Bílá Hora - místo konání bitvy na Bílé hoře

Bílá Hora - místo konání bitvy na Bílé hoře
vrchol hory: 381m n. m.
součást Hostivické tabule
zobrazit na mapě

Autor: Hubert Dokoupil
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Bílá Hora je návrší Pražské plošiny, které se nachází v severní části stejnojmenné městské části v Praze. Vrchol Bílé hory leží v nadmořské výšce 381 m a od roku 1960 do roku 1974, kdy se k Praze připojily Stodůlky s nepatrně vyšším vrcholem Kopanina (391 m. n. m.), byl nejvyšším bodem Prahy. Kopec je znám především z období třicetileté války, protože se zde 8. listopadu 1620 odehrála bitva na Bílé hoře.

Název Bílé Hory

Název Bílé hory zřejmě pramení z období středověku, kdy se na hoře nacházelo velké množství otevřených lomů na opukový kámen, což je usazená hornina typická pro svoje světlé zbarvení. Dnes už po lomech zbyly pouze některé geologické útvary, jako například deprese. Název „Bílá hora“ tedy mohl vzniknout ve spojitosti s těmito lomy, díky nimž se kopec jevil bílý už z dálky. Některé prameny mluví o pojmenování kopce podle slovanského boha Bělboga.

Poloha a popis Bílé Hory

Bílá hora svou lokací spadá pod katastrální území bývalé obce Vokovice (1. ledna 1922 přičleněna k Praze) a bývalé obce Ruzyně přičleněné k hlavnímu městu asi o čtyřicet let později. Návrší Bílá hora se táhne od svého vrcholu, přes Malý Břevnov na západě, kde se stáčí na sever k oboře Hvězda. Travnatý vrchol hory se pyšní památníkem bitvy na Bílé hoře v podobě mohyly, kterou navršila Sokolská župa podbělohorská ke třístému výročí bitvy, jak je psáno i na samotné mohyle. Dnes je okolo vrcholu zástavba rodinnými domy a vilami.

Historický kontext s Bílou Horou

Bílá hora má v Čechách zejména historický význam.

Bitvě předcházel dlouholetý náboženský konflikt dvou stran, katolické a protestantské, který vygradoval defenestrací na Pražském hradě. Ještě dva roky před bitvou byli stavovskými povstalci vyhozeni dva místodržící a jeden písař z oken Starého královského paláce. Už tento akt je brán jako počátek stavovského povstání, které vyvrcholilo dva roky později na Bílé hoře.

V bitvě se střetly česká stavovská armáda a dvě armády katolické, armáda císaře Svaté říše římské Ferdinanda II. Štýrského a armáda německé Katolické ligy v čele s vévodou Maxmiliánem I. Bavorským. Katolické armády v boji, jenž trval necelé dvě hodiny a v němž padlo pouhých 250 císařských a přibližně 1 500 stavovských vojáků, zdolaly méně početnou stavovskou armádu. Bitva zpečetila osud českého stavovského povstání, a na dlouhou dobu ovlivnila osud českého království, které se stalo na dalších 300 let pevnou součástí Habsburské říše. Po vyhrané bitvě se císař Ferdinand rozhodne udělat ze svých protivníků zastrašující případ - dnes známý jako poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí.

Turistická dostupnost Bílé Hory

Bezproblémová dostupnost je dána sítí MHD Praha. Tramvajová i autobusová zastávka Bílá hora se nachází poblíž. V blízkém okolí jsou ke zhlédnutí pamětihodnosti jako poutní kostel Panny Marie Vítězné, letohrádek Hvězda, Dub na Bílé hoře, a samotný památník bitvy na vrcholu Bílé hory.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Stanice metra Depo Hostivař
Stanice metra Depo Hostivař
16.dubna 2020
Stanice metra Depo Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Depo Hostivař slouží jako konečná stanice linky A pražského metra. Depo leží na okraji Strašnic v Praze 10 a velmi významný je zde možný přestup mezi metrem a autobusy do Dolních Měcholup a Uhříněvsi. Původně se jednalo také o konečnou autobusů z Dubče a některých...

přečti celý článek...
Švehlova sokolovna
Švehlova sokolovna
15.dubna 2020
Švehlova sokolovna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Švehlova sokolovna ležící v ulici U Branek čp. 674 v Praze 15 Hostivaři, cca 100 metrů od železniční stanice Hostivař. Historie Švehlovy sokolovny Švehlova sokolovna je funkcionalisticky pojatým stavením navrhnutým architektem Ladislavem Machoněm, který vybudovali stavitelé...

přečti celý článek...
Vodní nádrž Hostivař
Vodní nádrž Hostivař
15.dubna 2020
Vodní nádrž Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Tato vodní plocha, známá též jako Hostivařská přehrada je přehradní nádrž na potoce Botiči, ležící v jihovýchodním cípu Prahy. Plocha vodní nádrže Hostivař orozloze 42 ha se rozlévá na třech městských částech - Praha 11, 15 a Praha-Petrovice. Hladina přehrady leží...

přečti celý článek...
Přírodní památka Meandry Botiče
Přírodní památka Meandry Botiče
15.dubna 2020
Přírodní památka Meandry Botiče - článek v průvodci na Praha na Dlani

V jihovýchodní části Prahy naleznete přírodní památku Meandry Botiče, kterou tvoří pozůstatky údolní nivy potoka Botiče, který zde protéká téměř dva metry hlubokým přirozeně meandrujícím korytem, jež je lemováno břehovými porosty. Vyskytují se zde významná vodní...

přečti celý článek...
Potok Botič
Potok Botič
16.dubna 2020
Potok Botič - článek v průvodci na Praha na Dlani

Malá říčka spadající do povodí Vltavy se jménem Botič protéká územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy, ve kterém se jedná o jeden z nejdelších pražských potoků, protože Botič má 34,5 km, z čehož 21 km je na území Prahy a 1,2 km v Praze protéká potrubím....

přečti celý článek...
Michelská plynárna
Michelská plynárna
8.dubna 2020
Michelská plynárna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Plynárna Michle leží samozřejmě v katastrálním území Michle na Praze 4 a byla vybudována mezi lety 1925 až 1927 podle plánů architekta Josefa Kalouse, což proběhlo na úkor tepláren na Žižkově a v Holešovicích, které byly původu staršího. K blízkým objektům Michelské...

přečti celý článek...
Přírodní památka Baba
Přírodní památka Baba
6.dubna 2020
Přírodní památka Baba - článek v průvodci na Praha na Dlani

Baba je přírodní památka na území Praha-Dejvice, která je tvořena velice nápadnou skalní ostrožnou, která ční an levém břehu řeky Vltavy. Na severu je katastrální území památky ohraničeno ulicí V Podbabě, na jihu ulicí Paťanka a na západě přírodní památka přímo...

přečti celý článek...
Podleský rybník v Praze
Podleský rybník v Praze
5.dubna 2020
Podleský rybník v Praze - článek v průvodci na Praha na Dlani

Svojí rozlohou 14,14 ha je Podleský rybník druhý největší rybník v Praze (větší je pouze Počernický rybník) a při svém objemu 355.000 m3 je taktéž druhý (objemem je větsí pouze Kyjský rybník). Rybník leží mezi katastrálními částmi Dubeč a Uhříněves na Praze 10 v...

přečti celý článek...