Městská část Praha Modřany

Naloguj se a edituj
Login:
Heslo:
Nová Registrace
Ztratil/a jsem Heslo

Městská část Praha Modřany - základní informace

Městská část Praha Modřany znak městské části

Modřany jsou od 1. ledna 1968 částí Prahy, dnes jsou katastrálním územím městské části Praha 12, jejíž úřad na území Modřan sídlí. Jejich historie sahá až k 11. století. 13. listopadu 1936 byly povýšeny na městys, 14. června 1964 k nim byly připojeny Komořany a někdy v roce 1963 či 1966 byl modřanský místní národní výbor přejmenovaný na městský národní výbor, což se fakticky rovnalo povýšení na město. V části obce Modřany je celkem 190 ulic, má zde sídlo 3943 firem. Sousedícími městskými částmi jsou: Velká Chuchle, Malá Chuchle, Hodkovičky, Kamýk, Libuš, Cholupice, Komořany a Lahovice.

Historie městské části Modřany

Obec Modřany, jak byla vymezena při zavedení obecního zřízení v roce 1849, zahrnovala kromě vlastní vsi Modřany ještě osady Na Vystrkově, Vinice a Zátiší a samoty Na Beránku, Komořsko (Křičkova cihelna), U Rokosa a V Dolech. Při vzniku Velké Prahy k 1. lednu 1922 byla část Zátiší převedena z Modřan k Hodkovičkám a s nimi připojena k Praze. V Modřanech, asi 400 metrů za hranicí Prahy, byl zřízen úřad potravní daně.

Za první republiky vznikly na území Modřan rozsáhlé kolonie rodiných domků: Tylova čtvrť, Tyršova čtvrť a Čechova čtvrť, Baba I, Baba II a Baba III a zvětšila se kolonie Na Beránku.

Éra společného bydlení v činžovních domech Modřany ani další čtvrti Prahy 12 téměř nezasáhla: po rodinných domech přišla rovnou doba panelových sídlišť.

V roce 1977 začala výstavba sídliště Modřany, které je o něco novější než sousední sídliště Lhotka-Libuš; v té souvislosti byla v roce 1976 malá část území Modřan převedena do katastru Lhotky a v roce 1983 část Lhotky k Modřanům. Sídliště Na Beránku bylo dokončováno v letech 1986–1989.

Modřany - Památky a významné objekty

Kostel Nanebevzetí Panny Marie: Na mírném návrší o samotě uprostřed hřbitova stojí nejstarší historický objekt Modřan - kostel Nanebevzetí Panny Marie. Přesnou dobu jeho založení sice neznáme, ale je zřejmé, že existoval již na přelomu 13. a 14. století. O této skutečnosti svědčí písemná zmínka o plebánovi Vojenovi z Modřan, která pochází ze zápisu z roku 1329, a zároveň i listina Karla IV., jíž v roce 1356 potvrdil ves Modřany i s lesem a zvoníky vyšehradské kapitule. A právě ze zmínky o zvonících je možné usoudit na existenci kostela. V seznamu farních kostelů arcijáhenství říčanského z roku 1384 je modřanský kostel již přímo uveden.

Zvonice: Jižně od kostela na zalesněném návrší, kterému se říká sady, stojí modřanská zvonice. První nepřímá zmínka o její existenci je v již zmíněné listině Karla IV. z roku 1356. Další - opět jen nepřímá - zpráva o zvonici je z roku 1726, kdy byl kostel opatřen novou střechou a současně byl pořízen i nový zvon s obrazem Panny Marie stojící na zeměkouli. Zvon o výšce 78 cm a hmotnosti 328 kg odlil Antonius Schönfeld v roce 1726.

Viniční dům: Viniční dům se nachází pod bývalími Modřanskými vinicemi v dnešní ulici Chuchelská. První zmínky pocházejí z darovací listiny Soběslava II. z roku 1178. Z historických pramenů se můžeme kupříkladu dovědět, že roku 1481 nastala katastrofální neúroda na Modřanských vinicích a roku 1499 naopak nastala nebývalá úroda vinné révy. Ještě v roce 1915 byla rozloha vinice zhruba 2 hektary. V současnosti zbyl z vinice jen zlomek, umístěný na svahu za Viničním domem. Samotný dům, je přízemní stavení, umístěné přímo pod vinicemi, na jeho pozemku se nachází vzrostlý chráněný dub. Samotná stavba má pětiosé průčelí s mansardovou střechou. Uvnitř se nacházejí trámové stropy s původním krovem a mohutný komín. Budova má i malý klenutý sklípek.

Sport a příroda v Modřanech

Největšími sportovními subjekty působícími v katastru Modřany jsou Spartak Modřany, SK Modřany a Sokol Modřany. Díky rozumnému postupu při výstavbě obytných celků i shodě jiných okolností je území celé Prahy 12 prostoupeno a obklopeno lesy a pěknou přírodou. Obyvatelé mohou využívat několik zajímavých lokalit - chráněných území, z nichž nejvýznamnější jsou Modřanská rokle, Cholupická bažantnice či některé lokality na Točné, na Šancích a V Hrobech.

Kultura v Modřanech

Divadla v Modřanech

 • Divadlo Na Cikorce
 • Branické divadlo

Galerie v Modřanech

 • Galerie Modrý klíč
 • Modřanská zvonice
 • Ukradená galerie

Modřany - Kurzy, koncerty

 • Kulturní centrum „12“
 • Dům dětí a mládeže MONET
 • Komunitní vzdělávací centrum ANGEL
 • Ateliér kresby a malby
 • Keramický ateliér Hany Šimkové
 • ZUŠ Adolfa Voborského
 • Modřanská scéna

Kina v Modřanech

 • Modřanský biograf

Modřany - Knihovny

 • Husova knihovna v Modřanech - příspěvková organizace
 • Městská knihovna v Praze - pobočka Modřany
 • Městská knihovna v Praze - pojízdná knihovna

Do 21. března bude celý portál Praha na Dlani probíhat transformací, design, nové funkce, nové formuláře, omluvte případné nestandardní chování serveru. Kulturní kalendář Prahy je intenzivně plněn a především sekce Koncerty v Praze a Divadelní představení Praha jsou denně aktualizovány.

Co je nového?