Městská část Praha Horní Počernice

Městská část Praha Horní Počernice
Obyvatel: 15.617 (31. 12. 2018)
Rozloha: 16,95 km²
Připojení k Praze: 1974
Autor: Praha na Dlani
16.ledna 2020
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
sdílej:

Horní Počernice jsou pražská městská čtvrť a katastrální území totožné s územím městské části Praha 20. Leží v městském obvodu Praha 9. Do 31. prosince 2001 se městská část nazývala Praha-Horní Počernice. V letech 1969–1974 byly Horní Počernice městem. V části obce Horní Počernice je celkem 148 ulic, má zde sídlo celkem 1731 firem. Území městské části Praha 20 - Horní Počernice se rozkládá na východním okraji hlavního města Prahy, v prostoru tří původních obcí - Chval, Svépravic a Horních Počernic. Celková výměra spravovaného území 16,96 km2 je největším souvislým katastrálním územím v hranicích hl. m. Prahy.

Historie městské části Horní Počernice

Moderní Horní Počernice vznikly roku 1943 připojením obcí Chvaly, Svépravice, Čertousy, Xaverov ke stávající obci Horní Počernice. Toto sloučení pak bylo roku 1947 stvrzeno svobodnou volbou zvolených představitelů obce.

Rozhodnutím středočeského krajského národního výboru ze 27. prosince 1968 byla obec Horní Počernice povýšena od 1. ledna 1969 na město, kterému byl udělen i znak, platný do současnosti.

Roku 1974 byly Horní Počernice připojeny k Praze a začleněny do městského obvodu Praha 9, zůstal jim však vlastní Místní národní výbor. Roku 1990 území působnosti MNV Horní Počernice bylo transformováno v městskou část Praha-Horní Počernice.

Od 1. ledna 2002 se městská část nazývá Praha 20. Vykonává na svém území rozšířenou působnost státní správy.

Znak symbolicky vyjadřuje významný chov koní v Xaverově a zemědělské zaměření původních tří obcí. Na červenostříbrném pošikem děleném štítu se nachází vzepjatý černý kůň se zlatou uzdou a zlatými kopyty. Kůň skáče doprava (z pohledu štítonoše). V dolní části štítu se nachází svisle postavené tři zlaté obilné klasy.

V původním znaku byla nad koněm umístěna rudá hvězda, po roce 1990 byla ve znovuzavedeném znaku vypuštěna.

Znak městské části Horní Počernice

Znak symbolicky vyjadřuje významný chov koní v Xaverově a zemědělské zaměření původních tří obcí. Na červenostříbrném pošikem děleném štítu se nachází vzepjatý černý kůň se zlatou uzdou a zlatými kopyty. Kůň skáče doprava (z pohledu štítonoše). V dolní části štítu se nachází svisle postavené tři zlaté obilné klasy.

V původním znaku byla nad koněm umístěna rudá hvězda, po roce 1990 byla ve znovuzavedeném znaku vypuštěna.

Občanská a kulturní vybavenost Horních Počernic

V Horních Počernicích navštěvuje školská zařízení téměř 3 500 dětí, od předškolních 3 mateřských škol, přes 4 základní školy, 1 zvláštní školu i dvě školy střední (gymnázium a střední škola pro administrativu EU). Městská část má k dispozici pro volnočasové aktivity dětí a mládeže 2 sportovní jednoty s třemi sportovními areály i místní dům dětí s pestrou nabídkou zájmové činnosti a místní veřejnou knihovnou. V síti sociálních služeb je dům s pečovatelskou službou městské části, dále diakonie a dům bydlení pro seniory zřízený církvemi. Na území obce funguje i Léčebně rehabilitační zařízení církve bratrské na Chvalech s trvalou zdravotní službou. V Horních Počernicích jsou i kulturní aktivity - KC Domeček s divadlem Pohoda, které prochází celkovou přestavbou a několika ochotnickými soubory. Pro další kulturní a společenské aktivity slouží sály v budovách - součástech nemovité kulturní památky Chvalský zámek, jehož hlavní část - vlastní zámek, rovněž prochází celkovou rekonstrukcí. Významná je i spolková činnost na území městské části.

