Staroměstské náměstí - Staromák
první zmínka r. 1091
plocha náměstí 9000 m2
zobrazit na mapě

Autor: Praha na Dlani
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Staroměstské náměstí - virtuální prohlídky

Odpradávna je Staroměstské náměstí srdcem Starého Města, místem významných historických událostí českých zemí. Oficiálním názvem Staroměstské náměstí (od roku 1895) - ve slengu Staromák, je obklopen řadou významných historických budov, paláců a sakrálních památek, čímž se Staroměstské náměstí stalo turistickým cílem.

Historické události na Staroměstském náměstí

Staroměstském náměstí vzniklo na místě prastarého tržiště, zmíněného již v r. 1091, s rozlohou - 9.000 m2 zůstává náměstí stejně velké již od raného středověku. Tržiště se záhy stalo centrem osídlení na pravém břehu Vltavy. Již ve 12. a 13.stol. bylo obestavěno kamennými domy, jak dokládají dochované sklepy, původně přízemí těchto objektů. Usídlovali se tu hlavně bohatí kupci, protože zde byla největší poptávka po zboží. Už v r. 1211 je tu doložen správce tržiště, který vybíral poplatky a dohlížel na dodržování pořádku. Význam náměstí, nazývaného Velký či Starý rynk, jako přirozeného střediska Starého Města, podtrhlo založení radnice v r.1338, která byla umístěna do zdejšího domu Volflina od Kamene, a výstavba chrámu P. Marie před Týnem, hlavního městského kostela. Náměstí se stalo svědkem mnoha dějinných událostí - slavností, rytířských turnajů a shromáždění, ale i krvavých exekucí. V r. 1422 tu došlo k bouři pražských husitů, protestujících proti zákeřné popravě kazatele Jana Želivského, na ohromné tří patrové šibenici zde r. 1437 skončil život posledního husitského hejtmana, který se nepoddal císaři Zikmundovi, Jana Roháče z Dubě a jeho 60 spolubojovníků zajatých na Siónu. Dne 21. června 1621 se před Staroměstskou radnicí konala poprava 27 pánů, rytířů a měšťanů, vůdců poraženého českého stavovského povstání. Přeměna Prahy v provinční město v 18. stol. odsoudila Staroměstské náměstí do role poklidného idylického prostranství s minimem ruchu. V 19. stol. se však znovu stalo centrem dění a v r. 1895 získalo oficiální název Staroměstské náměstí. Trhy však odtud postupně zmizely - jako poslední na přelomu 19. a 20. stol. tradiční trh svatomikulášský. V r.1902 tady vyvrcholily manifestace za všeobecné volební právo a r.1918 za samostatnou a sociálně spravedlivou Československou republiku. V květnu 1945 se na náměstí odehrály těžké boje povstalců s německými okupanty a v únoru 1948 tu Klement Gottwald ujišťoval shromážděné davy o „konečném vítězstv í pracujícího lidu", které odstartovalo více než 40 let komunistické totality. Kromě Staroměstské radnice obklopují náměstí historické domy, paláce a kostely.

Staroměstském náměstí a jeho pomníky a významné objekty

Na volné ploše, kde se dnes nachází pouze Husův pomník, stával ve středověku pranýř a od poloviny 16. stol. také pranýř - železná klec, do které se zavírali mravní zpustlíci, často nazí a pomazaní medem, aby je štípal hmyz. Později sem byla umístěna umělecky hodnotná pozdně renesanční Krocínova kašna, zlikvidovaná v r. 1862, a raně barokní mariánský sloup z r. 1650 od Jana Jiřího Bendla, stržený po vzniku republiky r. 1918, když byl z nepochopení považován za symbol katolické poroby. Se sloupem souvisí také Pražský poledník (14° 25' 17" vých. délky), dnes vyznačený v dlažbě, původně však znázorněný stínem, který v pravé poledne vrhal mariánský sloup. V dlažbě před Staroměstskou radnicí je vyznačeno 27 křížů, určujících místo, kde stálo v r. 1621 při pobělohorské exekuci popravčí lešení.

