Botanická zahrada Praha a skleník Fata Morgana

Botanická zahrada Praha a skleník Fata Morgana
založení zahrady r. 1969
plocha zahrady plocha cca 52 ha
zobrazit na mapě

Autor: Praha na Dlani
22.ledna 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Nad severním okrajem Trojské kotliny, ve svahu nad pravým břehem Vltavy v Praze Troji, se nachází celoročně přístupná Botanická zahrada Praha. Zahrada byla založena v r. 1969, původní, asi tří hektarová část expozice se pro veřejnost otevřela r. 1992. V r. 1997 byla rozšířena o japonskou zahradu na ploše 0,67 ha, další část expozice Botanické zahrady představuje flóru Středomoří a Turecka.

Japonská zahrada

V hlavní části japonské zahrady je umělý horský potůček, japonské javory, rododendrony a javory. Ve vodě žijí červení koi-kapři, považovaní za symboly štěstí a blaženosti.

V r. 2007 byla částečně otevřena tzv. Expozice sever u sídliště Bohnice s pivoňkovou loukou, mokřady a květenou Mexika. Jednotlivé části areálu propojuje plocha se sbírkou vřesovištních rostlin.

Tropický skleník Fata Morgana

Se značným zpožděním, až v létě 2004, byl dokončen tropický skleník Fata Morgana, 130 m dlouhý a 13 m široký. Pravidelně každé jaro se v něm volně pohybuje mnoho pestrobarevných exotických motýlů. Sklepník Fata Morgana botanické zahrady je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu.

Sukulentní část skleníku Fata Morgana

První část expozice skleníku je věnována suchomilné vegetaci suchých tropů a subtropů. Přes suchý australský buš a ukázku vzácné flóry z ostrova Madagaskar, do suchomilné vegetace jižního Mexika a oblastí Afriky, mezi nimiž určitě zaujme kapský Namaqualand a Little Karoo.

Velké jezírko Fata Morgány a vodopád skleníku

Následující a současně největší část skleníku představuje nížinný deštný les vlhkých tropů. Se sukulentní částí je spojen podzemní štolou raženou ve skále, na jejímž konci se po obou stranách otevírá pohled do dvou velkých sladkovodních akvárií obydlených množstvím tropických ryb a jiných živočichů. Jedná se vlastně o sladkovodní jezírko rozdělené proskleným tunelem na dvě poloviny. Pravá strana představuje vodní říše tropů starého světa, levá podvodní přírodu Jižní Ameriky. Celkový obsah vody v nádrži je 220 000 litrů, což z ní dělá největší rostlinami osázené sladkovodní akvárium na světě, přístupné veřejnosti.

Horská - chlazená - část skleníku

Poslední částí skleníku je imitace drsného chlazeného prostředí vysokých hor. Zastoupeny jsou zde rostliny amerických And, horských oblastí pevninské i ostrovní Asie a subtropické jižní Afriky. Centrální část expozice je věnována vzácné vegetaci stolových hor Venezuely, formaci tzv. tepuí.

Vnější část Botanické zahrady

Větší část zahrady však tvoří vnější expozice o celkové rozloze asi 52 ha, z toho zhruba 27 ha je oploceno. Kromě skleníku je jádrem zahrady velká louka, na které se pravidelně konají výstavy soch. Do areálu patří vinice s kaplí sv. Kláry a několik maloplošných chráněných území. Botanická zahrada v Praze je stále ve stadiu rozvoje, její výstavba je v současné době naplánována až do r. 2027. Po vnějším obvodu vede volně přístupná 3 km dlouhá naučná stezka s devíti zastaveními, která prochází cennými přírodními lokalitami Trojské kotliny.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
ZOO - Zoologická zahrada Praha
ZOO - Zoologická zahrada Praha
23.února 2020
ZOO - Zoologická zahrada Praha - článek v průvodci na Praha na Dlani

Zoologická zahrada hlavního města Praha je chloubou Trojské kotliny. Byla otevřenav roce 1931 ještě jako staveniště a dodnes je považována za nejkrásnější v Evropě. Jejím zakladatelem a zároveň prvním ředitelem byl profesor Jiří Janda – cestovatel, zoologa...

přečti celý článek...
Náměstí Republiky
Náměstí Republiky
21.února 2020
Náměstí Republiky - článek v průvodci na Praha na Dlani

Jedná se o náměstí na rozhraní Starého Města a Nového Města ležící v městské části Praha 1. Historie a vznik náměstí Republiky Plocha Náměstí Republiky vznikla v 60. letech 19. století díky prostoru uvolněnému zbouráním pražských středověkých hradeb. Ještě před...

přečti celý článek...
Bohnické údolí
Bohnické údolí
16.února 2020
Bohnické údolí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Bohnické údolí je přírodní památka ležící v jižně orientovaném svahu údolí Bohnického potoka. Nachází se na severním okraji hl.m. Prahy v městské části Bohnice a propojuje osady Zámky a Tříkrálka se starými Bohnicemi. Přírodní památka Bohnické údolí Rozloha...

přečti celý článek...
Stolová hora Vidoule
Stolová hora Vidoule
14.února 2020
Stolová hora Vidoule - článek v průvodci na Praha na Dlani

Stolová hora Vidoule patří mezi přírodní památky. Jedná se o jeden z pražských kopců, jehož výška dosahuje 371 m. n. m. Jako chráněná přírodní památka jsou označovány tři pásy svahů tohoto kopce – jižní, jihovýchodní a severní strana. Hora stojí na okraji...

přečti celý článek...
Údolí Únětického potoka
Údolí Únětického potoka
14.února 2020
Údolí Únětického potoka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přírodní rezervace s názvem Údolí Únětického potoka se rozkládá přibližně na dvaašedesáti hektarech při severozápadním okraji hlavního města Prahy v katastru městské části Suchdol. Plocha hraničí s obcemi Únětice a Roztoky a představuje chráněné území, o které se...

přečti celý článek...
Karlovo náměstí
Karlovo náměstí
14.února 2020
Karlovo náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Karlovo náměstí, které se nachází na Novém Městě pražském, je největším náměstím v České republice (jeho rozloha činí 80 550 km2). V době svého založení neslo název Dobytčí trh a bylo dokonce největším náměstím v celé středověké Evropě. Historie Karlova...

přečti celý článek...
Dětský ostrov
Dětský ostrov
14.února 2020
Dětský ostrov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Je to ostrov na řece Vltavě ležící na katastru Smíchova, stojí mezi mostem Legií a Jiráskovým mostem o rozloze 1,48 ha přístupný z Janáčkova nábřeží. Dětský ostrov se nachází vedle Slovanského ostrova a Střeleckého ostrova. Od Smíchova ho odděluje pouze plavební...

přečti celý článek...
Dalejský profil
Dalejský profil
14.února 2020
Dalejský profil - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dalejský profil je Národní přírodní památka vyhlášená od roku 1992 (památkou již od roku 1982). Je zde geologický profil, sedimenty a vulkanity ordovického, silurského a spodnodevonského stáří. Na určitém skalním podkladu uvidíte vápnomilné a teplomilné skalní stepi, na...

přečti celý článek...