16. června, 2019 - svátek má Zbyněk

MŠ Rozmarýnek, Praha 13 , Stodůlky - firma v Praze

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou. Nabízíme programem pro nadané děti. Pořádáme dětské akce, výlety, soutěže a školy v přírodě. Možnost keramického kroužku včetně výuky anglického jazyka a plavání.

Logo MŠ Rozmarýnek, Praha 13 , Stodůlky
telefon: +420 235 513 119

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou. Nabízíme programem pro nadané děti. Pořádáme dětské akce, výlety, soutěže a školy v přírodě. Možnost keramického kroužku včetně výuky anglického jazyka a plavání.

>> Kontakty pro MŠ Rozmarýnek, Praha 13 , Stodůlky <<

Adresa:Chlupova 1799/4 , 15500 Praha, Stodůlky
 15500, Praha Stodůlky

Telefon:+420235513119
Fax:+420 235 513 119

WWW:http://www.msrozmarynek.cz

>> Zaslat zprávu na email <<

Jméno: Email: Předmět: Text zprávy:   Opište kód:

>> Dopravní spojení <<

U prezentace MŠ Rozmarýnek, Praha 13 , Stodůlky není nastaveno žádné dopravní spojení.

 


 

 

Informace o mateřské škole „Rozmarýnek“

 

Adresa: Praha 5,Chlupova 1799

 

Tel.fax:    235513119 – provoz MŠ: 6.30 – 18.00

 

msrozmarynek@volny.cz, www.msrozmarynek.cz

 

 

 

-ekologická oblast- akce- poznávání přírody a její ochrana“Jablíčkový týden“s táborákem, opékáním jablíčeka podzimních brambor,“Drakiáda“, třídění odpadu,
sběr papíru „Soutěž s panem Popelou“, boj s klíněnkou kaštanovou, výlety do okolí Prahy-poznávání historických částí hlavního města „Prahou bez nudy“, „Rozmarýnkové pozorné kukátko“,“Posvícení s Rozmarýnky“

 

Koloběžkiáda“, „Kuličkiáda“, divadelní představení nastudovaná dětmi pro radost, stužkování školáků,
divadelní a filmová představení

 

- téma školního roku 13/14„Teče voda teče, ať nám všechna neuteče“ – pokračování

 

„Několik doušků živé vody“

„Voda kapky života“

 

 „Voda je počátek všeho“ – Thales z Miléta 600 l. př.n. l

 

 

 

Ø  Vodní kapka u tebe doma

 

Ø  Vodní kapka jako na kolotoči

 

Ø  Vodní kapka a její vodní čarování

 

Ø  Vodní kapka schovaná v tvém srdíčku a okolí ve své plné kráse

 

Podej mi svou ruku a pojďme společně poznávat přírodu okolo nás

 

- pojďme společně číst a poslouchat příběhy přírody – učit se ji číst

 

„Příroda na dotek“

 

„Příroda je nejlepší učebna pod širým nebem“

 

Ø  Pobyt v přírodě je neopakovatelným prožitkem jednotlivce či skupiny

 

Ø  Putovat do krajiny, která má svůj příběh a vyzývá k jeho objevování a četbě

 

Ø  Být tvůrčí v jakékoliv krajině, ale environmentálně šetrným způsobem

 

Ø  Nechat se inspirovat a sdílet inspiraci s ostatními a interpretovat, co mi pobyt v krajině přináší

 

 „S plnou lesní studánkou je i plno smíchu a radosti“

 

Je na čase se zastavit a napít se pohádkové tekutiny…

 

Vést děti k zamyšlení, že voda k pití není samozřejmost

 

 „Rozmarýnkovo okénko“každá sudá středa od 16.00-17.30 /čas hraní, ale i povídání pro děti s maminkou a tatínkem

 

Kroužkování na Rozmarýnku“- keramika,výuka anglického jazyka, flétna, plavecký výcvik„Noc na Rozmarýnku“/pro toho, kdo se nebojí/ – školy v přírodě v čistém prostředí našich hor-výstavy dětských prací na různá témata“Jak to vidí Rozmarýnci“Školní rok 2013/2014

 


Název programu: „S písničkou jdu jako ptáček, vždyť je krásně na světě“

 

Motto: „Buď šlechetný k slabším tvorům, pamatuj, že síla není v násilí“

 


Téma školního roku 13/14 – pokračování v tématu

 

 „Teče voda teče, ať nám všechna neuteče“

 

 „Voda kapky života“

 

 „Voda je počátek všeho“ – Thales z Miléta 600 l. př.n. l.

