Staroměstské náměstí - Staromák
první zmínka r. 1091
plocha náměstí 9000 m2
zobrazit na mapě

Autor: Praha na Dlani
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Staroměstské náměstí - virtuální prohlídky

Odpradávna je Staroměstské náměstí srdcem Starého Města, místem významných historických událostí českých zemí. Oficiálním názvem Staroměstské náměstí (od roku 1895) - ve slengu Staromák, je obklopen řadou významných historických budov, paláců a sakrálních památek, čímž se Staroměstské náměstí stalo turistickým cílem.

Historické události na Staroměstském náměstí

Staroměstském náměstí vzniklo na místě prastarého tržiště, zmíněného již v r. 1091, s rozlohou - 9.000 m2 zůstává náměstí stejně velké již od raného středověku. Tržiště se záhy stalo centrem osídlení na pravém břehu Vltavy. Již ve 12. a 13.stol. bylo obestavěno kamennými domy, jak dokládají dochované sklepy, původně přízemí těchto objektů. Usídlovali se tu hlavně bohatí kupci, protože zde byla největší poptávka po zboží. Už v r. 1211 je tu doložen správce tržiště, který vybíral poplatky a dohlížel na dodržování pořádku. Význam náměstí, nazývaného Velký či Starý rynk, jako přirozeného střediska Starého Města, podtrhlo založení radnice v r.1338, která byla umístěna do zdejšího domu Volflina od Kamene, a výstavba chrámu P. Marie před Týnem, hlavního městského kostela. Náměstí se stalo svědkem mnoha dějinných událostí - slavností, rytířských turnajů a shromáždění, ale i krvavých exekucí. V r. 1422 tu došlo k bouři pražských husitů, protestujících proti zákeřné popravě kazatele Jana Želivského, na ohromné tří patrové šibenici zde r. 1437 skončil život posledního husitského hejtmana, který se nepoddal císaři Zikmundovi, Jana Roháče z Dubě a jeho 60 spolubojovníků zajatých na Siónu. Dne 21. června 1621 se před Staroměstskou radnicí konala poprava 27 pánů, rytířů a měšťanů, vůdců poraženého českého stavovského povstání. Přeměna Prahy v provinční město v 18. stol. odsoudila Staroměstské náměstí do role poklidného idylického prostranství s minimem ruchu. V 19. stol. se však znovu stalo centrem dění a v r. 1895 získalo oficiální název Staroměstské náměstí. Trhy však odtud postupně zmizely - jako poslední na přelomu 19. a 20. stol. tradiční trh svatomikulášský. V r.1902 tady vyvrcholily manifestace za všeobecné volební právo a r.1918 za samostatnou a sociálně spravedlivou Československou republiku. V květnu 1945 se na náměstí odehrály těžké boje povstalců s německými okupanty a v únoru 1948 tu Klement Gottwald ujišťoval shromážděné davy o „konečném vítězstv í pracujícího lidu", které odstartovalo více než 40 let komunistické totality. Kromě Staroměstské radnice obklopují náměstí historické domy, paláce a kostely.

Staroměstském náměstí a jeho pomníky a významné objekty

Na volné ploše, kde se dnes nachází pouze Husův pomník, stával ve středověku pranýř a od poloviny 16. stol. také pranýř - železná klec, do které se zavírali mravní zpustlíci, často nazí a pomazaní medem, aby je štípal hmyz. Později sem byla umístěna umělecky hodnotná pozdně renesanční Krocínova kašna, zlikvidovaná v r. 1862, a raně barokní mariánský sloup z r. 1650 od Jana Jiřího Bendla, stržený po vzniku republiky r. 1918, když byl z nepochopení považován za symbol katolické poroby. Se sloupem souvisí také Pražský poledník (14° 25' 17" vých. délky), dnes vyznačený v dlažbě, původně však znázorněný stínem, který v pravé poledne vrhal mariánský sloup. V dlažbě před Staroměstskou radnicí je vyznačeno 27 křížů, určujících místo, kde stálo v r. 1621 při pobělohorské exekuci popravčí lešení.

