Městská část Praha Košíře

Naloguj se a edituj
Login:
Heslo:
Nová Registrace
Ztratil/a jsem Heslo

Městská část Praha Košíře - základní informace

Městská část Praha Košíře znak městské části

Košíře jsou čtvrť a katastrální území v Praze, nacházejí se v údolí Motolského potoka na jeho pravém břehu. Na severu sousedí se Smíchovem a Motolem, na jihu s Jinonicemi a Radlicemi. Jsou součástí městské části i městského obvodu Praha 5. V letech 1896–1921 byly městem. V části obce Košíře je celkem 94 ulic, má zde sídlo celkem 3041 firem.

V údolí, podél Motolského potoka se nacházejí několikapatrové činžovní domy z meziválečného období, i některé z 50. let. Na svazích jsou vily, v některých se nacházejí i zahraniční velvyslanectví. Středem celých Košíř vedou dvě tepny silniční dopravy - ulice Plzeňská a Vrchlického. Košíře jsou spíše tranzitní oblastí - přes tuto čtvrť jezdí lidé z Řep do centra a z Jihozápadního města na Strahov.

Historie městské části Košíře

Košíře bývaly až do druhé poloviny 19. století vesnicí. Potom, s rozvojem průmyslu, nastal i jejich rozvoj. Díky novým průmyslovým podnikům na Smíchově byly nutné ubytovací kapacity; do Košíř se stěhovali dělníci. V roce 1896 byly Košíře povýšeny na město. V roce 1922 se staly součástí Velké Prahy. Protože zástavba na území celých Košíř byla již téměř dokončená před 2. světovou válkou, funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého byl dokončen dokonce až v roce 1942, nedošlo zde k výstavbě většího sídlištního celku; vyskytuje se zde pouze pár osamělých panelových domů.

Košíře - Památky a významné objekty

V místě dnešního parku Pod Kavalírkou po první světové válce založil filmový režisér, scénárista a podnikatel, košířský rodák Karel Lamač, filmový ateliér Kavalírka, druhé stálé plně vybavené profesionální filmové studio na území Československa. Točily se zde němé filmy, dodnes uváděné ve filmové historii. Činnost ateliéru a jeho filmy byly velmi úspěšné a vážně konkurovaly filmům tehdejší společnosti AB. Provoz košířského ateliéru ale ukončil v roce 1929 požár a již nebyl obnoven.

V dnešní ulici Musílkově - dříve Na Košířské Václavce - byl Schmitzerův hostinec, kde prožil dětství a mládí známý divadelní, ale zejména filmový herec Jiří Sovák (Schmitzer). Svoji hereckou kariéru začínal jako divadelní ochotník v divadelním sále tehdejšího společenského centra Košíř Mlynářka, dnes již bohužel neexistujícího, které bylo na Plzeňské ulici u vyústění ulice Holečkovy.

Ve vile Turbová poblíže křižovatky ulic Vrchlického / Jinonická měl v létech 1938÷1958 pronajatý byt a ateliér Jiří Trnka, kde vytvořil výpravu a natočil většinu záběrů ke svým nejznámějším loutkovým filmům.

V roce 1999 se v části Na Cibulkách natáčely Pelíšky.

Košíře a Doprava

Veřejná doprava je zajištěna hlavně tramvajemi na trati Sídliště Řepy – Anděl a navazujícími autobusovými linkami. Na dnešní Plzeňské ulici je jedna z nejstarších elektrických tramvajových tratí na území dnešní Prahy. Roku 1896 košířský starosta Matěj Hlaváček zprovoznil soukromou elektrickou dráhu Smíchov–Košíře. Na okraji čtvrti se nachází i železniční trať 122, která má na území Košíř zastávky Praha-Cibulka a Praha-Stodůlky.

Pro silniční dopravu je nejdůležitější směr z Motola do centra, po Plzeňské ulici tudy vede hlavní směr z centra Prahy do Plzně. V současné době je možné jet na Plzeň i po jižním obchvatu Prahy.

Copyright © 2012 - 2016 Praha na Dlani - informační portál pro Prahu Košile na míru

Do 21. března bude celý portál Praha na Dlani probíhat transformací, design, nové funkce, nové formuláře, omluvte případné nestandardní chování serveru. Kulturní kalendář Prahy je intenzivně plněn a především sekce Koncerty v Praze a Divadelní představení Praha jsou denně aktualizovány.

Co je nového?