Občanům slouží jediná pošta a dále pobočky České spořitelny a Komerční banky. Na území městské části je pět čerpacích stanic pohonných hmot. K rekreaci a oddychu slouží kromě parků, veřejné zeleně, řady dětských hřišť i volně přístupných sportovních ploch dvě chráněné přírodní památky Xaverovský háj a Chvalský lom.

Horní Počernice - Sport, volný čas a kultura

 • Sokol Horní Počernice
 • Dům dětí a mládeže
 • MUM - rodinné centrum
 • Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
 • Oheň - 27. skautské středisko Horní Počernice
 • Knihovna Horní Počernice
 • Divadlo Horní Počernice
 • Chvalská tvrz
 • Kulturní centrum "Domeček"

Každoročně se na Chvalské tvrzi pořádá Počernické pálení čarodějnic, které je každoročně jednou z největších kulturních akcí, která přiláká tisíce obyvatel Horních Počernic, ale i okolních čtvrtí a měst. Dále se na Chvalském zámku konají celoročně významné výstavy, které cílí na různé věkové kategorie. V místních tělocvičnách se každý den odehrávají kurzy a kroužky jak pro děti tak dospělé. Na významu poslední dobou získává mládežnický florbalový tým Horse Power. Nesporný význam pro celé Horní Počernice a okolí má i divadlo, které má zde dlouhou tradici v podobě ochotnických a profesionálních souborů. Kromě Divadla v přírodě získává poslední dobou na významu také Divadlo Horní Počernice, které vzniklo přestavbou z kina.

Horní Počernice a doprava

Kvalita i kapacity městské hromadné dopravy, včetně vlakového spojení, jsou dobré. Jedním z největších problémů je spojení silniční, síť nadřazených komunikací je přes svoji blízkost téměř nedostupná. Navíc nejsou dostatečně řešeny ekologické zátěže dálnic a především tzv. Východní spojky, kde lze po výstavbě Vysočanské radiály očekávat další výrazné překračování hlukových i emisních limitů. V rámci systému Pražské integrované dopravy je Městská část Praha 20 spojena s Prahou a okolními obcemi velice dobře několika autobusovými linkami, zejména z nejbližší stanice pražského metra Černý Most na trase B. Jediným železničním nádražím na teritoriu je nádraží Horní Počernice Specifickou oblastí, výrazně ovlivňující život v Horních Počernicích, je doprava. Zásadní problém není v městské hromadné dopravě s blízko dostupnou konečnou stanicí Metra B Černý Most, kvalita i kapacity MHD jsou dobré. Dobré je i spojení železniční dopravou - v Horních Počernicích je nádraží ve středu obce, odkud je směřována železniční doprava na západ do centra Prahy (Vysočany, Libeň, Masarykovo nádr.) a na východ směrem Čelákovice, Lysá nad Labem, Kolín. Největším problémem je spojení silniční, síť nadřazených komunikací je přes svoji blízkost téměř nedostupná (nadřazené komunikační sítě - dálnice hradecké D 11, mladoboleslavské H 10 i části pražského okruhu, tzv. východní spojky na západě území). Sama dálnice i část pražského okruhu způsobuje nežádoucí hlukové i další negativní efekty, aniž by tomuto problému byla ze strany správce komunikací věnována dostatečná pozornost. Problémem především ekonomickým je pro městskou část Praha 20 velký rozsah - 75 běžných km místních komunikací, které jsou ve správě městské části a jejich údržba a obnova nemá potřebné finanční zajištění. Obrovským problémem je průjezdnost a enormní zatížení hlavní komunikace Náchodská.

