25. března, 2019 - svátek má Marián

ZŠ a MŠ Praha 8, U Školské zahrady - firma v Praze

Provozujeme mateřskou školu pro 56 dětí s jídelnou. Pořádáme různé akce.

Logo ZŠ a MŠ Praha 8, U Školské zahrady
telefon: +420 284 680 871

Provozujeme mateřskou školu pro 56 dětí s jídelnou. Pořádáme různé akce.

>> Kontakty pro ZŠ a MŠ Praha 8, U Školské zahrady <<

Adresa:U Školské zahrady 486/8 , 18200 Praha, Kobylisy
 18200, Praha Kobylisy

Telefon:+420284680871
Mobil:+420 731 187 851

WWW:http://www.msuskolskezahrady.cz

>> Zaslat zprávu na email <<

Jméno: Email: Předmět: Text zprávy:   Opište kód:

>> Dopravní spojení <<

U prezentace ZŠ a MŠ Praha 8, U Školské zahrady není nastaveno žádné dopravní spojení.

Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

- podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho spokojenost a pohodu

- systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které mu umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení

- podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe

- rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání

- příspívat k elementarnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi.

- osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

- poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi

- v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání

- rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích

- vést dětí k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování.

- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

- rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb

- vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry

- vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé)

- vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá.

Hodnocení - ZŠ a MŠ Praha 8, U Školské zahrady

30

ZŠ a MŠ Praha 8, U Školské zahrady nasbíralo od Vás již 30 grošů, přispějte k lepší pozici v našem katalogu tím, že pro ZŠ a MŠ Praha 8, U Školské zahrady přidáte groše.


Služby a produkty - přehled štítků

ZŠ a MŠ Praha 8, U Školské zahrady , prezentace je zařazena v katalogu:

ZŠ a MŠ Praha 8, U Školské zahrady na mapě Prahy

Ikonka na Váš web pro zvýšení počtu Grošů

Vložte na svou stránku ikonku odkazující na tuto prezentaci
... po kliknutí se k této prezentaci přičtou vždy 3 Groše.
(takto dostanete odměnu pro lepší pozici za každého návštěvníka)
Firmy v Praze
HTML kód pro vložení: