Městská část Praha Bohnice
Obyvatel: 16 834 (31. 12. 2015)
Rozloha: 4,66 km²
Připojení k Praze: 1922
Autor: Praha na Dlani
16.ledna 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

V části obce Praha - Bohnice je evidováno 49 ulic, 847 adres. Všechny adresy v části obce mají PSČ 181 00. Bohnice jsou městská čtvrť a katastrální území o rozloze 465,9 ha, rozkládající se na severu Prahy na pravém břehu Vltavy. Sousedícími městskými částmi Prahy jsou: Troja, Sedlec, Suchdol, Čimice a Kobylisy. V r. 1949 bylo k.ú. Bohnice přičleněno ke správnímu obvodu Praha 8 (společně s Kobylisy, Střížkovem a částmi Libně, Karlína a Troje). V r. 1960 zůstaly Bohnice součástí Prahy 8 a v roce 1990 se stalo součástí městské části Praha 8.

Historie Bohnic

V dávné minulosti zde zřejmě stála starobylá tvrz Bojnička, podle které byla osada pojmenována. Bohnice jsou zmiňovány už v listině z roku 1158. Ve středověku ležely Bohnice na důležité obchodní stezce vedoucí ze severu do Prahy. Již v polovině 12. století zde byl postaven kostel sv. Petra a Pavla, což dokládá dochovaná pergamenová listina z roku 1158. Koncem 16. století patřily ke statkům nejvyššího purkrabství. V roce 1870 zde byla postavena první česká továrna na dynamit. V roce 1900 byly Bohnice (Bojmice) s 679 obyvateli a se zemským blázincem vsí okresu Karlín. Na počátku 20. století, v letech 1906 – 1911 byla v Bohnicích postavena největší psychiatrická léčebna na našem území. Její součástí se stal také kostel sv. Václava a vznikl také ústavní hřbitov.

V 70. letech 20. století byla v jižní části Bohnic a severní části Troji zahájena výstavba sídliště Bohnice. Jeho výstavba proběhla v letech 1972 – 1980 podle návrhů architekta V. Havránka. Vzniklo zde 9.567 bytů pro 33.000 obyvatel. Výstavba sídliště proběhla jako prestižní a věhlasná stavba česko-polského přátelství a většina ulic i objektů na sídlišti bylo pojmenováno podle polských měst. Například ulice Hlivická byla pojmenována podle města Gliwice, kde 1. září 1939 začala 2. světová válka. První otevřenou školou na nově vzniklém sídlišti byla roku 1974 Základní škola Ústavní I. V následujícím roce byla otevřena i Základní škola Ústavní II.

Z Bohnických památek jmenujme kostel sv. Petra a Pavla, Statek Vraných, obecnou školu, nyní Kolpingův dům, faru, Sokolovnu, Hospic Štrasburk, zámek, záložnu, muniční továrnu, hotel V Zátiší, poštovní úřad, úřadovnu a knihovnu, ústav choromyslných a kostel sv. Václava.

Sídliště Bohnice

V 70. letech 20. století bylo v jižní části Bohnic a severní části Troji postaveno velké sídliště Bohnice. Jeho jižní část, ležící v katastrálním území Troja, se někdy označuje sídliště Bohnice-jih. Sídlištní komplex navrhl architekt V. Havránek. Sídliště dimenzoval pro zhruba 30 000 obyvatel, postaveno bylo okolo 10 000 bytů. Spolu se sídlišti Čimice, Kobylisy, Ďáblice a Prosek vytváří takřka souvislý pás, který je někdy nazýván Severní Město. Toto označení se ovšem nestalo tak užívaným jako analogický termín Jižní Město. Sídliště Bohnice bylo stavěno jako stavba česko-polského přátelství, a proto je velká část ulic pojmenována po polských městech (např. Lodžská, Zhořelecká, Hnězdenská). Jen výjimečně bylo užito pojmenování po polských politicích (Rokossovského), takže se po roce 1989 názvy většinou neměnily.

Sportovní a kulturní využití v Bohnicích

Kulturním centrem sídliště je Kulturní dům Krakov, kde se nachází pobočka městské knihovny a několik koncertních sálů, kde se pořádají koncerty především folkové hudby. Druhým přirozeným kulturním centrem je Psychiatrická léčebna, která k sídlišti těsně přiléhá. Vedle léčebny a nedaleko nákupního areálu Odra leží Gymnázium Ústavní, jehož část je specializována na výuku italštiny.

Na sídlišti se nachází nejdelší panelový dům v České republice - dům v ulici Zelenohorská. [1] Měří 300 metrů a má 18 vchodů. Série mnohovchodových a vysokých panelových domů (ulice Poznaňská, Krynická, Feřtekova ad.) vizuálně vytvořila z pohledu z pražského centra iluzi jaskýchsi novodobých "hradeb" na okraji Prahy, což podnítilo v 70. a 80. letech vznik městské legendy o tom, že pás sídlišť typu Bohnice vznikl jako bariéra pro případný atomový útok na hlavní město.

V Bohnicích působí softbalový klub SK Joudrs Praha, který hraje nejvyšší ženskou soutěž – 1. českou softballovou ligu žen. Hřiště má na západním okraji sídliště. SK Joudrs získalo český mistrovský titul v letech 2006, 2007 a znovu v roce 2009.