 • Aktuálně
 • Události
 • Firmy
 • Nabídky
Městská část Praha Veleslavín
Městská část Praha Veleslavín
23.března 2020
Městská část Praha Veleslavín - článek v průvodci na Praha na Dlani

Veleslavín je dříve samostatná vesnice, dnes městská čtvrť, část Prahy 6. V části obce Veleslavín je celkem 37 ulic, má sídlo 1667 firem. Sousedními městskými částmi jsou: Břevnov, Liboc, Vokovice a Střešovice. Vznik Veleslavína spadá patrně do 10. až 11. století. První...

přečti celý článek...
Městská část Praha Přední Kopanina
Městská část Praha Přední Kopanina
16.ledna 2020
Městská část Praha Přední Kopanina - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přední Kopanina je katastrální území a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Přední Kopanina také městská část hlavního města Prahy, rozkládající se 10 km od centra při severozápadním okraji města. Větší část rozlohy zaujímají pole v blízkosti mezinárodního...

přečti celý článek...
Městská část Praha Benice
Městská část Praha Benice
16.ledna 2020
Městská část Praha Benice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Benice jsou katastrálním územím na jihovýchodním okraji Prahy, tvořícím území městské části Praha-Benice. Je zde evidováno 11 ulic a 192 adres. Žije zde 474 obyvatel. Sousedícími městskými částmi jsou: Kolovraty, Uhříněves, Pitkovice a Lipany. Znak je tvořen červeným...

přečti celý článek...
Městská část Praha Klánovice
Městská část Praha Klánovice
16.ledna 2020
Městská část Praha Klánovice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Klánovice jsou katastrální území v městském obvodě Praha 9, u východní hranice Prahy, bývalá osada (založena 1878), bývalá obec (1920–1974), část Prahy (od roku 1974). Praha-Klánovice je od roku 1990 název samosprávné městské části, jejímž územím je katastrální...

přečti celý článek...
Městská část Praha Bohnice
Městská část Praha Bohnice
16.ledna 2020
Městská část Praha Bohnice - článek v průvodci na Praha na Dlani

V části obce Praha - Bohnice je evidováno 49 ulic, 847 adres. Všechny adresy v části obce mají PSČ 181 00. Bohnice jsou městská čtvrť a katastrální území o rozloze 465,9 ha, rozkládající se na severu Prahy na pravém břehu Vltavy. Sousedícími městskými částmi Prahy jsou:...

přečti celý článek...
Městská část Praha Hlubočepy
Městská část Praha Hlubočepy
16.ledna 2020
Městská část Praha Hlubočepy - článek v průvodci na Praha na Dlani

Hlubočepy jsou městská čtvrť a katastrální území na jihu pražské městské části Praha 5. Katastrální území Hlubočepy mělo k 31. 12. 2008 23.059 obyvatel. Počet obyvatel Hlubočep má stoupající tendenci. Od roku 2001, kdy byl počet obyvatel 20 701 obyvatel, se zvýšil o...

přečti celý článek...
Městská část Praha Ruzyně
Městská část Praha Ruzyně
16.ledna 2020
Městská část Praha Ruzyně - článek v průvodci na Praha na Dlani

Ruzyně je katastrální území a čtvrť hlavního města Prahy, součást městské části, městského obvodu a správního obvodu Praha 6. Před připojením k Praze roku 1960 byla samostatnou obcí. K roku 993 zaznamenán tvar „Ruzen“, 1262 - „Ruzin“, 1785 - „Russině“. Původně...

přečti celý článek...
Městská část Praha Nebušice
Městská část Praha Nebušice
16.ledna 2020
Městská část Praha Nebušice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Nebušice jsou městská čtvrť a katastrální území, a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Nebušice také městská část na severu hlavního města Prahy, o rozloze 368,07 ha. Je zde evidováno 59 ulic a 859 adres, má zde sídlo 281 firem. Sousedícími městskými částmi jsou:...

přečti celý článek...