Městská část Praha Libuš

Naloguj se a edituj
Login:
Heslo:
Nová Registrace
Ztratil/a jsem Heslo

Městská část Praha Libuš - základní informace

Městská část Praha Libuš znak městské části

Libuš je katastrální území na jižním okraji Prahy tvořící menší část území městské části Praha-Libuš. Žije zde 5525 obyvatel. Před připojením k Praze v roce 1968 byla Libuš obcí, v době připojení měla 1955 obyvatel.

Praha-Libuš je od 24. listopadu 1990 městská část zahrnující dvě úplná katastrální území, kterými jsou Libuš a Písnice. Celková rozloha městské části je 5,24 km2. Ve srovnání s Libuší je území Písnice podstatně větší (3,67 km? : 1,60 km?) a žije na něm (dle dat z prosince 2006) jen o něco méně obyvatel než na území Libuše (4 177 : 5 525); proto městská část podpořila návrh na přejmenování městské části. V části obce Libuš je celkem 66 ulic, má zde sídlo celkem 1637 firem. Sousedící městské části jsou: Písnice, Modřany, Kamýk, Lhotka, Krč a Kunratice.

Historie městské části Libuš

Podle pověstí byla Libuš již v době kněžny Libuše místem s vyhlášeným chovem hus. Její název je někdy od kněžny odvozován, ale ve skutečnosti vznikl podle osobního jména libušského hospodáře. Druhotvar toho jména zněl Libouš (viz Profous). Libuš byla malou vesnicí, o které se z historie dochovalo jen málo zpráv. První nalezená písemná zmínka je datována do roku 1321, kdy zdejší tvrz dobyli staroměstští měšťané. Tvrz stávala na místě domu č. p. 1 a do poloviny 19. století se zde údajně zachovala okrouhlá věž. Dnes zbyla už jen sklepení s mohutným zdivem, v kterém má být podle pověsti zazděný vchod do tajné chodby na nedaleký Nový hrad Václava IV.

V roce 1367 tvrz a obec vlastnil Ješek Rost, v roce 1406 Mikuláš z Libuše. Po husitských válkách potvrdil vlastnictví obce Starému městu císař Zikmund. Neznámo kdy Libuš zpustla, nejspíše se tak stalo již na počátku 16. století. Znovu se na jejím území usadili lidé až před rokem 1688. Tehdy Libuš ke kunratickému panství přikoupil Jan František, mladší syn novoměstského hejtmana Václava Karla Čebelického ze Soutic. Libuš byla jen malou vesnicí, celé 18. století čítala jen 8 domů a panskou hospodu. K tomuto období se dochovalo velmi málo pramenů.

Občanská vybavenost Libuše a sportovní aktivity

Na katastru městské části se nachází pět mateřských škol, dvě základní školy, soukromé gymnázium a Střední odborné učiliště společného stravování. K další vybavenosti patří zdravotnické zařízení, tři lékárny, kulturní dům, knihovna, dům s chráněnými byty, nákupní střediska a několik pohostinství.

Bohatou kulturní činnost v rámci hudebních, literárních, výtvarných, společenských a sportovních aktivit dětí i dospělých zde zastupují například klub Junior, klub Senior, sdružení Kuřátko, organizace leteckých modelářů, jezdecký oddíl, dva fotbalové kluby, tělovýchovná jednota Sokol či Sbor dobrovolných hasičů.

Každoročně se na území pořádá celostátní soutěž leteckých modelů, drakiáda, jarmark Libušské kuřátko, dětský den a již tradicí se stal festival Libušsko-Písnická Nota, jehož účastníky mohou být tělesa jakéhokoli pěveckého složení, tedy sbory, vokální skupiny či jiná seskupení.

Praha-Libuš je od roku 2005 jako jediná městská část v Praze zapojena do celosvětového projektu Zdravých měst a v rámci zlepšování životního prostředí spolupracuje s občanským sdružením Stromy.

Funguje zde jezdecký oddíl, dva fotbalové kluby a tělovýchovná jednota Sokol.

Libuš a Doprava

Dopravní páteří Libuše i Písnice je Libušská ulice, součást trasy Krč - Dolní Břežany. Kolmo z ní odbočují Dobronická ulice na východ do Kunratic a o něco jižněji Meteorologická ulice kolem jižního Kamýku do Modřan.

Dopravní spojení je zajišťováno autobusovou linkou č. 113 a dalšími linkami směrem do Krče a Michle na linku metra C ke stanici Kačerov a do stanice metra B Smíchovské nádraží, linkou č. 165 na východ do Kunratic a Jižního Města a na západ do Modřan, Zbraslavi a Radotína.

V roce 2009 mají být zahájeny předběžné práce na stavbě trasy metra D, která by měla od Krče vést přes Libuš do severní části Písnice, kde by měla mít i depo. Současně by do oblasti Libuše měla být prodloužena i tramvajová trať ukončená nyní na sídlišti Modřany.

Okolí a příroda v městské části Libuš

Praha-Libuš je od roku 2005 jako jediná městská část v Praze zapojena do celosvětového projektu Zdravých měst a v rámci zlepšování životního prostředí spolupracuje s občanským sdružením Stromy.

V jihozápadní části území Libuše pramení Libušský potok, v mapách někdy zaměňovaný s Písnickým potokem, s nímž se na hranici Libuše a Modřan stéká. Libušský potok je pod soutokem již na území Modřan. Do této části Libuše zasahuje přírodní památka Modřanská rokle i přírodní park Modřanská rokle - Cholupice.

V jihovýchodní části na území Libuše zasahuje průmyslová zóna Kunratic (s původním místním názvem Paběnice) a Písnice. Konkrétně zejména areál Vodních staveb a dřívějšího písnického masokombinátu, i když ten leží větší částí v katastru Písnice.

Do 21. března bude celý portál Praha na Dlani probíhat transformací, design, nové funkce, nové formuláře, omluvte případné nestandardní chování serveru. Kulturní kalendář Prahy je intenzivně plněn a především sekce Koncerty v Praze a Divadelní představení Praha jsou denně aktualizovány.

Co je nového?