Notice: Undefined variable: TagProDrobeckovou in /www/hosting/prahanadlani.cz/www/seo.php on line 2045
Staroměstské náměstí - průvodce Prahou | Praha na Dlani

Notice: Undefined variable: Kategorie in /www/hosting/prahanadlani.cz/www/404-pruvodce-clanek.php on line 61

Staroměstské náměstí - Staromák

Staroměstské náměstí - Staromák
první zmínka r. 1091
plocha náměstí 9000 m2
zobrazit na mapě

Autor: Praha na Dlani
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Staroměstské náměstí - virtuální prohlídky

Odpradávna je Staroměstské náměstí srdcem Starého Města, místem významných historických událostí českých zemí. Oficiálním názvem Staroměstské náměstí (od roku 1895) - ve slengu Staromák, je obklopen řadou významných historických budov, paláců a sakrálních památek, čímž se Staroměstské náměstí stalo turistickým cílem.

Historické události na Staroměstském náměstí

Staroměstském náměstí vzniklo na místě prastarého tržiště, zmíněného již v r. 1091, s rozlohou - 9.000 m2 zůstává náměstí stejně velké již od raného středověku. Tržiště se záhy stalo centrem osídlení na pravém břehu Vltavy. Již ve 12. a 13.stol. bylo obestavěno kamennými domy, jak dokládají dochované sklepy, původně přízemí těchto objektů. Usídlovali se tu hlavně bohatí kupci, protože zde byla největší poptávka po zboží. Už v r. 1211 je tu doložen správce tržiště, který vybíral poplatky a dohlížel na dodržování pořádku. Význam náměstí, nazývaného Velký či Starý rynk, jako přirozeného střediska Starého Města, podtrhlo založení radnice v r.1338, která byla umístěna do zdejšího domu Volflina od Kamene, a výstavba chrámu P. Marie před Týnem, hlavního městského kostela. Náměstí se stalo svědkem mnoha dějinných událostí - slavností, rytířských turnajů a shromáždění, ale i krvavých exekucí. V r. 1422 tu došlo k bouři pražských husitů, protestujících proti zákeřné popravě kazatele Jana Želivského, na ohromné tří patrové šibenici zde r. 1437 skončil život posledního husitského hejtmana, který se nepoddal císaři Zikmundovi, Jana Roháče z Dubě a jeho 60 spolubojovníků zajatých na Siónu. Dne 21. června 1621 se před Staroměstskou radnicí konala poprava 27 pánů, rytířů a měšťanů, vůdců poraženého českého stavovského povstání. Přeměna Prahy v provinční město v 18. stol. odsoudila Staroměstské náměstí do role poklidného idylického prostranství s minimem ruchu. V 19. stol. se však znovu stalo centrem dění a v r. 1895 získalo oficiální název Staroměstské náměstí. Trhy však odtud postupně zmizely - jako poslední na přelomu 19. a 20. stol. tradiční trh svatomikulášský. V r.1902 tady vyvrcholily manifestace za všeobecné volební právo a r.1918 za samostatnou a sociálně spravedlivou Československou republiku. V květnu 1945 se na náměstí odehrály těžké boje povstalců s německými okupanty a v únoru 1948 tu Klement Gottwald ujišťoval shromážděné davy o „konečném vítězstv í pracujícího lidu", které odstartovalo více než 40 let komunistické totality. Kromě Staroměstské radnice obklopují náměstí historické domy, paláce a kostely.

Staroměstském náměstí a jeho pomníky a významné objekty

Na volné ploše, kde se dnes nachází pouze Husův pomník, stával ve středověku pranýř a od poloviny 16. stol. také pranýř - železná klec, do které se zavírali mravní zpustlíci, často nazí a pomazaní medem, aby je štípal hmyz. Později sem byla umístěna umělecky hodnotná pozdně renesanční Krocínova kašna, zlikvidovaná v r. 1862, a raně barokní mariánský sloup z r. 1650 od Jana Jiřího Bendla, stržený po vzniku republiky r. 1918, když byl z nepochopení považován za symbol katolické poroby. Se sloupem souvisí také Pražský poledník (14° 25' 17" vých. délky), dnes vyznačený v dlažbě, původně však znázorněný stínem, který v pravé poledne vrhal mariánský sloup. V dlažbě před Staroměstskou radnicí je vyznačeno 27 křížů, určujících místo, kde stálo v r. 1621 při pobělohorské exekuci popravčí lešení.

Dnes se na náměstí opět konají Velikonoční a Vánoční trhy s vánočním stromkem a podiem pro vánoční programy. V průběhu roku se pořádají na pódiu před Týnským chrámem různé kulturní programy. Stanoviště drožek nabízející okružní projížďky po Starém Městě naleznete před Staroměstskou radnicí.

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky

Notice: Undefined variable: Kategorie in /www/hosting/prahanadlani.cz/www/pravypanel/pravy-clanek-pruvodce.php on line 7