24. března, 2019 - svátek má Gabriel

ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha - firma v Praze

Mateřská škola pro 50 dětí se školní jídelnou. K dispozici jsou dvě oddělení, zahrada s houpačkami, venkovní hřiště a tělocvična. Pořádáme výlety, besídky a školy v přírodě.

Logo ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha
telefon: +420 234 760 735

Mateřská škola pro 50 dětí se školní jídelnou. K dispozici jsou dvě oddělení, zahrada s houpačkami, venkovní hřiště a tělocvična. Pořádáme výlety, besídky a školy v přírodě.

>> Kontakty pro ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha <<

Adresa:Za invalidovnou 579/3 , 18600 Praha, Karlín
 18600, Praha Karlín

Telefon:+420234760735
Mobil:+420 720 145 299

WWW:http://www.zs-strozziho.cz

>> Zaslat zprávu na email <<

Jméno: Email: Předmět: Text zprávy:   Opište kód:

>> Dopravní spojení <<

U prezentace ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha není nastaveno žádné dopravní spojení.

Pomáhej s humorem - Konto Bariery

Název naší školy - kdo byl Petr Strozzi?

U zrodu karlínské Invalidovny stál hrabě Petr Strozzi, jehož válečnický florentský rod lze sledovat až do roku 1397. Sám Petr hrabě Strozzi, pán na Hořicích, Třebověticích a Třeměšovci, jak se tituloval, se narodil v roce 1626. Po přípravě obvyklé ve šlechtických rodinách se věnoval střídavě diplomatické a vojenské kariéře, obojímu s velkým úspěchem. Již ve třiceti letech velel vlastnímu pěšímu pluku o dvanácti setninách, čtyři roky nato se stal císařovým vyslancem u braniborského kurfirsta a téhož roku se opět ocitl ve zbrani jako generální polní strážmistr. Později v hodnosti polního podmaršála byl již pověřen diplomatickým jednáním v Paříži. Několikrát byl raněn a 6. června 1664, ve svých osmatřiceti letech, byl za turecké války zabit zbloudilou střelou právě ve chvíli, když děkoval svému vojsku po urputné, ale vítězné bitvě nad řekou Murou. Jeho život plný úspěchů, až na tragickou náhodu kdy jej ve chvíli vítězství zasáhla smrt, by nebyl ničím výjimečný,takových vojáků bylo v sedmnáctém století jistě nepočítaně, vždyť vedle třicetileté války se bojovalo v mnoha regionálních vojenských střetnutí.Pozoruhodná byla však poslední vůle Petra Strozziho. Nese datum 3.srpna 1658, kdy se Strozzi zotavoval v Dymokurech po nebezpečném zranění. Nemoc i následná rekonvalescence mu poskytly jistě dost času na přemítání, že “v tomto pomíjejícím životě nic není jistého, než smrt, leč hodina její je nejistá….a proto po právu a jako v tomto vysoce slavném království jest obyčejem, „ píše ve svém slavném testamentu, „aby zestárlí chudí důstojníci a vojáci, kteří ve službách válečných se stali invalidy, nebyli nuceni po věrných a dlouholetých službách žebrati, nebo docela upadnouti v záhubu.“ V té době u nás totiž neexistovala žádná instituce, která by pečovala o zestárlé invalidní vojáky. Vlivem špatné zdravotní péče polních ošetřoven jich ostatně ani nebylo příliš mnoho. Pokud však nedosáhli zaopatření ve vrchnostenských službách, byli většinou odkázány na žebráckou hůl. Aby zjednal podle svých sil nápravu, věnoval Strozzi veškeré své jmění (až na menší část, jímž zaopatřil manželku) na založení nadace pro invalidy, ale zároveň jim uložil, aby vedli řádný život a každodenně se modlili při mši. Závěť nabyla splatnosti až po půl století, kdy zemřela i Marie Kateřina, vdova po Strozzim. Značný majetek tak byl ještě rozšířen o další statky, které nadaci odkázala. Správcem pozůstalosti se stal kardinál Harfách, výstavba potřebného ústavu se však stále odkládala. Až 27.května 1728 rozhodl císař Karel VI., aby byla velká ústřední invalidovna zřízena poblíž Prahy a pozemky pro ni zakoupeny z prostředků Strozziho nadace. O rok později padlo konečné rozhodnutí o umístění invalidovny na Špitálském poli. Podle původního plánu měla stavba pojmout přes 4000 válečných veteránů a invalidů a obsahovat rozsáhlé dvory k procházkám důstojníků a vojáků, nezapomnělo se ani na vlastní kostel a hřbitov. Součástí invalidovny se měl stát pivovar, pekárna, jatky a nesměla chybět ani krčma a vězení. Stavební plány byly objednány roku 1730 u předního barokního dvorního stavitele Kiliána Ignáce Dienzehofera. Konečně 15. srpna 1732 položil sám císař KAREL IV. základní kámen ke stavbě velkoryse pojatého objektu. Soubor budov měl být čtvercového půdorysu o délce jedné strany čtverce přes 300 metrů. Budovy měly být symetricky rozděleny do devíti obestavěných dvorů uprostřed s kostelem. Záhy se ukázalo, že postavit tak obrovský komplex budov je finančně neúnosné. V roce 1740 byla stavba ukončena, když se podařilo vybudovat pouze jednu devítinu areálu z původně zamyšleného plánu. Místo kostela vznikla jen kaple sv. Kříže s kuriózním oltářem areálu zhotoveným z vojenských pušek a nábojnic. Přesto karlínská Invalidovna začala sloužit svému původnímu poslání. Například v roce 1854 zde našlo domov 1404 osob, mezi nimiž bylo 138 žen a 134 dětí. K dispozici jim byl lékař, několik krámků a dětem dvoutřídní škola. Po skončení 1. světové války převzala péči o vojenské invalidy Československá republika a to byl konec původního poslání Invalidovny. Trpký zánik pro nadaci Petra Strozziho znamenal pak 26. říjen 1942, kdy byla rozhodnutím říšského protektora zrušena a její veškerý majetek, včetně samotné budovy, nacisty zabaven. Tento zcela výjimečný objekt využívá v současnosti Národní technické muzeum jako svůj depozitář a je zde umístěn i vojenský archiv, obsahující vojenské písemné doklady od počátku 18. stol. do poslední doby.

Hodnocení - ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha

54

ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha nasbíralo od Vás již 54 grošů, přispějte k lepší pozici v našem katalogu tím, že pro ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha přidáte groše.


Služby a produkty - přehled štítků

ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha, prezentace je zařazena v katalogu:

ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha na mapě Prahy

Ikonka na Váš web pro zvýšení počtu Grošů

Vložte na svou stránku ikonku odkazující na tuto prezentaci
... po kliknutí se k této prezentaci přičtou vždy 3 Groše.
(takto dostanete odměnu pro lepší pozici za každého návštěvníka)
Firmy v Praze
HTML kód pro vložení: