Městská část Praha Jinonice

Naloguj se a edituj
Login:
Heslo:
Nová Registrace
Ztratil/a jsem Heslo

Městská část Praha Jinonice - základní informace

Městská část Praha Jinonice znak městské části

Jinonice jsou čtvrť a katastrální území v Praze, nacházejí se v kopcovitém terénu na jihozápad od centra. Celé Jinonice patří do městského obvodu Praha 5, z toho většina katastrálního území patří k městské části Praha 5 a malá část území na západě (Nová Ves včetně retenční nádrže na Prokopském potoku) pak k městské části Praha 13. Součástí Jinonic je také historická osada Butovice.

Jinonice jsou převážně vilová čtvrť. Právě kvůli kopcům, jako jsou pražská stolová hora Vidoule (362 m) v katastru Jinonic a nedaleký Děvín, tu nebyla a není vhodná plocha pro výstavbu velkého obytného celku. V roce 1922 byly Jinonice jako okrajová čtvrť připojeny ku Praze a spolu s Košířemi a Motolem se staly součástí tehdejšího obvodu Praha XVII. Dnes jsou spíše tranzitní částí města, slouží hlavně jako spojnice mezi Jihozápadním Městem a centrem Prahy.

V části obce Jinonice je celkem 78 ulic, má zde sídlo 1311 firem. Všechny adresy v části obce mají PSČ 158 00.

Historie městské části Jinonice

Ves Jinonice pod vrchem Vidoulí je jmenována roku 1088 v zakládací listině kolegiátní kapituly na Vyšehradě společně se vsí Butovice. Ve 14. století zde byla tvrz. Později zámeček, dvůr, pivovar, cihelna. Na tehdejším zámku svého času působil jako vychovatel básník a lingvista Antonín Jaroslav Puchmajer.

Charakter čtvrti Jinonice

Jinonice jsou převážně vilová čtvrť. Právě kvůli kopcům, jako jsou pražská stolová hora Vidoule (362 m) v katastru Jinonic a nedaleký Děvín, tu nebyla a není vhodná plocha pro výstavbu velkého obytného celku. V roce 1922 byly Jinonice jako okrajová čtvrť připojeny ku Praze a spolu s Košířemi a Motolem se staly součástí tehdejšího obvodu Praha XVII. Dnes jsou spíše tranzitní částí města, slouží hlavně jako spojnice mezi Jihozápadním Městem a centrem Prahy.

V Jinonicích se nacházejí významné průmyslové podniky, vzniklé již za doby Rakouska-Uherska. Areál firmy Walter, v době socializmu Motorlet byl uveden do provozu "na zelené louce" v roce 1911. Další významnou firmou byla firma TRESORIA, jejíž trezory byly v 1. třetině 20. století světovou špičkou. Historie firmy a její další rozvoj skončily jejím znárodněním komunisty a začleněním areálu firmy do tehdejší firmy Motorlet. Budovy firmy jsou dodnes zachovány těsně u železničního přejezdu v sousedství bývalého areálu Waltrovky a jsou ukázkou kultivované průmyslové architektury počátku 20. století.

Jinonice a Doprava

V důsledku polohy čtvrti mezi centrem a Jihozápadním Městem byla přes toto území vedena linka metra B a 26. října 1988 otevřena na provozním úseku III.B stanice Jinonice (do roku 1990 pod názvem Švermova). Původní plány také počítaly se stavbou nového depa metra v Jinonicích, které však nakonec postaveno nebylo. Místo toho bylo postaveno depo ve Zličíně. Do té doby zajišťovaly hromadnou dopravu pouze autobusy, v letech 1940 až 1969 trolejbusy. V roce 1940 sem byla ze Smíchova zřízena druhá trolejbusová linka v Praze s označením W. Trasu této linky zachovává v podstatě dnešní autobusová linka 137. Kromě té v Jinonicích jezdí také linka 130 a 149 a dvě noční linky. Trolejbusová linka W se po druhé světové válce po jejím prodloužení na Václavské náměstí stala základem celopražské trolejbusové sítě.

Historickou hlavní ulicí pro celou čtvrť byla dnešní ulice Butovická, nedávno ji necitlivě přeťala nová hlavní dálniční ulice Radlická ulice, vedoucí do Radlic a do Smíchova. V plánu je také stavba tzv. Radlické radiály, která bude Jinonice protínat a kolem které bude vystavěna v oblasti Jinonic řada budov. Měla by částečně vést po trase dnešní Radlické ulice, částečně bude svedena celkem do tří tunelů. Jinonice jsou také napojeny na železniční trať zvanou Pražský Semmering (vystavěna v letech 1867–1872), v současné době s pravidelnou osobní i nákladní dopravou (trať je zařazena do systému Esko a je plně integrována). Trať vede ze Smíchova do Hostivic, dále pokračuje do Rudné u Prahy.

Školy a občanská vybavenost Jinonic

V Jinonicích se nachází velká škála vzdělávacích zařízení. Dominuje jim zejména nová budova Fakulty sociálních věd[1] a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v ulici U Kříže, která by měla být rozšířena o nový campus, který je plánován na ploše Dívčích Hradů v Butovicích. Na této plošině je plánován mj. nový sportovní stadion. Hned vedle univerzity se nachází Základní škola U Tyršovy školy, která je propojena s družinou a poblíž ní stojí mateřská škola. Vedle Tyršovy školy by měl vzniknout menší sportovní stadion. Další mateřská škola a také dětské jesle jsou plánovány v areálu budoucí nové čtvrti poblíž metra Jinonice. Poblíž Radlické ulice se nachází areál několika středních škol - jsou to Hotelová škola Radická, Gymnázium a obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež a Střední technická škola hl. m. Prahy, jejíž areál se také rozprostírá na stolové hoře Vidoule. Ve Schwarzenberské ulici stojí Německá škola, která se sem přesídlila do nově vystavěné budovy. V Butovické ulici stojí Waldorfská základní škola, která uplatňuje tzv. waldorfskou pedagogiku, která je rozšířena po celém světě.

V Jinonicích se také nachází sokolovna a Sportovní areál SK Motorlet Praha. V jeho sousedství byly v roce 1981 odkryty dva středověké dvorce, nedávno zde byly také nalezeny pravěké hroby.

V současné době v Jinonicích probíhá řada staveb a v plánu je také několik projektů velkého významu. Nejvýznamnější je projekt nové městské čtvrti Q5 Waltrovka, který slibuje kompletní zlepšení občanské vybavenosti v Jinonicích a širším okolí. Čtvrť by měla být spojena mostem přes železniční trať se stanicí metra. V její jihozápadní části by mělo být náměstí, v jehož okolí by mělo být nejvíce služeb. Skrz celou čtvrť bude procházet městský bulvár. Bude tu také procházet nová městská cyklotrasa a vznikne zde parková úprava.

Copyright © 2012 - 2016 Praha na Dlani - informační portál pro Prahu Košile na míru

Do 21. března bude celý portál Praha na Dlani probíhat transformací, design, nové funkce, nové formuláře, omluvte případné nestandardní chování serveru. Kulturní kalendář Prahy je intenzivně plněn a především sekce Koncerty v Praze a Divadelní představení Praha jsou denně aktualizovány.

Co je nového?