Bažantnice v Satalicích
rozloha bažantnice 15,89 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Kamila Lorenzová
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Přírodní památka Satalická bažantnice neboli Bažantnice v Satalicích představuje rozsáhlou plochu smíšeného lesa. Toto území navazuje na severní okraj městské části Satalice – odtud i její název. Za její severovýchodní hranicí se nachází přírodní rezervace Vinořský park. Obě území jsou spojena naučnou stezkou s příhodným názvem Vinořský park – Satalická bažantnice. Jedná se o nejstarší chráněné území hlavního města Prahy.

Bažantnice v Satalicích je bývalé místo pro zábavu lovců a střelců

Tato lokalita byla osídlena už od neolitu, avšak současný lesní porost byl vysázen na základech orné půdy až v 18. století, kdy zde vznikla obora o rozloze 16 ha, v níž majitelé chovali jeleny a daňky a pořádali zde okázalé lovy. Později se z území stala bažantnice s paloukem, který sloužil zejména pro pořádání slavností zámecké společnosti. Střeleb se zde často účastnili velmi významné osobnosti. Bažantnici navštívil například arcivévoda Ferdinand d’Este (později zavražděný v Sarajevu) či arcivévoda Karel, poslední císař habsburské dynastie.

Satalická bažantnice - domov mnoha ptáků

Kamenná zeď, jejíž pozůstatky se dnes dochovaly pouze jen na straně k Satalicím, dříve obepínala celý les. Na území přírodní památky se nachází staré letní i zimní duby, lípy srdčité, jasany ztepilé, habry obecné, ale i mnohé jehličnany. V této lokalitě se nachází také velký podíl odumřelého dřeva, které představuje dobré stanovištěpro ptactvo. Lze tu spatřit například datla, sýkorku a vzácně i střevlíka obecného. Domov zde našly také vzácné druhy hmyzu.

Stromy Satalické bažantnice pamatují mnoho

Kvůli tomu, že porost byl v minulosti vysázen uměle a nachází se v těsné blízkostiobhospodařovaných polí, není tato lokalita nijak atraktivní pro botaniky. Porost slouží zejména k rekreačním účelům. Na zmíněném palouku, na kterém stojí bývalý lovecký altán, rostou tři mohutné zhruba 300 let staré duby letní. Výška těchto starých stromů dosahuje až 32 metrů a nejmohutnější z nich má kmen o obvodu 502 centimetrů. Všechny tři stromy jsou chráněné jako památné stromy.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Náměstí Republiky
Náměstí Republiky
před 38 hodinami
Náměstí Republiky - článek v průvodci na Praha na Dlani

Jedná se o náměstí na rozhraní Starého Města a Nového Města ležící v městské části Praha 1. Historie a vznik náměstí Republiky Plocha Náměstí Republiky vznikla v 60. letech 19. století díky prostoru uvolněnému zbouráním pražských středověkých hradeb. Ještě před...

přečti celý článek...
Bohnické údolí
Bohnické údolí
16.února 2020
Bohnické údolí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Bohnické údolí je přírodní památka ležící v jižně orientovaném svahu údolí Bohnického potoka. Nachází se na severním okraji hl.m. Prahy v městské části Bohnice a propojuje osady Zámky a Tříkrálka se starými Bohnicemi. Přírodní památka Bohnické údolí Rozloha...

přečti celý článek...
Stolová hora Vidoule
Stolová hora Vidoule
14.února 2020
Stolová hora Vidoule - článek v průvodci na Praha na Dlani

Stolová hora Vidoule patří mezi přírodní památky. Jedná se o jeden z pražských kopců, jehož výška dosahuje 371 m. n. m. Jako chráněná přírodní památka jsou označovány tři pásy svahů tohoto kopce – jižní, jihovýchodní a severní strana. Hora stojí na okraji...

přečti celý článek...
Údolí Únětického potoka
Údolí Únětického potoka
14.února 2020
Údolí Únětického potoka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přírodní rezervace s názvem Údolí Únětického potoka se rozkládá přibližně na dvaašedesáti hektarech při severozápadním okraji hlavního města Prahy v katastru městské části Suchdol. Plocha hraničí s obcemi Únětice a Roztoky a představuje chráněné území, o které se...

přečti celý článek...
Karlovo náměstí
Karlovo náměstí
14.února 2020
Karlovo náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Karlovo náměstí, které se nachází na Novém Městě pražském, je největším náměstím v České republice (jeho rozloha činí 80 550 km2). V době svého založení neslo název Dobytčí trh a bylo dokonce největším náměstím v celé středověké Evropě. Historie Karlova...

přečti celý článek...
Dětský ostrov
Dětský ostrov
14.února 2020
Dětský ostrov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Je to ostrov na řece Vltavě ležící na katastru Smíchova, stojí mezi mostem Legií a Jiráskovým mostem o rozloze 1,48 ha přístupný z Janáčkova nábřeží. Dětský ostrov se nachází vedle Slovanského ostrova a Střeleckého ostrova. Od Smíchova ho odděluje pouze plavební...

přečti celý článek...
Dalejský profil
Dalejský profil
14.února 2020
Dalejský profil - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dalejský profil je Národní přírodní památka vyhlášená od roku 1992 (památkou již od roku 1982). Je zde geologický profil, sedimenty a vulkanity ordovického, silurského a spodnodevonského stáří. Na určitém skalním podkladu uvidíte vápnomilné a teplomilné skalní stepi, na...

přečti celý článek...
Čechův most
Čechův most
14.února 2020
Čechův most - článek v průvodci na Praha na Dlani

Čechův most je nejkratší z mostů v Praze a jedenáctý po proudu vedoucí přes řeku Vltavu. Měří jen 169 m a je asi 16 m široký(10 m vozovka). Byl vystavěn pro spojení náměstí Curieových na pravém břehu s nábřežím Edvarda Beneše na druhém břehu a je to vlastně...

přečti celý článek...