Městská část Praha Horní Počernice

Naloguj se a edituj
Login:
Heslo:
Nová Registrace
Ztratil/a jsem Heslo

Městská část Praha Horní Počernice - základní informace

Městská část Praha Horní Počernice znak městské části

Horní Počernice jsou pražská městská čtvrť a katastrální území totožné s územím městské části Praha 20. Leží v městském obvodu Praha 9. Do 31. prosince 2001 se městská část nazývala Praha-Horní Počernice. V letech 1969–1974 byly Horní Počernice městem. V části obce Horní Počernice je celkem 148 ulic, má zde sídlo celkem 1731 firem. Území městské části Praha 20 - Horní Počernice se rozkládá na východním okraji hlavního města Prahy, v prostoru tří původních obcí - Chval, Svépravic a Horních Počernic. Celková výměra spravovaného území 16,96 km2 je největším souvislým katastrálním územím v hranicích hl. m. Prahy.

Historie městské části Horní Počernice

Moderní Horní Počernice vznikly roku 1943 připojením obcí Chvaly, Svépravice, Čertousy, Xaverov ke stávající obci Horní Počernice. Toto sloučení pak bylo roku 1947 stvrzeno svobodnou volbou zvolených představitelů obce.

Rozhodnutím středočeského krajského národního výboru ze 27. prosince 1968 byla obec Horní Počernice povýšena od 1. ledna 1969 na město, kterému byl udělen i znak, platný do současnosti.

Roku 1974 byly Horní Počernice připojeny k Praze a začleněny do městského obvodu Praha 9, zůstal jim však vlastní Místní národní výbor. Roku 1990 území působnosti MNV Horní Počernice bylo transformováno v městskou část Praha-Horní Počernice.

Od 1. ledna 2002 se městská část nazývá Praha 20. Vykonává na svém území rozšířenou působnost státní správy.

Znak symbolicky vyjadřuje významný chov koní v Xaverově a zemědělské zaměření původních tří obcí. Na červenostříbrném pošikem děleném štítu se nachází vzepjatý černý kůň se zlatou uzdou a zlatými kopyty. Kůň skáče doprava (z pohledu štítonoše). V dolní části štítu se nachází svisle postavené tři zlaté obilné klasy.

V původním znaku byla nad koněm umístěna rudá hvězda, po roce 1990 byla ve znovuzavedeném znaku vypuštěna.

Znak městské části Horní Počernice

Znak symbolicky vyjadřuje významný chov koní v Xaverově a zemědělské zaměření původních tří obcí. Na červenostříbrném pošikem děleném štítu se nachází vzepjatý černý kůň se zlatou uzdou a zlatými kopyty. Kůň skáče doprava (z pohledu štítonoše). V dolní části štítu se nachází svisle postavené tři zlaté obilné klasy.

V původním znaku byla nad koněm umístěna rudá hvězda, po roce 1990 byla ve znovuzavedeném znaku vypuštěna.

Občanská a kulturní vybavenost Horních Počernic

V Horních Počernicích navštěvuje školská zařízení téměř 3 500 dětí, od předškolních 3 mateřských škol, přes 4 základní školy, 1 zvláštní školu i dvě školy střední (gymnázium a střední škola pro administrativu EU). Městská část má k dispozici pro volnočasové aktivity dětí a mládeže 2 sportovní jednoty s třemi sportovními areály i místní dům dětí s pestrou nabídkou zájmové činnosti a místní veřejnou knihovnou. V síti sociálních služeb je dům s pečovatelskou službou městské části, dále diakonie a dům bydlení pro seniory zřízený církvemi. Na území obce funguje i Léčebně rehabilitační zařízení církve bratrské na Chvalech s trvalou zdravotní službou. V Horních Počernicích jsou i kulturní aktivity - KC Domeček s divadlem Pohoda, které prochází celkovou přestavbou a několika ochotnickými soubory. Pro další kulturní a společenské aktivity slouží sály v budovách - součástech nemovité kulturní památky Chvalský zámek, jehož hlavní část - vlastní zámek, rovněž prochází celkovou rekonstrukcí. Významná je i spolková činnost na území městské části.

