Notice: Undefined variable: TagProDrobeckovou in /www/hosting/prahanadlani.cz/www/seo.php on line 2045
Radotínské skály - průvodce Prahou | Praha na Dlani

Notice: Undefined variable: Kategorie in /www/hosting/prahanadlani.cz/www/404-pruvodce-clanek.php on line 61

Radotínské skály

Radotínské skály
rozloha údolí 28,3 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Praha na Dlani
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Přírodní památka Radotínské skály s rozlohou 28,3 ha jsou na území hlavního města Prahy chráněnou památkou od roku 1988. Důvodem ochrany je odkrytí geologického profilu prvohorních usazeninami od nejvyššího ordoviku (kosovské souvrství), přes spodní silur, hranici silur - devon s několika nalezišti zkamenělin.

Základní informace o Radotínských skalách

Radotínské skály jsou přírodní památkou vyhlášenou v r. 1988 a chrání tři oddělené části levého svahu údolí Radotínského potoka za severním okrajem Radotína. Téměř souvislý geologický profil tvoří skalní výchozy a stěny opuštěných lomů, dokumentující vývoj pražské prvohorní pánve v nejvyšším ordoviku, siluru a spodním devonu. Jedná se o opěrný geologický profil ke globálnímu stratotypu hranice silur - devon v Čechách, který patří k nejlepším v Čechách.

Radotínské skály a archeologické naleziště

Vyskytuje se zde několik nalezišť zkamenělin hlavně ramenonožců, mlžů, gastropodů, triobitů, hlavonožců a graptolitů, která znal již Joachim Barrande. Ta nejznámější jsou hlavně v tzv. Antipleurově rokli proti ústí Koňského údolí, dále v oblasti tzv. Šikmé skály.

Rostliny, dřeviny a flóra Radotínských skál

Na těchto skalách poblíž Lochkovské cementárny rostla původně teplomilná doubrava, což dokazují jednotlivé exempláře dubu pýřitého a keře dřínu jarního. Hojná jsou společenstva skalní stepi (devaterník šedý, ostřice nízká). Prach z cementárny samozřejmě vegetaci nesvědčil, přežívaly jen nejodolnější druhy jako třeba bělozářka liliovitá. Po opatřeních v 90. letech 20. stol. (prašnost byla výrazněna snížena) se naštěstí řada druhů obnovila. Dnes se tu vyskytuje např. kavyl vláskovitý, pcháč bělohlavý, mochna písečná, vousatka prstnatá. Pro plošiny nad skalním ostrohem jsou typické keře hlohu, svahy s malým starým lomem jsou osázeny akátem a na hraně lůmku rostou společenstva skalní stepi, strmou břidlicovou skálu nad okrajem Radotína porůstá slanomilná vegetace. Z vyskytujících se hub stojí v přírodní rezervaci Radotínské skály za pozornost hlavně hvězdovka Pouzarova a žaludice tuhá.

Radotínské skály a hodnotná fauna

Hodnotná fauna se zdržuje hlavně na vápencích. Hojně se zdevyskytují střevlíkovití brouci, dále nosatcovití i další, např. někteří reliktní mandelinkovití. Na skalních stepích se objevuje vzácný vrubounovitý brouk Sisyphusschaefferi. Prostředí vyhovuje motýlům (bělásci, modrásci aj.) a blanokřídlým - mj. zde žijí některé vzácné teplomilné včely. Za teplem se sem stahují i někteří pavouci.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky

Notice: Undefined variable: Kategorie in /www/hosting/prahanadlani.cz/www/pravypanel/pravy-clanek-pruvodce.php on line 7