 

Ať nám zase po roce zurčí čistá voda v potoce

 

 

 

Podej mi svou ruku a pojďme společně poznávat přírodu okolo nás

 

- pojďme společně číst a poslouchat příběhy přírody – učit se ji číst

 

„Příroda na dotek“

 

„Příroda je nejlepší učebna pod širým nebem“

 

 

 

Ø  Pobyt v přírodě je neopakovatelným prožitkem jednotlivce či skupiny

 

Ø  Putovat do krajiny, která má svůj příběh a vyzývá k jeho objevování a četbě

 

Ø  Být tvůrčí v jakékoliv krajině, ale environmentálně šetrným způsobem

 

Ø  Nechat se inspirovat a sdílet inspiraci s ostatními a interpretovat, co mi pobyt v krajině přináší

 


- Využití metodiky „Do krajiny za LAND - ARTEM

Ekologicko – environmentální téma se promítá do ŠVP, do všech integrovaných bloků, které jsou orientované na roční období, změny v přírodě během celého kalendářního roku.

 

Vzhledem k ekologickému zaměření naší MŠ je průběžně během školního roku pořizován didaktický materiál a tématicky zaměřená literatura. Také probíhají  ekologické  akce dle měsíčních ekologicko – environmentálních nabídek

 

MŠ má vypracovaný Roční plán EVVO, kterým se snaží působit na děti předškolního věku v oblasti ekologicko/environmentální a také v souladu ŠVP.

 

Dlouhodobý cíl na školní rok 2013/2014 – Roční plán EVVO MŠ Rozmarýnek
 

 

Ø  Podpořit průběžné vzdělávání v oblasti EVVO

 

Ø  Zajištění ekologických podnětů v MŠ  - ekologicky zaměřená aktivita pro děti předškolního věku

 

Ø  Přizvání a zapojení rodičů k spolupráci

 

 

 

MŠ je zapojena v celostátní síti Mrkvička a soustavně usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické/environmentální výchovy do celkového života mateřské školy

 

 Ředitelka MŠ úspěšně absolvovala studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů. „Studium k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy“

 

- vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.:21686/2009-25-554

 

Studium bylo zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce před zkušební komisí

 

Hlavní činnosti a příležitosti, které dětem nabízíme a umožňujeme

 

-              Vedeme děti k úctě k životu ve všech jeho formách – živé i neživé přírody

 

-              Třídění odpadu – výchova EVVO

 

-              Registrace v „Mrkvičce“ – využití nabídek ekologických center – Toulcův dvůr, Pavučina, Tereza – nákup a zajištění didaktického materiálu zaměřeného na ekologickou a environmentální výchovu

 

-              Čerpání nápadů z informačního bulletinu sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu, využití encyklopedií …

 

-              Časté vycházky do přírody s ekologickým zaměřením-využití přírodního prostředí během konání škol v přírodě

 

-              Pěstovat u dětí pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí – pozorování přírodních a povětrnostních jevů

 

-              Exkurze – hvězdárna, planetárium, rozhovory s odborníky …

 

-              Experimentace s různými materiály a surovinami – ekohry

 

-              Pěstitelské aktivity – květinová výzdoba MŠ, pěstování bylinek – pozorovatelské aktivity

 

-              Správný příklad dospělých k ochraně životního prostředí

 

 

Cílem naší MŠ: Rozvíjení celé osobnosti dítěte, jeho učení a poznání, chápat a chránit přírodu v celé její rozličnosti. Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb

Hodnocení - MŠ Rozmarýnek, Praha 13 , Stodůlky

266

MŠ Rozmarýnek, Praha 13 , Stodůlky nasbíralo od Vás již 266 grošů, přispějte k lepší pozici v našem katalogu tím, že pro MŠ Rozmarýnek, Praha 13 , Stodůlky přidáte groše.


Služby a produkty - přehled štítků

MŠ Rozmarýnek, Praha 13 , Stodůlky, prezentace je zařazena v katalogu:

MŠ Rozmarýnek, Praha 13 , Stodůlky na mapě Prahy

Ikonka na Váš web pro zvýšení počtu Grošů

Vložte na svou stránku ikonku odkazující na tuto prezentaci
... po kliknutí se k této prezentaci přičtou vždy 3 Groše.
(takto dostanete odměnu pro lepší pozici za každého návštěvníka)
Firmy v Praze
HTML kód pro vložení: