Městská část Praha Dolní Měcholupy

Naloguj se a edituj
Login:
Heslo:
Nová Registrace
Ztratil/a jsem Heslo

Městská část Praha Dolní Měcholupy - základní informace

Městská část Praha Dolní Měcholupy znak městské části

Dolní Měcholupy jsou katastrálním územím Prahy v obvodě Praha 10. V letech 1867–1968 byly samostatnou obcí, předtím byly součástí dnes zaniklé obce Měcholupy. Převážná část katastrálního území tvoří území městské části Praha-Dolní Měcholupy. Malé území Dolních Měcholup (dubečský hřbitov a ulice U lipové aleje a Kolocova) patří do městské části Praha-Dubeč. V katastrálním území Dolní Měcholupy je evidováno 37 ulic a 465 adres. Žije zde 1570 obyvatel. V části obce Dolní Měcholupy má sídlo celkem 644 firem.

Praha-Dolní Měcholupy je městská část tvořená větší částí katastrálního území Dolní Měcholupy. Působnost pověřeného úřadu pro městskou část Praha-Dolní Měcholupy (i pro městskou část Praha-Dubeč) vykonává městská část Praha 15.

Dolní Měcholupy - Historie

Za základ jména bývá považováno loupení měchů. A to buď měchů jako cestovních zavazadel na místní dálkové cestě, nebo měchů na ryby v místních potocích a rybnících. Může se ale jednat i o zcela jiný slovní základ, neboť je známo pojmenování i ve tvaru Nechalupy.

První doložená zmínka z roku 1293 je ve tvaru Měcholup, ale název je pravděpodobně mnohem starší a dnes již nelze určit, která ze dvou u sebe se nalézajících vsí byla prvním nositelem tohoto jména. V současnosti známe Horní a Dolní Měcholupy. Dříve se nazývaly Malé a Velké. Dolní Měcholupy byly pravděpodobně od svého pravidelného založení ve 13. století větší, a proto také nazývány Velké. Koncem 18. století však Malé Měcholupy začaly rozlohou Velké Měcholupy dohánět a počaly se tedy oboje nazývat dle polohy v krajině Malé "Horní" a Velké "Dolní".

Současnost a občanská vybavenost Dolních Měcholup

Po roce 1989 se nové vedení radnice věnovalo zlepšení technického vybavení. V městské části došlo po dlouhé době příslibů k zavedení plynofikace a byly zahájeny práce na stavbě nového kanalizačního systému včetně dešťové usazovací nádrže a nových povrchů komunikací s chodníky.

Vyrostla nová mateřská škola, byl zrekonstruován obytný dům na Dům s pečovatelskou službou a přistavěna základní škola, která měla donedávna pouze čtyři třídy.

Ve spolupráci s Evropskou unií a HMP vznikl krásný nový park a sportovní areál včetně zázemí a dětského hřiště. Roku 2008 byla dolnoměcholupským hasičům předána do užívání nová moderní budova hasičské zbrojnice. Působí tu také Dětský domov rodinného typu, zrekonstruovaný z bývalého bytového domu s přispěním městské části.

V roce 2008 byly zahájeny práce na výstavbě bezbariérového zdravotního střediska, služebny městské policie a prostor pro úřad městské části.

Dolní Měcholupy - Sportovní aktivity

V místě působí oddíl stolního tenisu SK Dolní Měcholupy, který byl založen v roce 1962 a má již mnohaletou tradici. V současné době sdružuje 11 členů ve dvou družstvech. Oddíl je účastníkem dlouhodobých soutěží pořádaných Pražským svazem stolního tenisu. Družstvo "A" se účastní soutěží 3. třídy. Družstvo "B" je účastníkem soutěží 4. třídy.

Ve spolupráci s Evropskou unií a HMP vznikl krásný nový park a sportovní areál včetně zázemí a dětského hřiště. Dětské hřiště se nachází v centrálním parku v blízkosti školy. Je oplocené, mimo provozní dobu je uzamčené a je na něj psům vstup zakázán. Kromě pískoviště jsou na něm dva hrady, pro větší a pro menší děti. Každý hrad má skluzavku, tyč na šplhání či sjíždění dolů, provazovou stěnu a jiné prvky pro trénování odvahy a užívání si radovánek. Dále jsou na hřišti závěsné houpačky pro větší děti (bez opěrky zad), několik pružinových houpaček v podobě různých zvířátek, otočné tyče a kopec, na kterém se dá, leží-li sníh, sáňkovat a bobovat.

Víceúčelové venkovní hřiště s umělým povrchem bylo vybudováno v září roku 2002. Hřiště má tři kurty a 50m dlouhou atletickou dráhu. Na kurtech je možné provozovat tyto sporty: tenis, volejbal, malá kopaná, nohejbal a basketbal.Venkovní víceúčelové hřiště se nachází v centrálním parku v blízkosti školy.

Tělocvična mateřské školy je využívána nejen žáky MŠ a ZŠ, ale je pronajímána i pro cvičení žen, hráčům stolního tenisu a dalším zájemcům pro dobré využití volného času. Tělocvična je přibližně 9 x 10 m s novou PVC krytinou, se základním vybavením ripstolemi, žíněnkami a basketbalovým košem, k dispozici je reprodukční zařízení na CD a MC. Tělocvičnu je možno využívat na základě smlouvy pro různé tréninkové sportovní aktivity po dohodě s ředitelkou MŠ. Její pronájem je možný po domluvě s za 75,- Kč na hodinu.

Doprava v Dolních Měcholupech

Dolní Měcholupy leží na výpadovce na Kutnou Horu, vždyť se také jejich hlavní ulice jmenuje Kutnohorská. Je to tedy silnice č. 333, která vede z úplného centra Prahy stále přímo, jen cestou mění svůj název: Vinohradská - Černokostelecká - Kutnohorská - Přátelství a takto opouští Prahu v Uhříněvsi.

Z vnějšího okruhu - štěrboholské radiály se do Dolních Měcholup odbočuje na sjezdu právě na Kutnou Horu a Dolní Měcholupy.

Dolní Měcholupy mají přímé spojení s Hostivaří ulicí Dolnoměcholupskou, přes ulici U Továren, s Horními Měcholupami a Petrovicemi ulicí Hornoměcholupskou potažmo K Měcholupům, s Dubčí ulicí dolnoměcholupskou, s Dubečkem ulicí k Dubečku.

Při příjezdu do Dolních Měcholup od jihu po dálnici D1 se odbočuje na sjezdu Průhonice (exit 6), dále se jede rovně přes kruhový objezd u obchodní zóny Průhonice - Čestlice a dále přes Uhříněves nebo přes Pitkovice a Horní Měcholupy.

Zastávky autobusových linek v Dolních Měcholupech:

  • Dolnoměcholupská: 229 , 264 , 265 , 266 , 329 , 364 , 382 , 383 , 393 , 506 , EUR 2 ,
  • Dolní Měcholupy: 111
  • K Dubečku: 111 , 229 , 240 , 329 ,
  • Kutnohorská: 229 , 264 , 265 , 266 , 268 , 329 , 364 , 381 , 382 , 383 , 387 , 393 , 506
  • Na Návsi: 111 , 229 , 264 , 265 , 266 , 268 , 329 , 364 , 381 , 382 , 383 , 387 , 393 , 506
  • U Střediska: 111

Do 21. března bude celý portál Praha na Dlani probíhat transformací, design, nové funkce, nové formuláře, omluvte případné nestandardní chování serveru. Kulturní kalendář Prahy je intenzivně plněn a především sekce Koncerty v Praze a Divadelní představení Praha jsou denně aktualizovány.

Co je nového?