Příroda v okolí Bohnic

Bohnické údolí (v minulosti nazývané Lísek) je údolí v Praze, jehož přírodní část je chráněna jako přírodní památka ev. č. 762 téhož jména, která je ve správě Odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP (důvodem ochrany jsou jižně orientované skalnaté svahy nad Bohnickým potokem se skalními společenstvy). Údolí spojuje staré Bohnice a osady Zámky a Tříkrálka v pražské části Bohnice. Osou údolí protéká k Vltavě Bohnický potok a prochází ulice Bohnická, po níž je vedena autobusová linka městské hromadné dopravy. Po severním úbočí prochází pěší turisticky značená cesta.

Doprava v Bohnicích

Významný bod rozvoje sídliště je jeho napojení na novou tramvajovou linku a spojení s levým břehem Vltavy a Suchdolem. Dnes dopravním prostředkem je autobus, který spojuje sídliště se stanicemi metra Kobylisy a Nádraží Holešovice.

Tramvajová obsluha sídliště Bohnice se předpokládala již z dob vzniku sídliště v 70. letech. Trať měla přicházet od Kobylis Čimickou ulicí. Ovšem kvůli protestům části obyvatelstva (údajné kácení stromů, hluk, omezení prostoru pro automobily) a nezájmu radnice se tak nestalo. Součástí návrhu je propojení na druhý břeh Vltavy s navrhovanou tratí do Suchdola. Tím bude realizováno chybějící spojení Bohnice - Dejvice (ke stanici metra Dejvická).

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Městská část Praha Veleslavín
Městská část Praha Veleslavín
23.března 2020
Městská část Praha Veleslavín - článek v průvodci na Praha na Dlani

Veleslavín je dříve samostatná vesnice, dnes městská čtvrť, část Prahy 6. V části obce Veleslavín je celkem 37 ulic, má sídlo 1667 firem. Sousedními městskými částmi jsou: Břevnov, Liboc, Vokovice a Střešovice. Vznik Veleslavína spadá patrně do 10. až 11. století. První...

přečti celý článek...
Městská část Praha Přední Kopanina
Městská část Praha Přední Kopanina
16.ledna 2020
Městská část Praha Přední Kopanina - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přední Kopanina je katastrální území a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Přední Kopanina také městská část hlavního města Prahy, rozkládající se 10 km od centra při severozápadním okraji města. Větší část rozlohy zaujímají pole v blízkosti mezinárodního...

přečti celý článek...
Městská část Praha Benice
Městská část Praha Benice
16.ledna 2020
Městská část Praha Benice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Benice jsou katastrálním územím na jihovýchodním okraji Prahy, tvořícím území městské části Praha-Benice. Je zde evidováno 11 ulic a 192 adres. Žije zde 474 obyvatel. Sousedícími městskými částmi jsou: Kolovraty, Uhříněves, Pitkovice a Lipany. Znak je tvořen červeným...

přečti celý článek...
Městská část Praha Klánovice
Městská část Praha Klánovice
16.ledna 2020
Městská část Praha Klánovice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Klánovice jsou katastrální území v městském obvodě Praha 9, u východní hranice Prahy, bývalá osada (založena 1878), bývalá obec (1920–1974), část Prahy (od roku 1974). Praha-Klánovice je od roku 1990 název samosprávné městské části, jejímž územím je katastrální...

přečti celý článek...
Městská část Praha Bohnice
Městská část Praha Bohnice
16.ledna 2020
Městská část Praha Bohnice - článek v průvodci na Praha na Dlani

V části obce Praha - Bohnice je evidováno 49 ulic, 847 adres. Všechny adresy v části obce mají PSČ 181 00. Bohnice jsou městská čtvrť a katastrální území o rozloze 465,9 ha, rozkládající se na severu Prahy na pravém břehu Vltavy. Sousedícími městskými částmi Prahy jsou:...

přečti celý článek...
Městská část Praha Hlubočepy
Městská část Praha Hlubočepy
16.ledna 2020
Městská část Praha Hlubočepy - článek v průvodci na Praha na Dlani

Hlubočepy jsou městská čtvrť a katastrální území na jihu pražské městské části Praha 5. Katastrální území Hlubočepy mělo k 31. 12. 2008 23.059 obyvatel. Počet obyvatel Hlubočep má stoupající tendenci. Od roku 2001, kdy byl počet obyvatel 20 701 obyvatel, se zvýšil o...

přečti celý článek...
Městská část Praha Ruzyně
Městská část Praha Ruzyně
16.ledna 2020
Městská část Praha Ruzyně - článek v průvodci na Praha na Dlani

Ruzyně je katastrální území a čtvrť hlavního města Prahy, součást městské části, městského obvodu a správního obvodu Praha 6. Před připojením k Praze roku 1960 byla samostatnou obcí. K roku 993 zaznamenán tvar „Ruzen“, 1262 - „Ruzin“, 1785 - „Russině“. Původně...

přečti celý článek...
Městská část Praha Nebušice
Městská část Praha Nebušice
16.ledna 2020
Městská část Praha Nebušice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Nebušice jsou městská čtvrť a katastrální území, a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Nebušice také městská část na severu hlavního města Prahy, o rozloze 368,07 ha. Je zde evidováno 59 ulic a 859 adres, má zde sídlo 281 firem. Sousedícími městskými částmi jsou:...

přečti celý článek...