Bílá Hora - místo konání bitvy na Bílé hoře

Bílá Hora - místo konání bitvy na Bílé hoře
vrchol hory: 381m n. m.
součást Hostivické tabule
zobrazit na mapě

Autor: Hubert Dokoupil
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Bílá Hora je návrší Pražské plošiny, které se nachází v severní části stejnojmenné městské části v Praze. Vrchol Bílé hory leží v nadmořské výšce 381 m a od roku 1960 do roku 1974, kdy se k Praze připojily Stodůlky s nepatrně vyšším vrcholem Kopanina (391 m. n. m.), byl nejvyšším bodem Prahy. Kopec je znám především z období třicetileté války, protože se zde 8. listopadu 1620 odehrála bitva na Bílé hoře.

Název Bílé Hory

Název Bílé hory zřejmě pramení z období středověku, kdy se na hoře nacházelo velké množství otevřených lomů na opukový kámen, což je usazená hornina typická pro svoje světlé zbarvení. Dnes už po lomech zbyly pouze některé geologické útvary, jako například deprese. Název „Bílá hora“ tedy mohl vzniknout ve spojitosti s těmito lomy, díky nimž se kopec jevil bílý už z dálky. Některé prameny mluví o pojmenování kopce podle slovanského boha Bělboga.

Poloha a popis Bílé Hory

Bílá hora svou lokací spadá pod katastrální území bývalé obce Vokovice (1. ledna 1922 přičleněna k Praze) a bývalé obce Ruzyně přičleněné k hlavnímu městu asi o čtyřicet let později. Návrší Bílá hora se táhne od svého vrcholu, přes Malý Břevnov na západě, kde se stáčí na sever k oboře Hvězda. Travnatý vrchol hory se pyšní památníkem bitvy na Bílé hoře v podobě mohyly, kterou navršila Sokolská župa podbělohorská ke třístému výročí bitvy, jak je psáno i na samotné mohyle. Dnes je okolo vrcholu zástavba rodinnými domy a vilami.

Historický kontext s Bílou Horou

Bílá hora má v Čechách zejména historický význam.

Bitvě předcházel dlouholetý náboženský konflikt dvou stran, katolické a protestantské, který vygradoval defenestrací na Pražském hradě. Ještě dva roky před bitvou byli stavovskými povstalci vyhozeni dva místodržící a jeden písař z oken Starého královského paláce. Už tento akt je brán jako počátek stavovského povstání, které vyvrcholilo dva roky později na Bílé hoře.

V bitvě se střetly česká stavovská armáda a dvě armády katolické, armáda císaře Svaté říše římské Ferdinanda II. Štýrského a armáda německé Katolické ligy v čele s vévodou Maxmiliánem I. Bavorským. Katolické armády v boji, jenž trval necelé dvě hodiny a v němž padlo pouhých 250 císařských a přibližně 1 500 stavovských vojáků, zdolaly méně početnou stavovskou armádu. Bitva zpečetila osud českého stavovského povstání, a na dlouhou dobu ovlivnila osud českého království, které se stalo na dalších 300 let pevnou součástí Habsburské říše. Po vyhrané bitvě se císař Ferdinand rozhodne udělat ze svých protivníků zastrašující případ - dnes známý jako poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí.

Turistická dostupnost Bílé Hory

Bezproblémová dostupnost je dána sítí MHD Praha. Tramvajová i autobusová zastávka Bílá hora se nachází poblíž. V blízkém okolí jsou ke zhlédnutí pamětihodnosti jako poutní kostel Panny Marie Vítězné, letohrádek Hvězda, Dub na Bílé hoře, a samotný památník bitvy na vrcholu Bílé hory.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Náměstí Republiky
Náměstí Republiky
před 37 hodinami
Náměstí Republiky - článek v průvodci na Praha na Dlani

Jedná se o náměstí na rozhraní Starého Města a Nového Města ležící v městské části Praha 1. Historie a vznik náměstí Republiky Plocha Náměstí Republiky vznikla v 60. letech 19. století díky prostoru uvolněnému zbouráním pražských středověkých hradeb. Ještě před...

přečti celý článek...
Bohnické údolí
Bohnické údolí
16.února 2020
Bohnické údolí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Bohnické údolí je přírodní památka ležící v jižně orientovaném svahu údolí Bohnického potoka. Nachází se na severním okraji hl.m. Prahy v městské části Bohnice a propojuje osady Zámky a Tříkrálka se starými Bohnicemi. Přírodní památka Bohnické údolí Rozloha...

přečti celý článek...
Stolová hora Vidoule
Stolová hora Vidoule
14.února 2020
Stolová hora Vidoule - článek v průvodci na Praha na Dlani

Stolová hora Vidoule patří mezi přírodní památky. Jedná se o jeden z pražských kopců, jehož výška dosahuje 371 m. n. m. Jako chráněná přírodní památka jsou označovány tři pásy svahů tohoto kopce – jižní, jihovýchodní a severní strana. Hora stojí na okraji...

přečti celý článek...
Údolí Únětického potoka
Údolí Únětického potoka
14.února 2020
Údolí Únětického potoka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přírodní rezervace s názvem Údolí Únětického potoka se rozkládá přibližně na dvaašedesáti hektarech při severozápadním okraji hlavního města Prahy v katastru městské části Suchdol. Plocha hraničí s obcemi Únětice a Roztoky a představuje chráněné území, o které se...

přečti celý článek...
Karlovo náměstí
Karlovo náměstí
14.února 2020
Karlovo náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Karlovo náměstí, které se nachází na Novém Městě pražském, je největším náměstím v České republice (jeho rozloha činí 80 550 km2). V době svého založení neslo název Dobytčí trh a bylo dokonce největším náměstím v celé středověké Evropě. Historie Karlova...

přečti celý článek...
Dětský ostrov
Dětský ostrov
14.února 2020
Dětský ostrov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Je to ostrov na řece Vltavě ležící na katastru Smíchova, stojí mezi mostem Legií a Jiráskovým mostem o rozloze 1,48 ha přístupný z Janáčkova nábřeží. Dětský ostrov se nachází vedle Slovanského ostrova a Střeleckého ostrova. Od Smíchova ho odděluje pouze plavební...

přečti celý článek...
Dalejský profil
Dalejský profil
14.února 2020
Dalejský profil - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dalejský profil je Národní přírodní památka vyhlášená od roku 1992 (památkou již od roku 1982). Je zde geologický profil, sedimenty a vulkanity ordovického, silurského a spodnodevonského stáří. Na určitém skalním podkladu uvidíte vápnomilné a teplomilné skalní stepi, na...

přečti celý článek...
Čechův most
Čechův most
14.února 2020
Čechův most - článek v průvodci na Praha na Dlani

Čechův most je nejkratší z mostů v Praze a jedenáctý po proudu vedoucí přes řeku Vltavu. Měří jen 169 m a je asi 16 m široký(10 m vozovka). Byl vystavěn pro spojení náměstí Curieových na pravém břehu s nábřežím Edvarda Beneše na druhém břehu a je to vlastně...

přečti celý článek...