Městská část Praha Uhřiněves

Naloguj se a edituj
Login:
Heslo:
Nová Registrace
Ztratil/a jsem Heslo

Městská část Praha Uhřiněves - základní informace

Městská část Praha Uhřiněves znak městské části

Uhříněves je čtvrť a katastrální území o rozloze 1027,1 ha, tvořící většinu území pražské městské části Praha 22. Od roku 1866 byla Uhříněves městysem, v letech 1913–1974 městem. V části obce Uhříněves je celkem 90 ulic, má zde sídlo 1194 firem. Sousedními městskými částmi jsou: Pitkovice, Petrovice, Horní Měcholupy, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Královice, Kolovraty a Benice.

Současnost Uhříněvsi

V současnosti je Uhříněves jedním z velkých rozvojových území Prahy. V posledních deseti letech zde byly kompletně zrekonstruovány inženýrské sítě, komunikace a chodníky. Od roku 2000 prochází přestavbou centrum Uhříněvsi na plochách po zrušeném cukrovaru, Dřevopodniku a přilehlých volných plochách blízko nádraží. Na nově vzniklém Novém náměstí vznikají bytové domy a prodejny. V roce 2002 zde byla otevřena nová radnice Úřadu městské části Praha 22.

Uhříněves se potýká se silnou automobilovou dopravou, která je vedená ulicí Přátelství středem obce a dále pokračuje na Říčany jako silnice I/2. Problémem je také velké množství kamionů směřujících do překladiště firmy Metrans umístěného na železniční trati mezi Uhříněvsí a Horními Měcholupy, které je největším vnitrozemským překladištěm ve střední a východní Evropě.

Občanská vybavenost je na velmi dobré úrovni. Najdete zde obchody, lékárny, důležité úřady a mateřské a základní školy. Zájemci o sport zde naleznou různá sportoviště a síť cyklostezek.

Dobrá dopravní dostupnost je zajištěna především vlakovým spojením do centra Prahy. Rovněž můžete využít autobusové linky, které vás dopraví do stanice metra Háje

Historie městské části Uhříněves

Historie Uhříněvsi sahá do 13. století. Nejstarší záznamy pocházejí z období kolem roku 1227, kdy se pod názvem Vgrinewez objevuje ve výčtu lokalit. Další zmínka je v listině z roku 1228, kdy je Uhříněves zapsána ve vlastnictví kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Tehdy se o ní píše jako o Ugrina ves. Svůj název dostala patrně po svém zakladateli, jakémsi Ugrim, který se zde usadil a založil osadu.

Kolem roku 1293 patřila Uhříněves templářům, kteří zde měli svoji komendu. Po zrušení řádu v roce 1312 přešla vesnice do majetku malostranských johanitů u kostela Panny Marie pod řetězem. Jejich zásluhou zde byl vystavěn malý kostelík a později i tvrz, která pravděpodobně vznikla přestavbou templářské komendy. V držení se vystřídali další majitelé, až v roce 1579 tvrz Uhříněves s poplužním dvorem a přilehlé vesnice koupil Jaroslav Smiřický ze Smiřic. Ten zde postavil roku 1591 zámek. V majetku Smiřických byla Uhříněves do 21. ledna 1623, kdy ji s celým černokosteleckým panstvím prodal poslední příbuzný Albrecht z Valdštejna knížeti Karlu z Lichtenštejna.

Roku 1639 vypálili Švédové zámek a velkou část vsi a zcela zničili blízkou ves Netluky, která nebyla již nikdy obnovena.

Významnou osobností z rodu Lichtenštejnů byla Marie Terezie Felicitas, která se roku 1713 provdala za vévodu Savojského. Vládla v letech 1711 až 1772. Byla známa svou dobročinností. V Uhříněvsi založila v roce 1763 farní jednotřídní školu. Její zásluhou (a finančním příspěvkem 3 000 zlatých) byl obnoven kostel Všech svatých, který byl postaven v letech 1740 - 43 podle plánů říčanského stavitele T. V. Budila ve stylu vrcholného baroka s interiérovou výzdobou malíře Jana P. Molitora. Barokní sochy před kostelem, přenesené sem kolem roku 1905, ale pocházejí ze zrušeného mariánského sloupu z Kostelce nad Černými lesy. Lichtenštejnové na zámku sídlili do roku 1919.

Uhříněves - Památky a významné objekty

Kostel Všech svatých: Kostel Všech svatých byl postaven v Uhříněvsi v letech 1740-1743 podle plánů říčanského stavitele T. V. Budila ve stylu vrcholného baroka s interiérovou výzdobou malíře Jana P. Molitora. Barokní sochy před kostelem pocházejí ze zrušeného mariánského sloupu z Kostelce nad Černými lesy.

Židovský hřbitov: Židovský hřbitovNa severním okraji Uhřínevsi se nachází židovský hřbitov ze 17. století se zachovalými náhrobky.

Zámek: Zámek z roku 1591, upraven roku 1771. Dnes sídlo výzkumného ústavu.

Další významné stavby: Mezi další významné budovy patří Uhříněveské muzeum, budova děkanství z roku 1913, renesanční mlýn na potoce (původně templářská vodárna), moderní budova Husova sboru s věží na Husově náměstí.

Kultura Uhříněvsi a sdružení

Uhříněves ve své historii podporovala kulturní a společenský rozvoj. Již v roce 1869 vznikl nejstarší uhříněveský spolek Měšťanská čtenářská beseda, předchůdce obecní knihovny.

Velkou tradici má ochotnické divadlo, jehož počátky sahají do 70. let 19. století. Ve stejné době vznikly další spolky a organizace jako např. včelařský spolek, zpěvácký spolek Hlahol, spolek dobrovolných hasičů, vzdělávací dělnická beseda Havlíček, podpůrná jednota Jiří z Poděbrad, sportovní klub Čechie, tělocvičná jednota Sokol, Dělnická tělovýchovná jednota, sdružená Obec Baráčníků, organizace junáků a skautek, sadařský spolek.

Do 21. března bude celý portál Praha na Dlani probíhat transformací, design, nové funkce, nové formuláře, omluvte případné nestandardní chování serveru. Kulturní kalendář Prahy je intenzivně plněn a především sekce Koncerty v Praze a Divadelní představení Praha jsou denně aktualizovány.

Co je nového?