Městská část Praha Karlín

Naloguj se a edituj
Login:
Heslo:
Nová Registrace
Ztratil/a jsem Heslo

Městská část Praha Karlín - základní informace

Městská část Praha Karlín znak městské části

Karlín je čtvrť (katastrální území) v městské části Praha 8, mezi Libní a Novým Městem. Je vymezena oblastmi Vltava – Těšnov – úpatí vrchu Vítkov – Palmovka - Libeňský most. Obec Karlín byla založena roku 1817 na někdejším Špitálském poli, v letech 1903–1921 byl Karlín městem. V části obce Karlín je celkem 41 ulic, má zde sídlo 4747 firem.

Historie městské části Karlín

Karlín byl založen roku 1817 a pojmenován byl na počest manželky císaře Františka I. Karolíny Augusty. Původně do jeho katastru náležel také ostrov Štvanice, který byl později připojen k Holešovicím-Bubnům. Již tehdy ale na tomto území stála vojenská invalidovna. Ta byla vystavěna v létech 1731 - 1737 jako ubytovna pro válečné invalidy i s rodinami z peněz nadace polního podmaršálka Petra Strozziho ze Schrattenthalu.

Roku 1847 zde byla postavena první pražská plynárna, která zásobovala svítiplynem 200 lamp v centru města.[1] Po zbourání městských hradeb v 70. letech 19. století patřily pozemky v dnešním Karlíně k nejlevnějším. Proto zde také vyrostla řada průmyslových závodů a obytných domů velmi rychle, na někdejším Rohanském ostrově byly vybudovány nové výrobní podniky a blíže k Vítkovu potom obytné domy.

Součástí Velké Prahy se stal Karlín až v roce 1922. Tedy později než sousední a od Prahy vzdálenější Libeň, která byla připojena k Velké Praze již v roce 1901 a musela být s Prahou spojena „oklikou“ přes Libeňský most, který byl zprovozněn v říjnu 1928 jako Most Masarykův.

V této době zde měl velký vliv průkopník české elektrotechniky František Křižík, který zde rozvíjel elektrotechnický průmysl. Roku 1907 zde byla uvedena do provozu Křižíkova elektrická tramvajová dráha, kterou však záhy z organizačních důvodů odprodal městu Praze.

Významnou stavbou čtvrti je Negrelliho viadukt, někdy též zvaný Karlínský, který spojuje Masarykovo nádraží s nádražím Praha-Bubny. V 90. letech byla tranzitní silniční doprava přemístěna blíže k Vltavě na nové Rohanské nábřeží, takže byla zklidněna Sokolovská ulice, hlavní karlínská třída.

Památky a významné objekty v Karlíně

Kostel svatého Cyrila a Metoděje: Kostel svatého Cyrila a Metoděje v Praze 8-Karlíně patří mezi největší církevní stavby v Čechách. Byl zbudován v polovině 19. století a řadí se k nejvýznamnějším architektonickým památkám, které se dochovaly z tohoto období. Kostel je postaven ve stylu pozdně románské baziliky se silně převýšenou hlavní lodí a dvěma věžemi. Půdorys je rozdělený na předsíň, tři lodi a presbytář, který je zakončen apsidou.

Karlínská synagoga: Karlínská synagoga stojí ve Vítkově ulici, postavena v novorománském slohu roku 1860 pro místní zámožnou židovskou komunitu (Karlín, německy Karolinenthal, byl do konce roku 1921 samostatným městem s převážně industriálním a komerčním zaměřením; mnoho bohatých továrníků a obchodníků zde byli právě Židé). Bohoslužby se zde konaly do 2. světové války, po válce navrácena pražské židovské obci, v 50. letech odprodána Československé církvi husitské, která budovu stavebně adaptovala pro své bohoslužebné účely a využívá ji dodnes. V zadním traktu se nachází též zimní modlitebna, která dnes slouží jako farní úřad.

Invalidovna: Invalidovna je rozsáhlý barokní objekt v Praze 8-Karlíně postavený podle vzoru pařížské Invalidovny v letech 1731-1737 pro ubytování válečných invalidů. Realizovaná je pouhá 1/9 původního projektu. Invalidovna je dnes využívána jako sídlo Vojenského ústředního archivu. Je dlouhodobě ve špatném technickém stavu, který dále zhoršila povodeň z roku 2002.

Karlín - Významné stavby

  • Hudební divadlo v Karlíně
  • Hotel Olympik
  • Invalidovna
  • Kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Karlínská synagoga
  • Danube House
  • Nile House
  • Negrelliho viadukt
  • Autobusové nádraží Florenc (dolní nádraží)
  • Pěší tunel Karlín–Žižkov

Sportovní vyžití

Díky urbanistickému vlivu Karlín nesmírně zkrásněl, některá méně udržovaná místa se prosvětlila a otevřela se lidem, avšak také zaniklo mnoho regionálně i celostátně známých sportovních klubů a jednot jako např. Čechie Karlín fotbal, AFK Karlín, jehož pokračovatelem byla Tesla Karlín. Velice známým regionálním klubem byl až do roku 1950 klub SK Úředníci Karlín (jako předseda zde působil významný karlínský podnikatel a obchodník Fanta, který byl též dlouholetým předsedou Pražské fotbalové župy a dlouholetým asociačním kapitánem fotbalové reprezentace ČR ), k jehož odkazu se v dnešní době hlásí jediný existující místní futsalový/fotbalový klub SK Futsal Karlín. Dále mohou obyvatelé využít, bez rozdílu věku, hodiny v Aikidu Karlín, lekcí na golfovém odpališti, přijít si zacvičit do jediné karlínské tělocvičny u Tělocvičné jednoty Sokol - Karlín, zahrát si tenis na tenisových kurtech či se zúčastnit futsalových soubojů v tradiční Karlínské minifutsalové lize.

Doprava

Pražský Karlín od poloviny září zavedl nové dopravní změny, které z této perspektivní městské čtvrti dělají vzor v rezidenčním bydlení pro celou metropoli. Pěší, cyklistická i automobilová doprava jsou si na karlínských komunikacích zcela rovny, aniž by jedna druhou omezovala.

Karlínem prochází linka B a linka C pražského metra. V Karlíně jsou tyto stanice Florenc,

Křižíkova, Invalidovna. Tramvajová trať v Karlíně patří mezi nejstarší v Praze. Po Sokolovské ulici nyní jezdí linky 8, 24 a noční linka 52.

Copyright © 2012 - 2016 Praha na Dlani - informační portál pro Prahu Košile na míru

Do 21. března bude celý portál Praha na Dlani probíhat transformací, design, nové funkce, nové formuláře, omluvte případné nestandardní chování serveru. Kulturní kalendář Prahy je intenzivně plněn a především sekce Koncerty v Praze a Divadelní představení Praha jsou denně aktualizovány.

Co je nového?