Městská část Praha Radotín
Počet obyvatel: 8.563 (r. 2018)
Rozloha: 9,31 km²
Připojení k Praze: 1974
Autor: Praha na Dlani
16.ledna 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Městská část Praha 16 (Radotín) leží na levém břehu řeky Berounky, nedaleko soutoku s Vltavou a na jihozápadním okraji Prahy. Zastavěná část území je ohraničena na západě a severu zalesněnými kopci Velký a Malý háj a na jihovýchodě řekou Berounkou. Mezi oběma kopci protéká Radotínský potok. V letech 1967–1974 byl Radotín samostatným městem, 1. července 1974 se stal součástí hlavního města Prahy. Jejími sousedy jsou městské části Praha - Lipence, Praha - Zbraslav, Praha - Velká Chuchle, Praha - Lochkov, Praha - Slivenec, Praha - Řeporyje a obcemi Kosoř a Černošice.

Historie Radotína

Za první historickou zprávu dokládající existenci Radotína je možno považovat listinu Vladislava II. (druhý český král) v rozmezí let 1158-1169, v níž je uvedeno založení kostela Panny Marie řádu Jana Jeruzalémského na Malé Straně a v níž je připomenut přívoz a brod v Radotíně přes Mži (nyní Berounka).

Roku 1967 pak dochází k povýšení Radotína na město. 23. září 1971 byl Radotínským MNV schválen současný znak vytvořený téhož roku heraldikem Karlem Liškou. 1. července 1974 pak byl Radotín připojen k Praze jako součást jejího městského obvodu Praha 5. Roku 1990 se Radotín stává samostatnou městskou částí Praha-Radotín. 1. července 2001 je na základě nového statutu Hlavního města Prahy úřad Prahy-Radotína pověřen výkonem státní správy nad dalšími čtyřmi městskými částmi a tím se zároveň stává centrem správního obvodu Praha 16. K 1. lednu 2002 pak městská část získala současný název Praha 16.

Radotín - významné stavby, památky a geologie

Dominantou Radotína je již několik staletí kostel sv. Petra a Pavla na stejnojmenném náměstí. Na jeho místě stával již v době vlády prvních Přemyslovců raně gotický kostelík, po kterém se bohužel dochoval pouze malý klenutý presbytář. První písemná známka o kostele je z 24. května 1298, kdy připadl zbraslavskému klášteru.

Lomy v Radotínském údolí patří k nejvýznamnějším nalezištím zkamenělin nejen v regionálním, ale i v celosvětovém měřítku. Blízká Černá rokle je nejen lokalitou četných zkamenělin, ale především pak výjimečným stratigrafickým a geologickým fenoménem, tzv. stratotypem, neboť zde byly geology rozpoznány dva významné stupně čtvrté periody starších prvohor - devonu.

U řeky Berounky jsou dvě Místa u řeky, která nabízí nejen prostor pro odpočinek s nádherným výhledem na řeku, ale i informace z místní geologie a historie.Hlavní osou Místa u řeky I., které se nachází pod historickou budovou základní školy, je betonovéschodiště podél něhož probíhá opěrná zeď obrostlá zelení. Zeď slouží i jako informační panel s prezentací historie Radotína a ukázka místní geologie v podobě kamenných obkladů z místních zdrojů. Jedním z obkladů je černý vápenec, který je unikátem na celém světě. Jeho těžba probíhala až do 2. světové války a dodnes jsou z něj dlažební kostky na různých místech v Praze. V Radotíně můžete dlažbu najít na vlakovém nádraží – pod přístřeškem na nástupišti je mozaika z černého vápence a červeného tzv. „sliveneckého mramoru“.

Místo u řeky II. je kousek dál po proudu Berounky a krom posezení zde najdete informace o historii mlýnů na Radotínském potoce, o radotínském přívoze a o historii povodní v Radotíně.

Občanská vybavenost v Radotíně

Na katastru Radotína najdeme základní školu, základní uměleckou školu, zvláštní školu, gymnázium, střední odborné učiliště a 2 mateřské školy. Zdravotnictví zajišťuje poliklinika (Sídliště 1100). Své služebny zde má městská a státní policie, dobrovolní a státní hasiči. V areálu jednoho ze tří nákupních center je pošta.Radotín oplývá množstvím sportovišť, krom krytého bazénu a biotopu je zde sportovní hala, tenisové kurty, hřiště na lakros, fotbal, softbal, atletický stadion, beach volejbal a další.

Kultura v Radotíně

Po celý rok jsou v Radotíně různé veřejné kulturní a společenské akce, ať už je to Masopust a Horymírova jízda, Královský průvod, burčákobraní, Havelské posvícení, adventní koncerty a spoustu dalších. Funguje zde městská knihovna, kino a kulturní středisko U Koruny, které nabízí různá divadelní představení, přednášky a výstavy.

