Bílá skála - Libeňská přírodní památka

Bílá skála - Libeňská přírodní památka
Rozloha: 6,4 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Hubert Dokoupil
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Chraněné území přírodní památky Bílá skála se nachází na pravém břehu řeky Vltavy v Praze 8 – Libni. Území je zhruba ohraničeno ulicemi Povltavskou, Na Truhlářce a nemocnicí Bulovka. Oblast zahrnuje dvě skály - Bílá skála a Koráb. Důvodem k vyhlášení přírodní památky v roce 1988 byla nutnost ochrany významného krajinného prvku ve skalnatém údolí řeky Vltavy, v němž se vyskytují mnohé vzácnější druhy organismů. Oblast je pojmenována podle knihy Lovci mamutů od českého spisovatele Eduarda Štorcha.

Přírodní poměry Bílé skály

Na přírodní památce se vyskytují mnohé horniny, například černé břidlice, křemence, pískovce a jílovce. I přes značnou kamenitost je zde terén značně zarostlý vegetací a horniny nejsou téměř nikde obnažené. V bývalém, dnes už opuštěném lomu na Bílé skále jsou ve strmém srázu křemence a křemenné pískovce vyskládané ve špicích o šířce až dva metry. V místech železničního zářezu ve skále Koráb lze pozorovat tmavě šedé slídy a břidlice střídající se s křemenci.

Na lokalitě Bílá skála bylo nalezeno přes 190 druhů rostlin, z čehož se dle černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR řadí jeden zdejší druh dokonce mezi kriticky ohrožené! A některé další pak mezi ohrožené, či téměř ohročené. Nejkrásnější květiny, které tu lze najít a fotografovat, či pouze obdivovat jsou například vikev kašubská, dřišťál obecný, kostřava walliská, bělozářka liliovitá či hvězdnice zlatovlásek.

Území má také bohatou faunu a to především na hmyz a brouky. Nacházejí se zde i mnohé druhy vzácných, i nevzácných, ale přesto krásných motýlů. Vzhledem ke kamenitému povrchu je zde, především v letních měsících, velmi běžné zahlédnout i některého ze zástupců skupiny plazů, jak se vyhřívá na slunci. Nejčastěji například ještěrku obecnou, slepýše, anebo vzácnou ještěrku zelenou.

Turistika na Bílé skále

Oblast přírodní památky není v tomto případě vyznačena žádnými cedulemi se státním znakem. Přírodní památka totiž není veřejností nějak zvlášť navštěvována, i přesto, že nabízí velmi krásné scenerie. Území je totiž místy pokryto obtížně prostupnými, nebo zcela nezdolatelnými křovinami a mezi ulicí Povltavskou a železniční tratí je vedena betonová zeď znemožňující přístup z tohoto směru. Velikou výjimku v tomto tvrzení představuje nejvyšší hrana oblasti, jež není zarostlá a poskytuje pohled do údolí Vltavy, na trojský Císařský ostrov, na Libeň, Karlín, Holešovice a další části města. Těsně za těmito vyhlídkami se nachází několik občasně využívaných ohnišť.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Náměstí Republiky
Náměstí Republiky
před 38 hodinami
Náměstí Republiky - článek v průvodci na Praha na Dlani

Jedná se o náměstí na rozhraní Starého Města a Nového Města ležící v městské části Praha 1. Historie a vznik náměstí Republiky Plocha Náměstí Republiky vznikla v 60. letech 19. století díky prostoru uvolněnému zbouráním pražských středověkých hradeb. Ještě před...

přečti celý článek...
Bohnické údolí
Bohnické údolí
16.února 2020
Bohnické údolí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Bohnické údolí je přírodní památka ležící v jižně orientovaném svahu údolí Bohnického potoka. Nachází se na severním okraji hl.m. Prahy v městské části Bohnice a propojuje osady Zámky a Tříkrálka se starými Bohnicemi. Přírodní památka Bohnické údolí Rozloha...

přečti celý článek...
Stolová hora Vidoule
Stolová hora Vidoule
14.února 2020
Stolová hora Vidoule - článek v průvodci na Praha na Dlani

Stolová hora Vidoule patří mezi přírodní památky. Jedná se o jeden z pražských kopců, jehož výška dosahuje 371 m. n. m. Jako chráněná přírodní památka jsou označovány tři pásy svahů tohoto kopce – jižní, jihovýchodní a severní strana. Hora stojí na okraji...

přečti celý článek...
Údolí Únětického potoka
Údolí Únětického potoka
14.února 2020
Údolí Únětického potoka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přírodní rezervace s názvem Údolí Únětického potoka se rozkládá přibližně na dvaašedesáti hektarech při severozápadním okraji hlavního města Prahy v katastru městské části Suchdol. Plocha hraničí s obcemi Únětice a Roztoky a představuje chráněné území, o které se...

přečti celý článek...
Karlovo náměstí
Karlovo náměstí
14.února 2020
Karlovo náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Karlovo náměstí, které se nachází na Novém Městě pražském, je největším náměstím v České republice (jeho rozloha činí 80 550 km2). V době svého založení neslo název Dobytčí trh a bylo dokonce největším náměstím v celé středověké Evropě. Historie Karlova...

přečti celý článek...
Dětský ostrov
Dětský ostrov
14.února 2020
Dětský ostrov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Je to ostrov na řece Vltavě ležící na katastru Smíchova, stojí mezi mostem Legií a Jiráskovým mostem o rozloze 1,48 ha přístupný z Janáčkova nábřeží. Dětský ostrov se nachází vedle Slovanského ostrova a Střeleckého ostrova. Od Smíchova ho odděluje pouze plavební...

přečti celý článek...
Dalejský profil
Dalejský profil
14.února 2020
Dalejský profil - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dalejský profil je Národní přírodní památka vyhlášená od roku 1992 (památkou již od roku 1982). Je zde geologický profil, sedimenty a vulkanity ordovického, silurského a spodnodevonského stáří. Na určitém skalním podkladu uvidíte vápnomilné a teplomilné skalní stepi, na...

přečti celý článek...
Čechův most
Čechův most
14.února 2020
Čechův most - článek v průvodci na Praha na Dlani

Čechův most je nejkratší z mostů v Praze a jedenáctý po proudu vedoucí přes řeku Vltavu. Měří jen 169 m a je asi 16 m široký(10 m vozovka). Byl vystavěn pro spojení náměstí Curieových na pravém břehu s nábřežím Edvarda Beneše na druhém břehu a je to vlastně...

přečti celý článek...