Městská část Praha Kolovraty
Obyvatel: 3.324 (31. 12. 2015)
Rozloha: 5,92 km²
Připojení k Praze: 1974
Autor: Praha na Dlani
16.ledna 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Kolovraty jsou katastrálním územím Prahy v blízkosti Říčan u Prahy v jihovýchodním cípu hlavního města Prahy. Mají rozlohu 5,903 km2. Žije zde 2992 obyvatel. Je zde evidováno 50 ulic a 818 adres. Patří do městské části Praha-Kolovraty.

Praha-Kolovraty je městská část, jejíž území tvoří katastrální území Kolovraty a Lipany. Rozloha městské části je 6,4853 km2. Rozšířeno přenesenou působnost pro její území vykonává městská část Praha 22 se sídlem v Uhříněvsi. Celá městská část patří do městského obvodu Praha 10. V části obce Kolovraty je celkem 51 ulic, má zde sídlo celkem 220 firem.

Historie městské části Kolovraty

První písemný doklad o Kolovratech se nachází na údajné listině krále Přemysla Otakara I. pro klášter Ostrov s datem 1205.

Je to sice pozdější falsum, ale prokazuje, že pan Mladota věnoval klášteru v Kolovratech 4 poddanské usedlosti spolu s vlastním dvorcem a tvrzí již mezi léty 1109-1140. Tvrz byla původním sídlem slavného a rozvětveného rodu pánů z Kolowrat. Mniši založili vinice a počátkem 14. století u tvrze vystavěli gotický jednolodní kostel sv. Ondřeje s farou.

V letech 1344-46 ves patřila staroměstským kupcům Rokycanským. Roku 1363 byla v majetku rytíře Jan ze Zruče řečeného Kolowrat, vzdáleného příbuzného pánů z Kolowrat. Od roku 1380 byly Kolovraty spolu s Tehovicemi a částí Lipan v držení církevní johanitské komendy v Uhříněvsi. Roku 1416 seděl na tvrzi Jan z Kolowrat, zakladatel krakovské linie pánů z Kolowrat.

Roku 1420 zabrali ves staroměstští kupci Kbelští. Jejich majetek převzali roku 1449 staroměstští konšelé. Těm ho roku 1547 zabavil král Ferdinand I. a prodal rytíři Regenspergovi. Roku 1578 byla ves s panstvím Uhříněves přikoupena k dominiu Smiřických. Po Bílé hoře byl konfiskát prodán Lichtenštejnům, jejichž velkostatky se rozplynuly za pozemkové reformy po vzniku ČSR.

Jméno obce i slavného rodu nepochází od pozdějšího spřádacího kolovratu ani od bájí o vyvrácených kolech vozů, ale od staročeského významu slova kolovrat. Vedle starobylého lisu to byly další mechanismy s kolovratným pohybem (napínač tětivy kuše, vratidlo tkalcovského stavu, strunná kolovrátková niněra, aj.).

Sousední ves Tehovice je prvně doložena roku 1436 a osada Lipany roku 1325. Tam byl před rokem 1352 kostel sv. Martina s farou. Kolovratská tvrz po husitských válkách dosloužila a její zbytky byly od 17. století začleňovány do areálu vrchnostenského poplužního dvora.

Z roku 1546 pochází velký renesanční zvon Prokop. Kostel byl roku 1767 zcela barokně přestavěn. V Lipanech byl kostel roku 1863 zbourán a nahrazen malým novorománským. V Kolovratech je od roku 1618 doložen panský vodní mlýn, od roku 1871 obec leží na železnici, od roku 1898 má školu a od 1925 elektřinu.

Kolovraty a její občanská vybavenost

V obci je mateřská a základní škola, pobočka základní umělecké školy, dům s pečovatelskou službou, Sbor dobrovolných hasičů s letitou tradicí, pošta, infocentrum s knihovnou, lékárna, praktičtí lékaři, služby, obchody, restaurace, pizzerie, cukrárna a další pohostinská zařízení.

Nejen pro obyvatele Kolovrat se po celý rok koná řada kulturně společenských akcí, např. Velikonoční a Vánoční jarmark, netradiční sousedské setkání Kolovratský parník, Noc s Andersenem, Běh mezi stromy, Dětský den, přednášky, výstavy, koncerty, literární večery a kurzy. Působí zde na tři desítky zájmových organizací.

Městskou část Kolovraty tvoří dvě obce - Kolovraty, které mají 2 872 obyvatel, a Lipany se 204 obyvateli. V současné době je obec plně napojena na vodovodní síť Pražských vodáren.

Kolovraty - Turistické zajímavosti

Od 13. století jsou v místě doloženy vinice a dva gotické kostely, sv. Ondřeje v Kolovratech a později kostel sv. Martina v sousedních Lipanech. Pozoruhodnou památkou na původní obec Tehovice je kamenná zvonička, dosud sloužící svému účelu. Bohatou místní historii připomíná i barokní socha sv. Donáta, patrona rolníků, z roku 1765.

Kolovraty a Sport

Vyznavači sportu zde najdou tělocvičnu s posilovnou, fotbalové hřiště i sportoviště s umělým povrchem či tenisové kurty. V létě je otevřen rekreačně-sportovní areál s koupalištěm a plážovým volejbalovým hřištěm. Těm nejmenším slouží desítka dětských hřišť a také sportoviště s U-rampou i lezeckou stěnou. V lesoparku na okraji obce sídlí mezinárodní skautský areál.

