Městská část Praha Malá Strana

Naloguj se a edituj
Login:
Heslo:
Nová Registrace
Ztratil/a jsem Heslo

Městská část Praha Malá Strana - základní informace

Městská část Praha Malá Strana znak městské části

Malá Strana (původně Menší Město pražské) je historické město, městská čtvrť a katastrální území rozkládající se v centru Prahy na levém břehu Vltavy. Je to jedna z nejstarších a nejpůsobivějších částí Prahy. Malá Strana má rozlohu 1,3728 km2. Z 96 % se nachází na území městské části Praha 1, zbylá 4 % (několik bloků domů ohraničených ulicemi Vítězná, Janáčkovo nábřeží, Petřínská, Rošických s ulicemi Mělnická a Plaská a částí Vltavy u mostu Legií) na území Prahy 5. V části obce Malá Strana je celkem 64 ulic, má zde sídlo 2504 firem. Sousedícími městskými částmi jsou: Hradčany, Josefov, Staré Město a Smíchov.

Historie městské části Malá Strana

Levý břeh Vltavy v podhradí sídla českých knížat byl osídlen již v 10. století. Roku 1257 Přemysl Otakar II. povýšil Malou Stranu na město. Z té doby pochází základní síť ulic s rozměrným obdélným náměstím.

Zásadní událostí pro Malou Stranu byl rozsáhlý ničivý požár, který 2. června 1541 postihl většinu čtvrti a zničil také Pražský hrad.

V období renesance a baroka vznikla na Malé Straně řada šlechtických paláců, jejichž mohutná výstavba výrazně vytlačovala běžné měšťany a také znamenala finanční ztráty pro městskou pokladnu. Výstavba renesančních a především barokních paláců také výrazně proměnila podobu Malé Strany. Nejvýraznějším urbanistickým zásahem byla výstavba jezuitského profesního domu s kostelem Svatého Mikuláše.

Na Malé Straně žilo mnoho význačných umělců, vědců i politiků: Karel Čapek (Říční ul.), Josef Dobrovský, Vladimír Holan a Jan Werich (týž dům Na Kampě), Joachim Barrande, Eduard Vojan, Jiří Trnka (Hroznová ul.), Pavel Štěpán, František Janda (Besední ul.) aj. Povídky o Malé Straně napsala i Jindřiška Smetanová, na Malé Straně se odehrává i televizní seriál Kamarádi režisérky Vlasty Janečkové či Chobotnice z třetího patra režiséra Jindřicha Poláka, svůj děj zde má i větší část filmu Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách režiséra Václava Vorlíčka. Další významný zdejší rodák Jan Neruda Malé Straně dokonce zasvětil své známé Povídky malostranské, které barvitě popisují zdejší život v polovině 19. století; byla po něm pojmenována ulice vedoucí vzhůru královskou cestou na nedaleký Pražský hrad.

Památky a významné objekty na Malé Straně

Petřínská rozhledna: Petřínská rozhledna je s výškou přes 63,5 metrů jednou z nejznámějších dominant Prahy. Její základna se nachází v nadmořské výšce 324 m n.m. na temeni kopce Petřín na Malé Straně. Kromě rozhledu na panoráma Prahy včetně blízkého Pražského hradu se z rozhledny otevírá za jasného počasí daleký rozhled po Čechách. Na severu lze spatřit Říp a České středohoří, na severovýchodě je vidět masiv Krkonoš. Na jihovýchodě je rozhled poměrně omezený, protože jej uzavírají Brdy.

Hladová zeď: Hladová zeď, někdy nazývaná také Zubatá, je opuková hradba na pražském Petříně, kterou nechal v letech 1360 - 1362 postavit český král Karel IV., aby zesílil městské opevnění Pražského hradu a Malé Strany proti útoku ze západu a jihu. Původně byla přibližně 4–4,5 m vysoká a 1,8 m široká. V horní části byla opatřena cimbuřím, ochozem, střílnami a několika (údajně osmi) předsunutými věžemi (bastiony). Táhla se od Újezdu až po Strahov a dál za něj k Hradčanům.