Dnes se na náměstí opět konají Velikonoční a Vánoční trhy s vánočním stromkem a podiem pro vánoční programy. V průběhu roku se pořádají na pódiu před Týnským chrámem různé kulturní programy. Stanoviště drožek nabízející okružní projížďky po Starém Městě naleznete před Staroměstskou radnicí.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Hořejší hostivařský - Švehlův mlýn
Hořejší hostivařský - Švehlův mlýn
16.dubna 2020
Hořejší hostivařský - Švehlův mlýn - článek v průvodci na Praha na Dlani

V Praze 15 - Hostivaři můžete nalézt malebné venkovské stavení známé jako Švehlův mlýn. Původní usedlost vystavěna v barokním slohu byla později přestavěna do klasicistního slohu. Švehlův mlýn a jeho historie Tento mlýn, zvaný též jako Hořejší hostivařský mlýn byl...

přečti celý článek...
Dům U Klárů - Tomáškův Palác
Dům U Klárů - Tomáškův Palác
8.dubna 2020
Dům U Klárů - Tomáškův Palác - článek v průvodci na Praha na Dlani

Barokní měšťanský dům u Klárů (známý také jako Tomáškův Palác) naleznete v Praze na Malé Straně čp. 15 (v Tomášské ulici 15) v těsné blízkosti Valdštejnského náměstí. Historie Domu u Klárů Dům U Klárů s číslem popisným 15 je původně renesanční, avšak z roku...

přečti celý článek...
Zámek Ctěnice
Zámek Ctěnice
6.dubna 2020
Zámek Ctěnice - článek v průvodci na Praha na Dlani

K samotnému zámku Ctěnice patří i poměrně rozsáhlý areál, který, pochopitelně stejně jako zámek Ctěnice spadá do území osady Ctěnice, která je od roku 1950 součástí katastrálního území Vinoře, která je až od roku 1974 na území Prahy 9. Zámek je též, společně se...

přečti celý článek...
Státní opera Praha
Státní opera Praha
5.dubna 2020
Státní opera Praha - článek v průvodci na Praha na Dlani

Národní divadlo v Praze v současnosti disponuje čtyřmi scénami a jednou z nich je i Státní operní scéna. Na Státní opeře Praha působí soubory Opery a Baletu Národního divadla. Budova se nachází na adrese Wilsonova 4, Praha 1, spadá do památkové zóny Vinohrady, Žižkov,...

přečti celý článek...
Usedlost Beránka
Usedlost Beránka
5.dubna 2020
Usedlost Beránka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Beránka, dříve známá jako Sofienhof je původně viniční usedlost v pražských Dejvicích, u křižovatky ulic U Beránky a Na Beránce. První zmínky a vincích zdej jsou z roku 1562 a viniční lis zde byl už před rokem 1645. Budova je památkově chráněna od roku 1958. Památková...

přečti celý článek...
Maiselova synagoga
Maiselova synagoga
27.března 2020
Maiselova synagoga - článek v průvodci na Praha na Dlani

Maiselova synagoga patří do památek bývalého pražského židovského města. V současnosti však náleží pražské Židovské obci a je spravována Židovským muzeem v Praze. Vznik Maiselovy synagogy Za celou synagogou stojí významný finančník, primas pražského Židovského města...

přečti celý článek...
Starý židovský hřbitov
Starý židovský hřbitov
27.března 2020
Starý židovský hřbitov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Starý židovský hřbitov de nachází v Praze 1 - Josefově, fungoval nejspíše od roku 1439 do roku 1786. Dříve mu byl předchůdcem hřbitov z Nového Města nazývaný jako Židovská zahrada. Po uzavření hřbitova začala židovská komunita využívat původní morový hřbitov v Praze...

přečti celý článek...
Staronová synagoga
Staronová synagoga
23.března 2020
Staronová synagoga - článek v průvodci na Praha na Dlani

Staronová synagoga je také mezinárodně známá jako Altneuschul, je jedna z nejstarších synagog v Evropě, která se stále používá k náboženským obřadům. A zároveň je jednou z nejstarších dochovaných synagog ve střední Evropě a také nejstarší dochovanou stavbou Josefova na...

přečti celý článek...