Radotín a Doprava

Radotín leží na železniční trati 171 Praha-Plzeň-Cheb, nejrychlejší spojení s centrem Prahy proto představuje vlaková linka S7 do Prahy hlavního nádraží, kde je za 20 minut. Mezi důležité autobusové linkypatří linka 244 (Sídliště Radotín-Smíchovské nádraží), 120 (Nádraží Radotín-Na Knížecí), 246 (Nádraží Radotín-Zličín) a247 (Nádraží Radotín-Sídliště Zbraslav). U vlakového nádraží jsou i zastávky regionálních autobusů ve směru do Chotče, Černošic a Dobřichovic.

Radotínem prochází frekventovaná silnice č. 115 s odbočkami na Lochkov č. 599 a Třebotov č. 101, která spojuje Prahu s obcemi podle Berounky.

Na kole se můžete vydat po cyklostezkách vedoucích například směrem do centra Prahy, na Zbraslav či směrem na Beroun.

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Městská část Praha Veleslavín
Městská část Praha Veleslavín
23.března 2020
Městská část Praha Veleslavín - článek v průvodci na Praha na Dlani

Veleslavín je dříve samostatná vesnice, dnes městská čtvrť, část Prahy 6. V části obce Veleslavín je celkem 37 ulic, má sídlo 1667 firem. Sousedními městskými částmi jsou: Břevnov, Liboc, Vokovice a Střešovice. Vznik Veleslavína spadá patrně do 10. až 11. století. První...

přečti celý článek...
Městská část Praha Přední Kopanina
Městská část Praha Přední Kopanina
16.ledna 2020
Městská část Praha Přední Kopanina - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přední Kopanina je katastrální území a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Přední Kopanina také městská část hlavního města Prahy, rozkládající se 10 km od centra při severozápadním okraji města. Větší část rozlohy zaujímají pole v blízkosti mezinárodního...

přečti celý článek...
Městská část Praha Benice
Městská část Praha Benice
16.ledna 2020
Městská část Praha Benice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Benice jsou katastrálním územím na jihovýchodním okraji Prahy, tvořícím území městské části Praha-Benice. Je zde evidováno 11 ulic a 192 adres. Žije zde 474 obyvatel. Sousedícími městskými částmi jsou: Kolovraty, Uhříněves, Pitkovice a Lipany. Znak je tvořen červeným...

přečti celý článek...
Městská část Praha Klánovice
Městská část Praha Klánovice
16.ledna 2020
Městská část Praha Klánovice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Klánovice jsou katastrální území v městském obvodě Praha 9, u východní hranice Prahy, bývalá osada (založena 1878), bývalá obec (1920–1974), část Prahy (od roku 1974). Praha-Klánovice je od roku 1990 název samosprávné městské části, jejímž územím je katastrální...

přečti celý článek...
Městská část Praha Bohnice
Městská část Praha Bohnice
16.ledna 2020
Městská část Praha Bohnice - článek v průvodci na Praha na Dlani

V části obce Praha - Bohnice je evidováno 49 ulic, 847 adres. Všechny adresy v části obce mají PSČ 181 00. Bohnice jsou městská čtvrť a katastrální území o rozloze 465,9 ha, rozkládající se na severu Prahy na pravém břehu Vltavy. Sousedícími městskými částmi Prahy jsou:...

přečti celý článek...
Městská část Praha Hlubočepy
Městská část Praha Hlubočepy
16.ledna 2020
Městská část Praha Hlubočepy - článek v průvodci na Praha na Dlani

Hlubočepy jsou městská čtvrť a katastrální území na jihu pražské městské části Praha 5. Katastrální území Hlubočepy mělo k 31. 12. 2008 23.059 obyvatel. Počet obyvatel Hlubočep má stoupající tendenci. Od roku 2001, kdy byl počet obyvatel 20 701 obyvatel, se zvýšil o...

přečti celý článek...
Městská část Praha Ruzyně
Městská část Praha Ruzyně
16.ledna 2020
Městská část Praha Ruzyně - článek v průvodci na Praha na Dlani

Ruzyně je katastrální území a čtvrť hlavního města Prahy, součást městské části, městského obvodu a správního obvodu Praha 6. Před připojením k Praze roku 1960 byla samostatnou obcí. K roku 993 zaznamenán tvar „Ruzen“, 1262 - „Ruzin“, 1785 - „Russině“. Původně...

přečti celý článek...
Městská část Praha Nebušice
Městská část Praha Nebušice
16.ledna 2020
Městská část Praha Nebušice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Nebušice jsou městská čtvrť a katastrální území, a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Nebušice také městská část na severu hlavního města Prahy, o rozloze 368,07 ha. Je zde evidováno 59 ulic a 859 adres, má zde sídlo 281 firem. Sousedícími městskými částmi jsou:...

přečti celý článek...