Městská část Praha Malešice

Naloguj se a edituj
Login:
Heslo:
Nová Registrace
Ztratil/a jsem Heslo

Městská část Praha Malešice - základní informace

Městská část Praha Malešice znak městské části

Malešice jsou městská čtvrť a katastrální území ve východní části města Prahy. Z převážné části jsou součástí městského obvodu a městské části Praha 10, pouze zahrady na západním úbočí vrchu Tábora v areálu zahradnické školy a v okolí patří do městské části Praha 9. V části obce Malešice je celkem 60 ulic, má zde sídlo 1286 firem.

Historie městské části Malešice

K roku 1309 doloženo slovní spojení „in Malisicz“, 1365 - „in Maleschitz“. Původně "Mališice" = "ves lidí Mališových" od osobního jména "Mališ" nebo "Mališa".

Malešice jsou poprvé připomínány v roce 1309. Ves byla v roce 1525 prodána spojeným městům pražským, po r.1528 připadla Novému Městu, v roce 1547 však byly zabaveny Ferdinandem I. Císař Rudolf II. prodal Malešice v roce 1584 Novému Městu, které je však roku 1633 zastavilo a v roce 1635 prodalo. V roce 1727 koupila Malešice pražská univerzita. Roku 1900 byly Malešice s 824 obyvateli vsí žižkovského okresu.V roce 1922, kdy se Malešice staly součástí Prahy XI., měly cca 1400 obyvatel. V r. 1949 bylo k. ú. Malešice začleněno do správního obvodu Praha 10 (s Hostivaří, Strašnicemi, Zahradním Městem a částí Záběhlic). V roce 1960 byla převážná část k. ú. Malešice začleněna do nového obvodu Praha 10. V roce 1990 se tato území stala součástí městských částí Praha 10 a Praha 9.

Pamětihodnosti v Malešicích

Malešice - Vrch Tábor

Tábor (260 m n. m.) je nejvyšším místem zdejšího okolí a tvoří s vrchem Smetankou (255 m n. m.) dvojvrší. V roce 1757 se právě v těchto místech odehrál nejkrutější a rozhodující boj Bitvy u Štěrbohol. Rakouští vojáci císařovny Marie Terezie tu byli poraženi pruskými vojsky Fridricha II..

Malešice - Jiráskova vila

Tato vila nacházející se na západním úbočí vrchu Tábor vznikla z bývalé boudy pro hlídače vinice a skladu zemědělského nářadí. Přestavbami a rozšiřováním se postupně stal v 19. století domek obydlím. Tehdejší majitel Antonín Kopecký měl v úmyslu domek přestavět na velký dům.

Jeho záměr však dokončil v roce 1889 až další vlastník objektu, Rudolf Engbert, a přebudoval jej v reprezentativní sídlo s terasou v ose zahradního průčelí, k níž vedlo po stranách dvouramenné schodiště. Na začátku 20.století koupil už tehdy honosnou vilu se všemi pozemky komorní rada Jirásko, majitel největšího pražského obchodu uhlím a vysočanské továrny na nábytek, zámku Bílé Poličany, statků s polnostmi a lihovaru. Zdejší obyvatelé proto vilu nazývají jeho jménem.

Roku 1920 pověřil založením parku Františka Thomayera, význačného zahradního architekta, zakladatele parku na Karlově náměstí i řady dalších parků v Praze, ve Vídni a v Paříži. Park byl osázen vzácnými dřevinami, z nichž část přežila až do dnešních dnů. Celková koncepce parku však v dynamicky modelovaném terénu, svažujícím se do údolí, s množstvím průhledů a malebných romantických scenérií, zůstala zachována stejně jako i tropické skleníky. V roce 1946 byla vila vyvlastněna a o rok později přešla do vlastnictví Hlavního města Prahy. V roce 1954 byla přidělena společně s hrdlořezskou školou Zahradnickému podniku hl. m. Prahy pro podnikové učiliště. Nyní je součástí Botanické zahrady Malešice.

Malešice a Doprava

Malešice jsou jako místo pro bydlení ideální. Čtvrť není příliš rušná, takže je tu dost prostoru pro klid a odpočinek, přitom ale není vůbec daleko od centra. Milovníci procházek by to zvládli i pěšky, pohodlnější a rychlejší je ale využít auto nebo městskou hromadnou dopravu. K dispozici jsou Vám tyto dopravní prostředky.

V blízkosti ulice Černokostelecká jsou tramvajové zastávky linek 7, 11 a 55. Nejblíže je trasa metra A se zastávkami Strašnická, Skalka nebo Želivského.Asi nejrychlejší a nejpohodlnější cesta je autem.

Copyright © 2012 - 2016 Praha na Dlani - informační portál pro Prahu Košile na míru

Do 21. března bude celý portál Praha na Dlani probíhat transformací, design, nové funkce, nové formuláře, omluvte případné nestandardní chování serveru. Kulturní kalendář Prahy je intenzivně plněn a především sekce Koncerty v Praze a Divadelní představení Praha jsou denně aktualizovány.

Co je nového?