství (Bryknarem z Brukšteina). R. 1662 přešly Čimice s libeňským panstvím do majetku Starého Města. Roku 1850 při zavedení obecního zřízení byly začleněny do politické obce Chabry-Čimice. V roce 1900 byly Čimice vsí karlínského okresu se 157 obyvateli. V roce 1960 byly Čimice s 1100-1200 obyvateli připojeny k Praze jako součást nového obvodu - Prahy 8.

Příroda a bydlení v Čimicích

Čtvrť se nachází na severním okraji Prahy. Jsou součástí obvodu Praha 8. Obklopuje je zejména krásná příroda - ze západu chráněná krajinná oblasti Čimické údolí, ze severu Drahanské údolí, součást chráněné krajinné oblasti Drahaň-Troja, z východu pole, čtvrť Dolní Chabry a komerčně-průmyslová zóna a z jihu Psychiatrická léčebna Bohnice čtvrť Bohnice a Čimický háj.

Nejstarší zástavba se nachází přibližně v centrální části. Sahá do meziválečného období, avšak některé rodinné domy také do 50. letech. Na počátku sedmdesátých let bylo rozhodnuto o stavbě sídliště, jehož součástí měla být výstavba panelových domů (plánovaný počet 1660 bytových jednotek), ale také ponechání velké části území pro výstavbu rodinných domků různých typů (cca 450 bytových jednotek) dle hlavního architekta Ing. B. Stuchlého. První výstavba panelových domů začala v roce 1972 v jižní části území (okolí ulice Chvatěrubská). Výstavbu prováděl ostravský Bytostav a byla dokončena v roce 1975. O tři roky později Pozemní stavby Olomouc začaly s pokračováním výstavby v severovýchodní části (okolí ulice Křivenická) v prostoru vedle řady domků z původních Čimic. Tyto panelové domy byly dokončeny v roce 1980. V 80. letech pak byly vystaveny rodinné domky v jihovýchodní a severozápadní části sídliště. V 70. letech byl také postaven objekt Vojenských staveb, který navazuje na severní okraj Psychiatrické léčebny a jehož území je v současné době označeno jako Brownfields a bude přeměněno v čistě obytnou oblast (obytné i rodinné domy).

Centrální občanská vybavenost je soustředěna v místě křížení zeleného pásma Čimického potoka s ulicí Čimickou. Kromě obchodního centra Draháň, kde se mimo jiné nachází pošta nebo lékárna, je zde mateřská, základní i střední škola, lékařské středisko nebo kožní sanatorium.

Čimice a dopravní spojení

Čimice jsou dopravně spojeny s vedlejšími čtvrtěmi Bohnicemi (ulice Čimická a Pod Čimickým hájem), Kobylisy (K Ládví) a Dolními Chabry (K Ládví, Dopraváků a Spořická).

První linka MHD C přijela do Čimic 9.1.1950. Jednalo se o větev linky C od Kobyliského náměstí do Bohnic a v provozu byla pouze ve špičkách pracovního dne. Později v tom roce vznikla samostatná čimická linka Č jezdící po dnešní Čimické ulici. V souvislosti se zavedením přestupného tarifu od 31.12.1951 přestaly být autobusové linky označovány písmeny a byly nově označeny čísly od 101 výše. Z linky Č se tak stala linka 106. 1.1.1961 byla linka 106 zrušena a opět nahrazena větví linky 102 (původně C) jezdící druhou větví do Bohnic. Tento stav vydržel až do 2.1.1973, kdy v souvislosti se začátkem výstavby sídliště Bohnice došlo opět k odvětvení linky 102 a Čimice celotýdně obsluhovala zcela nová linka 152 v trase KOBYLISY, Čimická - Kobyliské nám.- Písečná - Ubikace - ČIMICE - DOLNÍ CHABRY, MNV. (v úseku Čimice - Dolní Chabry, MNV v provozu jen část spojů). 3.12.1973 byla linka 152 prodloužena z Chaber o úsek Kostelecká - Čakovice - ČAKOVICE, Závod Jiřího Dimitrova, kam zajížděla ve špičkách pracovních dnů pouze část spojů. 5.9.1977 získaly Čimice druhou autobusovou linku 202 v trase SÍDLIŠTĚ BOHNICE - Odra - Čimice - Dolní Chabry, MNV - Kostelecká - Nádr. Čakovice - ČAKOVICE, Závod Jiřího Dimitrova (v provozu jen ve špičkách pracovních dnů) a zároveň byla 152 zkrácena opět do Chaber (část spojů). 1.5.1981 byla od Vozovny Kobylisy do Čimic prodloužena linka 181 v trase ČIMICE - Přívorská - Vozovna Kobylisy - Burešova - Sídl. Ďáblice - Liberecká - Prosek - Krocínka - Klíčovská - Klíčov - U pekáren - Nám. Lidových milicí - Nový Hloubětín - Hloubětín /Kbelská/ - Sídl. Hloubětín /Slévačská/ - Černý most - Kyje - Pávovské nám. - Za horou - Perlit - Štěrboholská - Kablo - Sklářská - HOSTIVAŘ, Náměstí J. Marata. Další velká změna se datuje 4.11.1984, kdy byla linka metra C prodloužena do zastávky Fučíkova (dnešní Nádraží Holešovice). V souvislosti s touto změnou byla linka 152 přes Holešovičky, kde byla vedena expresně, prodloužena k novému terminálu u metra a trvale ukončena v Čimicích. Zároveň v souvislosti s dokončením výstavby sídliště byla prodloužena noční linka 505 na jedné straně do Čimic a z Kobylis na opačné straně do Horních Měcholup v téměř stejné trase jako dnes (2012).

V současné době zde jezdí čtyři autobusové linky městské hromadné dopravy, jedna noční linka a jedna školní linka.

Kultura a sport v Čimicích

Čímice žijí poměrně čilým sportovním a kulturním ruchem. Největší část sportovních aktivit se odehrává na místním tenisovém a fotbalovém hřišti. Tenisové hřiště, vhodné na hraní tenisu, nohejbalu, volejbalu nebo badmintonu, vybudovala obec v roce 2002 nákladem 642 504,— Kč. Tenisové hřiště si lze za vhodného počasí pronajmout u správce hřiště. Během léta bývá tenisové hřiště značně vytížené, doporučujeme proto včasnou rezervaci. Součástí hřiště jsou i víceúčelové šatny, vybudované v roce 2006.

Každým rokem se pořádá dětský den na místním hřišti. Společně se obyvatelé obce schází při oslavách Mikuláše a na Masopust. V předvečer prvního máje se zde staví májka s večerním posezením. V červenci přijíždí do obce pouť.

Do 21. března bude celý portál Praha na Dlani probíhat transformací, design, nové funkce, nové formuláře, omluvte případné nestandardní chování serveru. Kulturní kalendář Prahy je intenzivně plněn a především sekce Koncerty v Praze a Divadelní představení Praha jsou denně aktualizovány.

Co je nového?