Občanům slouží jediná pošta a dále pobočky České spořitelny a Komerční banky. Na území městské části je pět čerpacích stanic pohonných hmot. K rekreaci a oddychu slouží kromě parků, veřejné zeleně, řady dětských hřišť i volně přístupných sportovních ploch dvě chráněné přírodní památky Xaverovský háj a Chvalský lom.

Horní Počernice - Sport, volný čas a kultura

  • Sokol Horní Počernice
  • Dům dětí a mládeže
  • MUM - rodinné centrum
  • Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
  • Oheň - 27. skautské středisko Horní Počernice
  • Knihovna Horní Počernice
  • Divadlo Horní Počernice
  • Chvalská tvrz
  • Kulturní centrum "Domeček"

Každoročně se na Chvalské tvrzi pořádá Počernické pálení čarodějnic, které je každoročně jednou z největších kulturních akcí, která přiláká tisíce obyvatel Horních Počernic, ale i okolních čtvrtí a měst. Dále se na Chvalském zámku konají celoročně významné výstavy, které cílí na různé věkové kategorie. V místních tělocvičnách se každý den odehrávají kurzy a kroužky jak pro děti tak dospělé. Na významu poslední dobou získává mládežnický florbalový tým Horse Power. Nesporný význam pro celé Horní Počernice a okolí má i divadlo, které má zde dlouhou tradici v podobě ochotnických a profesionálních souborů. Kromě Divadla v přírodě získává poslední dobou na významu také Divadlo Horní Počernice, které vzniklo přestavbou z kina.

Horní Počernice a doprava

Kvalita i kapacity městské hromadné dopravy, včetně vlakového spojení, jsou dobré. Jedním z největších problémů je spojení silniční, síť nadřazených komunikací je přes svoji blízkost téměř nedostupná. Navíc nejsou dostatečně řešeny ekologické zátěže dálnic a především tzv. Východní spojky, kde lze po výstavbě Vysočanské radiály očekávat další výrazné překračování hlukových i emisních limitů. V rámci systému Pražské integrované dopravy je Městská část Praha 20 spojena s Prahou a okolními obcemi velice dobře několika autobusovými linkami, zejména z nejbližší stanice pražského metra Černý Most na trase B. Jediným železničním nádražím na teritoriu je nádraží Horní Počernice Specifickou oblastí, výrazně ovlivňující život v Horních Počernicích, je doprava. Zásadní problém není v městské hromadné dopravě s blízko dostupnou konečnou stanicí Metra B Černý Most, kvalita i kapacity MHD jsou dobré. Dobré je i spojení železniční dopravou - v Horních Počernicích je nádraží ve středu obce, odkud je směřována železniční doprava na západ do centra Prahy (Vysočany, Libeň, Masarykovo nádr.) a na východ směrem Čelákovice, Lysá nad Labem, Kolín. Největším problémem je spojení silniční, síť nadřazených komunikací je přes svoji blízkost téměř nedostupná (nadřazené komunikační sítě - dálnice hradecké D 11, mladoboleslavské H 10 i části pražského okruhu, tzv. východní spojky na západě území). Sama dálnice i část pražského okruhu způsobuje nežádoucí hlukové i další negativní efekty, aniž by tomuto problému byla ze strany správce komunikací věnována dostatečná pozornost. Problémem především ekonomickým je pro městskou část Praha 20 velký rozsah - 75 běžných km místních komunikací, které jsou ve správě městské části a jejich údržba a obnova nemá potřebné finanční zajištění. Obrovským problémem je průjezdnost a enormní zatížení hlavní komunikace Náchodská.

Copyright © 2012 - 2016 Praha na Dlani - informační portál pro Prahu Košile na míru

Do 21. března bude celý portál Praha na Dlani probíhat transformací, design, nové funkce, nové formuláře, omluvte případné nestandardní chování serveru. Kulturní kalendář Prahy je intenzivně plněn a především sekce Koncerty v Praze a Divadelní představení Praha jsou denně aktualizovány.

Co je nového?