Městská část Praha Královice

Naloguj se a edituj
Login:
Heslo:
Nová Registrace
Ztratil/a jsem Heslo

Městská část Praha Královice - základní informace

Městská část Praha Královice znak městské části

Královice jsou katastrálním územím Prahy, tvořícím území městské části Praha-Královice. Je zde evidováno 12 ulic a 121 adres. Žije zde 315 obyvatel. V části obce Královice je celkem 13 ulic, má zde sídlo 42 firem.

Do dnešní doby si Královice zachovaly původní vesnický ráz, díky svým urbanistickým hodnotám se v roce 1991 staly vesnickou památkovou zónou. Mnoho z těchto hodnot je však nyní ohroženo developerskými aktivitami společností Karla Komárka.

Historie městské části Královice

Na konci prvního tisíciletí n.l. se v okolí dnešního kostela sv. Markéty nacházelo slovanské hradiště. Hradiště bylo dvoudílné, opevněné valy s příkopy a dřevěnými hradbami. Do jeho prostoru (rozloha 7,5 ha) se vcházelo z jižní a východní strany. Dnes jsou patrné pouze zbytky dvou příčných zpevněných valů, z nichž lépe zachovalý je vnější asi 340 m dlouhý. Podle starých kronikářů zde později stál královský hrad neznámého jména, jehož zbytky jsou možná zazděny do kostela sv. Markéty.

Historické osídlení potvrzuje také nález nádob s popelem a bronzového křížku (8 cm velký, Kristus se sluncem, měsícem a andělem) v roce 1860 na pozemcích č. p. 7 a 8. Nádoby s popelem byly bohužel považovány za nezajímavé a rozbity, ale jsou spolu s křížkem důležitým dokladem toho, že v těchto místech bylo staré slovanské pohřebiště již od 9. stol. Unikátní bronzový křížek je uložen v Národním muzeu.

Nejčastějším uváděným rokem první písemné zmínky o Královicích je rok 1207, ale u několika důvěryhodných zdrojů se objevuje rok 1205 (např. u historika A. Sedláčka). První historicky doložení majitelé dvora v Královicích byli Suda a Sudislav z Královic.

Do počátku 14. stol. patřila část Královic českému králi (od toho je také jméno Královice odvozeno). Dalších sto let vlastní Královice a okolní vesnice církev (nejdříve vyšehradská kapitula, pak řád johanitů).

Královice - Památky a významné objekty

Kostel sv. Markéty: Přibližně kilometr od středu obce se nachází kostel sv. Markéty. Stojí na ostrohu asi 30 metrů nad Rokytkou a společně s tvrzí tvoří zajímavou dominantu zdejší krajiny. Na místě kostela stávalo slovanské a poté přemyslovské hradiště. Na románských základech byl vystavěn gotický kostel. Pověst praví, že královna Guta (Jitka), dcera Rudolfa Habsburského a manželka českého krále Václava II., žila na královickém hrádku. Zde se jí roku 1296 narodila dcera Markéta a na její počest dala královna Guta přestavět hrad na kostel a nechala ho zasvětit sv. Markétě. Tato pověst není ale bohužel doložena žádným historickým pramenem. Neexistuje doklad, kdy a kým byl kostel sv. Markéty postaven. S jistotou můžeme říct, že první zmínka o kostele je až z roku 1364 a víme dále, že princezna Markéta se provdala za Boleslava, knížete vratislavského a lehnického, a zemřela ve věku 26 let roku 1322 v Hradci Králové při porodu syna Mikuláše. Oba jsou pochováni v královské hrobce na Zbraslavi s dalšími členy své rodiny.

Tvrz: Unikátnost královické tvrze vychází z jednoho faktu. Na našem území je málo dochovaných věžovitých tvrzí v takové podobě, jako má právě ta v Královicích. Mnoho jiných bylo zbořeno nebo byly v rámci pozdějších přestaveb začleněny do většího komplexu budov.

Vrcholně středověká stavba vznikla možná už ve 13. stol., první nezpochybnitelné datum je ale až rok 1388. V severní fasádě na úrovni prvního patra můžeme najít okenní ostění, které pamatuje právě konec 14. stol. V tomto století byla tvrz obehnána hradbami. Když si ji Pechancové z Královic zvolili v 16. stol. za rodinné sídlo, rozhodli se jí vtisknout tehdejší moderní renesanční ráz. Na jižní straně nechali také zvěčnit letopočet přestavby – 1562. Při této přestavbě dostala tvrz nové klenby, sgrafitovou fasádu a vysazené třetí patro, které snad nahradilo obdobnou konstrukci starší. Na jižní straně byly přistavěny tři prevíty (předchůdce toalet) nad sebou a k severnímu průčelí bylo dobudováno vnější schodiště. Tvrz z lomeného kamene je vysoká přibližně 20 m. Poslední patro, které je předsunuto na kamenných krakorcích, zakončuje valbová střecha.

Občanská vybavenost a sportovní aktivity v Královicích

Působí zde několik spolků jako například DBK Kožlany - Kralovice, Bike Club Kralovice, Volejbalový klub Kralovice, Fotbalový klub TJ Sokol Kralovice, Malá Kralovická a Sbor dobrovolných hasičů Kralovice.

Je zde základní škola, střední škola Kralovice, DDM Radovánek, městské kulturní středisko, Městská knihovna Kralovice, Zdravotnictví a sociální péče, Dům sociální péče Kralovice.

Působí zde několik sportovních oddílů jako například DBK Kožlany - Kralovice, Bike Club Kralovice, Volejbalový klub Kralovice, Fotbalový klub TJ Sokol Kralovice a běžecký oddíl Malá Kralovická.

Královice - Okolí a příroda

Geologicky je královické území součástí Českého masivu. Skalní podklad tvoří Barrandien s hojným výskytem drob, prachovců a jílových břidlic. Vrstva ornice sestává z těžké pseudoglejové hnědozemě. Půvabné údolí Rokytky bylo v roce 1990 vyhlášeno chráněným územím Oblast klidu Rokytka, později přírodním parkem. Oproti jiným městským částem a obcím v okolí si ves zachovává svůj původní ráz. Výrazem historické hodnoty lokality bylo v roce 1991 vyhlášení chráněné Památkové zóny Královice.

Copyright © 2012 - 2016 Praha na Dlani - informační portál pro Prahu Košile na míru

Do 21. března bude celý portál Praha na Dlani probíhat transformací, design, nové funkce, nové formuláře, omluvte případné nestandardní chování serveru. Kulturní kalendář Prahy je intenzivně plněn a především sekce Koncerty v Praze a Divadelní představení Praha jsou denně aktualizovány.

Co je nového?