Malá Strana - Turistické a kulturní zajímavosti

Malá Strana obsahuje velké množství pozoruhodných staveb i dalších zajímavých míst – např. ostrov Kampa obtékaný Čertovkou, Malostranské náměstí rozdělené na dvě části kostelem sv. Mikuláše, Maltézské náměstí, Újezd s lanovou dráhou na Petřín, Štefánikovu hvězdárnu a Petřínskou rozhlednu či velký komplex zahrad (Kinského zahrada, Petřínské sady, Schönbornská zahrada, atd.). Právě díky nim a vrchu Petřín, který je zviditelňuje, působí Malá Strana jako zelená oáza uprostřed města.

Na Malé straně sídlí obě části Parlamentu ČR – Poslanecká sněmovna i Senát. Rozšiřování parlamentu v 90. letech bylo kritizováno, naposledy drahá výstavba poslanecké ubytovny v Nerudově ulici. V severovýchodním cípu Malé Strany u Vltavy leží Strakova akademie – sídlo úřadu vlády ČR).

Z ministerstev tu sídlí Ministerstvo financí v Letenské a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v Karmelitské. Další budovy jsou využívány politickými stranami (sídlo ODS na Jánském vršku), velvyslanectvími a také hotely s restauracemi.

Malá Strana a Doprava

Malou Stranou vede levobřežní tramvajová trať (linky 12, 20, 22, 57, sezónně taky 91) z Újezda Karmelitskou ulicí na Malostranské náměstí. Dále pokračuje splítkou skrz Oettingenský palác a Letenskou ulicí ke stanici metra Malostranská, která je umístěna na Klárově. Na území Malé Strany jsou tramvajové zastávky Újezd, Hellichova, Malostranské náměstí a Malostranská. Na malostranském Újezdu má dolní stanici pozemní Lanová dráha na Petřín.

Z Malostranského náměstí k nemocnici Pod Petřínem jezdí autobusová linka 292. Do historického jádra Malé Strany nesmějí nákladní automobily; protože zde často vznikaly zácpy. Od listopadu 2007 byla na Malou Stranu rozšířena zóna placeného parkování z pravobřežní Prahy 1. Část automobilové dopravy z Malé Strany pomohl odvést Strahovský tunel. Po vzniku Československa se zvažovala i tzv. Petřínská komunikace po svahu Petřína nebo tunelem pod ním.

Malá Strana - Významné stavby

Kostely na Malé Straně

 • Sv. Mikuláše na Malostranském nám.
 • Sv. Josefa v Josefské ul.
 • P. Marie pod řetězem v Lázeňské ul.
 • P. Marie Vítězné v Karmelitské ul.
 • Sv. Tomáše v Letenské ul.
 • Sv. Jana Křtitele Na prádle

Malá Strana - Paláce

 • Buquoyský palác (Malá Strana) Velkopřevorské náměstí 2
 • Fürstenberský palác Valdštejnská 8
 • Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23
 • Kolovratský palác (Praha, Valdštejnská) Valdštejnská 10
 • Kounický palác Mostecká 15
 • Ledebourský palác Valdštejnské náměstí 3
 • Lichtenštejnský palác (Kampa) U Sovových mlýnů 4
 • Lichtenštejnský palác (Malostranské náměstí) Malostranské náměstí 13
 • Morzinský palác Nerudova 5
 • Nostický palác Maltézské náměstí 1
 • Palác pánů z Hradce Zámecké schody 1
 • Palác Smiřických Malostranské náměstí 18
 • Pálffyovský palác Valdštejnská 14
 • Rohanský palác Karmelitská 8
 • Schönbornský palác Tržiště 15
 • Šternberský palác (Malá Strana) Malostranské náměstí 19
 • Thunovský palác (Thunovská) Thunovská 14
 • Valdštejnský palác Valdštejnské náměstí 4
 • Velkopřevorský palác Velkopřevorské náměstí 4
 • Vrtbovský palác Karmelitská 25

Ostatní památky na Malé Straně

 • Hladová zeď
 • Petřínská rozhledna
Copyright © 2012 - 2016 Praha na Dlani - informační portál pro Prahu Košile na míru

Do 21. března bude celý portál Praha na Dlani probíhat transformací, design, nové funkce, nové formuláře, omluvte případné nestandardní chování serveru. Kulturní kalendář Prahy je intenzivně plněn a především sekce Koncerty v Praze a Divadelní představení Praha jsou denně aktualizovány.

Co je nového?