Městská část Praha Prosek

Naloguj se a edituj
Login:
Heslo:
Nová Registrace
Ztratil/a jsem Heslo

Městská část Praha Prosek - základní informace

Městská část Praha Prosek znak městské části

Prosek je katastrální území, součást městské části Prahy 9. Sousedí s katastry Střížkov (západně, rozdělen mezi MČ Prahy 8 a Prahy 9), Letňany (severně, městská část Praha 18), Vysočany (jižně, součást městské části Prahy 9) a Libeň (jihozápadně, součást městské části Prahy 8). V části obce Prosek je celkem 59 ulic, má zde sídlo 1623 firem.

Historie městské části Prosek

Prosek patří k nejstarším obydleným územím v Praze. Název zřejmě pochází ze slovesa prosekati – svatováclavská legenda hovoří o cestě, prosekané v lesích, po níž bylo neseno tělo knížete Václava přes tehdy rozvodněnou Rokytku do Prahy. Prosek se začal prudce rozvíjet až koncem 19. století, se vznikem kolonií pro dělníky z vysočanských a libeňských továren, ovšem teprve výstavba sídliště Severní Město ve 2. polovině 60.let 20.století a estakády (arch.L.Feitl 1965-66), rychlé spojky do Vysočan, jej skutečně začlenila do Prahy.

Díky druhohornímu moři zde vznikly drobné sloje málo kvalitního uhlí. Původně zde lidé těžili spraš, ale později narazili na zvětralé černé břidlice a jílovce a začali jej využívat na ostře pálenou stavební keramiku. Na Proseku se vyskytují křídové plošiny. Chodby v dnešní době nepřevyšují délku 60-100 metrů od okraje údolí.

Na přelomu 14. a 15. století vlastnili osadu majitelé Podvinské tvrze, která ležívala na rozhraní Proseka a Libně. Za husitských válek utrpěl Prosek, jako ostatně řada jiných míst v zemi, velké škody, zejména pak románský kostel. V roce 1600 byla na návsi vedle krčmy vykopána studna. Pro tehdejší obyvatele osady byl tento počin jistě velmi významný, neboť na Proseku bývaly problémy s nedostatkem vody. Přišla však třicetiletá válka a s ní další zmar a pustošení. Švédové vypálili i kostel. Osada zpustla a v roce 1638 zde stály pouze čtyři chalupy, jedna vinice a krčma.

Do konce 17. století patřil Prosek Starému Městu pražskému, později byl připojen k libeňskému panství. Do přelomu 19. a 20. století byl velmi řídce osídlen.

Začátkem 20. století následkem průmyslového rozvoje Vysočan a Libně se začíná Prosek zaplňovat nevzhlednými domky pro vysočanské a libeňské dělníky, stává se periferní dělnickou kolonií. Skutečný zlom nastává v 2. polovině šedesátých let 20. století výstavbou sídliště Severní Město. V letech 1965 až 1966 byla mezi Prosekem a centrem Vysočan vystavěna silnice, zvaná estakáda, pro rychlé dopravní spojení a začala se pomalu rýsovat ta tvář Proseka, kterou známe dnes. V současné době je Prosek vyhledávané sídliště, se vzrostlou zelení v Parku přátelství, dobrým dopravním spojením s vnitřní Prahou, množstvím velkých nákupních center, stále tajemným podzemím a proseckými skálami.

Prosek - Památky a významné objekty

Kostel Svatého Václava na Proseku: Pravděpodobně z poloviny 11.století pochází nejstarší architektonická památka Prahy 9, trojlodní románská bazilika na starém Proseku. Založena byla dle Hájkovy kroniky roku 970 Boleslavem II., jemuž se ve snu na tomto místě svatý Václav zjevil. Přestavěna byla poprvé kolem 1200 a po roce 1470 došlo ke gotickým přestavbám - hlavní loď byla sklenuta žebrovou sítí. Renesanční předsíň pochází z roku 1572 a hranolová věž z roku 1712.

Dnešní podobu s barokní cibulovou bání získal kostel roku 1732, v roce 1770 byla přistavěna sakristie. Stavební úpravy narušily stabilitu věže, a proto byla vystavěna samostatná zvonice. V jižní lodi, nejméně poznamenané přestavbami, se zachovaly zbytky románských maleb. Na hlavním oltáři je obraz sv.Václava od Ignáce Raaba z poloviny 18. století. Cínová křtitelnice pochází z roku 1622. Presbytář zdobí malby Josefa Strattera, zachycující motivy ze života sv. Václava. Průčelí protější barokní budovy fary, navržené kolem roku 1715 patrně Janem Santinim, zdobí plastika sv. Jana Nepomuckého.

Původní vstup do areálu přilehlého romantického hřbitova, zarostlého břečťanem, je zdoben barokním portálem z roku 1770, dnešní hlavní vchod a mříž pocházejí z roku 1930. V areálu hřbitova stojí hranolová zvonice se stanovou střechou (1770 či 1783) a některé z náhrobků také stojí za pozornost.

Tajemné podzemí na Proseku

Na první pohled vůbec není zřejmé, že celý pás od Proseka po Hloubětín sloužil po dlouhá léta těžbě. Pod Hloubětínem se těžily od roku 1767 jílovce, břidlice, spraš a uhlí, pod Prosekem pískovec, a celé podzemní bludiště bylo původně dlouhé 5 až 7 km.

Legendy hovoří i o podzemní chodbě, vedoucí až do Staré Boleslavi zhruba pod dnes již zaniklou poutní cestou, dodnes vyznačenou řadou půvabných kapliček.

Dnes je zachováno jen několik podzemních prostor: Močálka v Proseckých skalách, dlouhá asi 500 m (přírodní rezervaci najdete na okraji svahu do Vysočan pár kroků pod Proseckým náměstím), a legendární Bílý kůň v Hloubětíně, známý i z komiksu Káji Soudka, dlouhý cca 350 m.

Vzhled Proseku a občanská vybavenost

Sídliště Prosek, na jehož místě starší pamětníci pamatují lesy, louky a pole, a ti mladší neproniknutelné houští a rozbahněné cesty bez chodníků mezi rozestavěnými paneláky, je dnes kupodivu celkem příjemným místem k bydlení, kde najdeme školky, nově opravená hřiště a nákupní centra. Dostupná jsou tenisová hřiště, minigolf a bobová dráha.

Nové úpravy domů sídliště proteplují uměřenou barevností, vzrostlá zeleň změkčuje ostré kontury budov a rozsáhlý park přátelství se sochou Jiřího Wolkera, protkaný cestičkami a vodou, kaskádovitě plynoucí do jezera, je v každou roční dobu vyhledávaným místem procházek a odpočinku. (rekonstrukce parku 2008)

Dvě nové stanice Metra C na obou koncích prosecké osy Vysočanské ulice, opět urychlí a zjednoduší spojení s ostatními částmi Prahy. (Provoz metra od května 2008).

Do 21. března bude celý portál Praha na Dlani probíhat transformací, design, nové funkce, nové formuláře, omluvte případné nestandardní chování serveru. Kulturní kalendář Prahy je intenzivně plněn a především sekce Koncerty v Praze a Divadelní představení Praha jsou denně aktualizovány.

Co je nového?