Dnes se na náměstí opět konají Velikonoční a Vánoční trhy s vánočním stromkem a podiem pro vánoční programy. V průběhu roku se pořádají na pódiu před Týnským chrámem různé kulturní programy. Stanoviště drožek nabízející okružní projížďky po Starém Městě naleznete před Staroměstskou radnicí.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Toulcův dvůr
Toulcův dvůr
před 29 hodinami
Toulcův dvůr - článek v průvodci na Praha na Dlani

Toulcův dvůr je unikátní soubor historických památkově chráněných budov. Je zachovalou sídlištní památkou, evidovanou ve Státním seznamu kulturních památek. Není zajímavý pouze kvůli své farmě a přírodnímu areálu, ale jeho historie sahá až do samého středověku.Tuto...

přečti celý článek...
Divadlo na Vinohradech
Divadlo na Vinohradech
21.února 2020
Divadlo na Vinohradech - článek v průvodci na Praha na Dlani

Severní straně Náměstí Míru dominuje významná budova Divadla na Vinohradech. Architektonicky velmi zajímavou stavbu projektoval Alois Jan Čenský a vznikla v letech 1905-07 pod taktovkou stavitelů Jana Majera a Josefa Veselého. Divadlo je postaveno převážně ve stylu novorenesance,...

přečti celý článek...
Desfourský palác
Desfourský palác
21.února 2020
Desfourský palác - článek v průvodci na Praha na Dlani

Název Desfourský palác nese trojpatrový řadový nárožní dům z období naoklasicismu. Najdeme ho v ulici Na Florenci na Novém Městě v Praze. Jedná se o obytnou budovu palácového typu, kterou postavil architekt Josef Ondřej Kranner v letech 1845-47 v Teisingerově zahradě. Na první...

přečti celý článek...
Dům u Hybernů
Dům u Hybernů
21.února 2020
Dům u Hybernů - článek v průvodci na Praha na Dlani

Na Hybernské ulici na Novém Městě se nachází řada paláců a v jejich čele stojí rozlehlý dům palácového typu U Hybernů. Jeho vznik se datuje na začátek 19. století, kdy byl přestavěn z původně barokního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie z let 1652-1659, který...

přečti celý článek...
Zámeček Hanspaulka
Zámeček Hanspaulka
17.února 2020
Zámeček Hanspaulka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Hanspaulka je barokní zámeček s obdelníkovým půdorysem a bývalá zemědělská usedlost, v Praze - Dejvicích na ulici Šárecká. Zámeček je i se svými zahradami chráněn jako kulturní památka České republiky. Historie zámečku Hanspaulka Vinice v oblasti dnešního zámečku...

přečti celý článek...
Národní divadlo
Národní divadlo
16.února 2020
Národní divadlo - článek v průvodci na Praha na Dlani

Národní divadlo je jedním z nejznámějších divadel v České republice. Samotná novorenesanční budova divadla stojí v Praze na rohu Národní třídy a Masarykova nábřeží na Novém Městě. Jedná se o národní kulturní památku, významnou jak z hlediska kulturního a...

přečti celý článek...
Slovanský dům
Slovanský dům
15.února 2020
Slovanský dům - článek v průvodci na Praha na Dlani

Slovanský dům je pražské obchodní centrum z koce 20. století v samém centru hlavního města České republiky, v ulici Na Příkopě. Objekt prošel velmi nákladnou přestavbou, provedenou firmou Subbtera, jejíž investorembyla jedna ze společností vlastněná podnikatelem Sebastianem...

přečti celý článek...
Pivovar u Fleků
Pivovar u Fleků
14.února 2020
Pivovar u Fleků - článek v průvodci na Praha na Dlani

Pivovar a restaurace U Fleků patří k nejznámějším a nejvyhledávanějším památkám Nového Města v Praze. Jedná se o jednu z hlavních turistických atrakcí města a nejstarší český pivovar. Podnik stojí v Křemencově ulici na Praze 1 a kromě pivovaru nabízí podnik také...

přečti celý článek...