Dětský ostrov - místo určené dětem

Dětský ostrov - místo určené dětem
plocha ostrova cca 1,48 ha
pražský vltavský ostrov
zobrazit na mapě

Autor: Anna Hýlová
14.února 2020
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
sdílej:

Dětský ostrov - virtuální prohlídky

Je to ostrov na řece Vltavě ležící na katastru Smíchova, stojí mezi mostem Legií a Jiráskovým mostem o rozloze 1,48 ha přístupný z Janáčkova nábřeží. Dětský ostrov se nachází vedle Slovanského ostrova a Střeleckého ostrova. Od Smíchova ho odděluje pouze plavební komora.

Historie Dětského ostrova

První připomínka na tento ostrov je již v roce 1355, ale dříve v důsledku častých záplav již několikrát zmizel. Dnešní tak zvaný Dětský ostrov je ostrov mnoha jmen. Původně však nesl název Maltézský a to až do 18. Století, protože byl majetkem malostranského maltézského kláštera Pan Marie pod řetězem (rytířů johanitů). Později byl přejmenován na Hykyšův a Funkovský, podle dalších majitelů pocházejících z pražské židovské obce. A nakonec podle podnikateli (taktéž židovskému) Šalamounu Przibramovi, majiteli kartounek, dostal v období 19. století název Židovský.

Po 1. Světové válce byl ostrov používán jako skladiště sportovních lodí. Občané Prahy se sem naučili chodit za mnohým. Ale hlavě za sportem, na procházky a především na filipojakubskou pouť, která zde měla tradici dlouhou několik let již od roku 1815. Název, jejž známe dnes, získal ostrov v 60. letech 20. Století, protože se na něm vybudoval velký areál, hřiště a park určený hlavně dětem.

Rekapitulace názvů Dětského ostrova

 • Maltézský ostrov
 • Hykyšův ostrov
 • Funkovský ostrov
 • Židovský ostrov

Vývoj Dětského ostrova

Při stavbě plavební komory Smíchov, byl Dětský ostrov uměle zvětšen, hlavně tedy prodloužen a to v letech 1913-1916. Směrem na jih k němu byla připojena část Petržilkovského ostrova a na sever byla vybudována dlouhá rozdělující zeď. V komoře by jste nalezli dvě zdmadla a také by jste zjistili že překračuje dva jezy ( Staroměstský a Šítkovský). Na jižním cípu si můžete všimnout Malostranské vodárenské věže, která jé taktéž nazývaná jako věž Petržilkovská. Severní cíp Dětského ostrova byl poupraven v průběhu let 1924-1928 podle návrhu architekta Františka Sandera. Ukončuje jej půlkruhová pergola z kamene se schodištěm a kamenná zeď,jenž zdobí bronzová alegorická socha Vltavy s její mi přítoky (Sázava, Lužnice, Berounka, Otava ), kterou zde ilustruje ženská postava s modelem. Autorem je Josef Pekárek 1916. V období Dušiček k těmto sochám členové spolku Vltavan Každý rok pokládají věnce na paměť všech obětí řeky Vltavy.

V současné době se na Dětském ostrově nachází již zmiňovaný komplex hřišť určený principielně pro děti, který spravuje jedna z městských částí Praha 5. Můžete zde naleznou, nejen ping-pongové stoly, ale také malé fotbalové hřiště, nebo i skatepark.

Rok co rok se na Dětském ostrově koná Bambriáda, neboli největší prezentační přehlídka občanských sdružení sdružení dětí a mládeže a středisek volného času.

Autorka fotografií Dětského ostrova: blog Praga-Magica

Zdroje, reference a odkazy

 • Aktuálně
 • Události
 • Firmy
 • Nabídky
ZOO - Zoologická zahrada Praha
ZOO - Zoologická zahrada Praha
23.února 2020
ZOO - Zoologická zahrada Praha - článek v průvodci na Praha na Dlani

Zoologická zahrada hlavního města Praha je chloubou Trojské kotliny. Byla otevřenav roce 1931 ještě jako staveniště a dodnes je považována za nejkrásnější v Evropě. Jejím zakladatelem a zároveň prvním ředitelem byl profesor Jiří Janda – cestovatel, zoologa...

přečti celý článek...
Náměstí Republiky
Náměstí Republiky
21.února 2020
Náměstí Republiky - článek v průvodci na Praha na Dlani

Jedná se o náměstí na rozhraní Starého Města a Nového Města ležící v městské části Praha 1. Historie a vznik náměstí Republiky Plocha Náměstí Republiky vznikla v 60. letech 19. století díky prostoru uvolněnému zbouráním pražských středověkých hradeb. Ještě před...

přečti celý článek...
Bohnické údolí
Bohnické údolí
16.února 2020
Bohnické údolí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Bohnické údolí je přírodní památka ležící v jižně orientovaném svahu údolí Bohnického potoka. Nachází se na severním okraji hl.m. Prahy v městské části Bohnice a propojuje osady Zámky a Tříkrálka se starými Bohnicemi. Přírodní památka Bohnické údolí Rozloha...

přečti celý článek...
Stolová hora Vidoule
Stolová hora Vidoule
14.února 2020
Stolová hora Vidoule - článek v průvodci na Praha na Dlani

Stolová hora Vidoule patří mezi přírodní památky. Jedná se o jeden z pražských kopců, jehož výška dosahuje 371 m. n. m. Jako chráněná přírodní památka jsou označovány tři pásy svahů tohoto kopce – jižní, jihovýchodní a severní strana. Hora stojí na okraji...

přečti celý článek...
Údolí Únětického potoka
Údolí Únětického potoka
14.února 2020
Údolí Únětického potoka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přírodní rezervace s názvem Údolí Únětického potoka se rozkládá přibližně na dvaašedesáti hektarech při severozápadním okraji hlavního města Prahy v katastru městské části Suchdol. Plocha hraničí s obcemi Únětice a Roztoky a představuje chráněné území, o které se...

přečti celý článek...
Karlovo náměstí
Karlovo náměstí
14.února 2020
Karlovo náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Karlovo náměstí, které se nachází na Novém Městě pražském, je největším náměstím v České republice (jeho rozloha činí 80 550 km2). V době svého založení neslo název Dobytčí trh a bylo dokonce největším náměstím v celé středověké Evropě. Historie Karlova...

přečti celý článek...
Dětský ostrov
Dětský ostrov
14.února 2020
Dětský ostrov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Je to ostrov na řece Vltavě ležící na katastru Smíchova, stojí mezi mostem Legií a Jiráskovým mostem o rozloze 1,48 ha přístupný z Janáčkova nábřeží. Dětský ostrov se nachází vedle Slovanského ostrova a Střeleckého ostrova. Od Smíchova ho odděluje pouze plavební...

přečti celý článek...
Dalejský profil
Dalejský profil
14.února 2020
Dalejský profil - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dalejský profil je Národní přírodní památka vyhlášená od roku 1992 (památkou již od roku 1982). Je zde geologický profil, sedimenty a vulkanity ordovického, silurského a spodnodevonského stáří. Na určitém skalním podkladu uvidíte vápnomilné a teplomilné skalní stepi, na...

přečti celý článek...