K chloubám městské části patří spletitá síť vycházkových okruhů na jejím jižním okraji. Třináct na sebe navazujících okruhů neslouží pouze k relaxaci a nenáročnému sportování, ale také k poznávání přírody. Některé trasy vedou chráněnými územími a při procházkách mírně zvlněným terénem se otevírají zajímavé pohledy do krajiny. Výletní okruhy jsou navíc propojeny s cyklotrasami Ladova kraje v sousedním říčanském regionu a také s dálkovými trasami Praha - Brno a Praha - Vídeň.

Kolovraty se mohou pyšnit návesním rybníkem, na jehož břehu lze příjemně odpočívat. Ke koupání slouží nejen obyvatelům Kolovrat vodní nádrž ve východní části obce.

Vyhledávaným místem k procházkám je také lesopark Prknovka na západní straně Kolovrat, který před sto lety vysadil se svými žáky osvícený uhříněveský učitel František Prkno. Dnes je součástí Prknovky mezinárodní skautský areál.

Kolovraty a Doprava

Kolovraty leží na hlavní železniční trati Praha - České Budějovice a vedou do ní autobusové linky pražské hromadné dopravy 267 a 268

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Městská část Praha Veleslavín
Městská část Praha Veleslavín
23.března 2020
Městská část Praha Veleslavín - článek v průvodci na Praha na Dlani

Veleslavín je dříve samostatná vesnice, dnes městská čtvrť, část Prahy 6. V části obce Veleslavín je celkem 37 ulic, má sídlo 1667 firem. Sousedními městskými částmi jsou: Břevnov, Liboc, Vokovice a Střešovice. Vznik Veleslavína spadá patrně do 10. až 11. století. První...

přečti celý článek...
Městská část Praha Přední Kopanina
Městská část Praha Přední Kopanina
16.ledna 2020
Městská část Praha Přední Kopanina - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přední Kopanina je katastrální území a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Přední Kopanina také městská část hlavního města Prahy, rozkládající se 10 km od centra při severozápadním okraji města. Větší část rozlohy zaujímají pole v blízkosti mezinárodního...

přečti celý článek...
Městská část Praha Benice
Městská část Praha Benice
16.ledna 2020
Městská část Praha Benice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Benice jsou katastrálním územím na jihovýchodním okraji Prahy, tvořícím území městské části Praha-Benice. Je zde evidováno 11 ulic a 192 adres. Žije zde 474 obyvatel. Sousedícími městskými částmi jsou: Kolovraty, Uhříněves, Pitkovice a Lipany. Znak je tvořen červeným...

přečti celý článek...
Městská část Praha Klánovice
Městská část Praha Klánovice
16.ledna 2020
Městská část Praha Klánovice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Klánovice jsou katastrální území v městském obvodě Praha 9, u východní hranice Prahy, bývalá osada (založena 1878), bývalá obec (1920–1974), část Prahy (od roku 1974). Praha-Klánovice je od roku 1990 název samosprávné městské části, jejímž územím je katastrální...

přečti celý článek...
Městská část Praha Bohnice
Městská část Praha Bohnice
16.ledna 2020
Městská část Praha Bohnice - článek v průvodci na Praha na Dlani

V části obce Praha - Bohnice je evidováno 49 ulic, 847 adres. Všechny adresy v části obce mají PSČ 181 00. Bohnice jsou městská čtvrť a katastrální území o rozloze 465,9 ha, rozkládající se na severu Prahy na pravém břehu Vltavy. Sousedícími městskými částmi Prahy jsou:...

přečti celý článek...
Městská část Praha Hlubočepy
Městská část Praha Hlubočepy
16.ledna 2020
Městská část Praha Hlubočepy - článek v průvodci na Praha na Dlani

Hlubočepy jsou městská čtvrť a katastrální území na jihu pražské městské části Praha 5. Katastrální území Hlubočepy mělo k 31. 12. 2008 23.059 obyvatel. Počet obyvatel Hlubočep má stoupající tendenci. Od roku 2001, kdy byl počet obyvatel 20 701 obyvatel, se zvýšil o...

přečti celý článek...
Městská část Praha Ruzyně
Městská část Praha Ruzyně
16.ledna 2020
Městská část Praha Ruzyně - článek v průvodci na Praha na Dlani

Ruzyně je katastrální území a čtvrť hlavního města Prahy, součást městské části, městského obvodu a správního obvodu Praha 6. Před připojením k Praze roku 1960 byla samostatnou obcí. K roku 993 zaznamenán tvar „Ruzen“, 1262 - „Ruzin“, 1785 - „Russině“. Původně...

přečti celý článek...
Městská část Praha Nebušice
Městská část Praha Nebušice
16.ledna 2020
Městská část Praha Nebušice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Nebušice jsou městská čtvrť a katastrální území, a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Nebušice také městská část na severu hlavního města Prahy, o rozloze 368,07 ha. Je zde evidováno 59 ulic a 859 adres, má zde sídlo 281 firem. Sousedícími městskými částmi jsou:...

přečti celý článek...