Romantické údolí Divoká Šárka
Rozloha: 25,35 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Praha na Dlani
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Přírodní rezervace na území městské části Praha 6 - Liboc - Divoká Šárka se nachází na skalnatých úbočích Šáreckého potoka mezi soutěskou Džbán a Čertovým mlýnem a na stepích nad ním, zejména na jeho pravém břehu. Stepi potom přecházejí do rozsáhlého lesa, což tak vytváří jeden z nejrozsáhlejších pražských parků.

Patrně nejoblíbenějším a nejromantičtějším koutem přírody na území Prahy je údolí Divoká Šárka a stejně jako před lety tradiční cíl výletů. Jen k přiblížení k romantickému údolí neslouží kočáry, ale městská hromadná doprava - od metra Dejvická to dnes trvá po Evropské jen pár minut. Údolím protéká Šárecký potok, do Divoké Šárky se vstupuje soutěskou Džbán (nad ní je vodní nádrž, využívaná k rekreaci), kterou vymezují vlevo Šestákova a vpravo Kozákova skála. Údolí lokality mělo různá jména - Divoká, Mírná, Krotká a Utěšená. Stávalo zde několik mlýnů a v Tiché Šárce i viničních usedlostí. U Jenerálky na Divokou Šárku navazuje Tichá Šárka. Spodní část, známá též jako Dolní Šárka je typická řadou starších usedlostí, z nichž mnoho bylo adaptováno na luxusní bydlení. Ještě v 15. a 16. stol. byla Šárka „pověstna lupiči". Od 19. stol. se sem již chodilo na výlety. V 50. letech 20. stol. se v Šárce dokonce jezdil motokros.

Území Divoké Šárky bylo osídleno již od paleolitu. Na Šestákově skále zřejmě existovalo i hrazené výšinné sídliště. Na protější straně Soutěsky, na skalním bloku Na hradišťatech, vzniklo na místě výšinného eneolitického sídliště řivnáčské kultury největší hradiště na celém území Prahy (asi 25 ha). Akropole byla na plochém temeni - na Kozákově skále. K vnějšímu předhradí byl na jižní straně samostatným valem připojen prostor se studánkou. Opevnění poškodil lom, který byl otevřen na Šestákově i Kozákově skále. Z opevnění se zachovaly jen nepatrné stopy mají podobu mezí, které naznačují průběh valů. Hradiště zde stavěli Slované možná již v 7. stol. V souvislosti s budováním Prahy význam hradiště od 9. stol. klesal. V r. 1964 zde děti objevily franckou minci Karla Lysého (843-77) z mincovny Melle. Před pár lety ochranáři vysekávali náletové dřeviny a narazili na Šestákovu studánku, která před dávnými časy sloužila jako pastevecké napajedlo.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Stanice metra Depo Hostivař
Stanice metra Depo Hostivař
16.dubna 2020
Stanice metra Depo Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Depo Hostivař slouží jako konečná stanice linky A pražského metra. Depo leží na okraji Strašnic v Praze 10 a velmi významný je zde možný přestup mezi metrem a autobusy do Dolních Měcholup a Uhříněvsi. Původně se jednalo také o konečnou autobusů z Dubče a některých...

přečti celý článek...
Švehlova sokolovna
Švehlova sokolovna
15.dubna 2020
Švehlova sokolovna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Švehlova sokolovna ležící v ulici U Branek čp. 674 v Praze 15 Hostivaři, cca 100 metrů od železniční stanice Hostivař. Historie Švehlovy sokolovny Švehlova sokolovna je funkcionalisticky pojatým stavením navrhnutým architektem Ladislavem Machoněm, který vybudovali stavitelé...

přečti celý článek...
Vodní nádrž Hostivař
Vodní nádrž Hostivař
15.dubna 2020
Vodní nádrž Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Tato vodní plocha, známá též jako Hostivařská přehrada je přehradní nádrž na potoce Botiči, ležící v jihovýchodním cípu Prahy. Plocha vodní nádrže Hostivař orozloze 42 ha se rozlévá na třech městských částech - Praha 11, 15 a Praha-Petrovice. Hladina přehrady leží...

přečti celý článek...
Přírodní památka Meandry Botiče
Přírodní památka Meandry Botiče
15.dubna 2020
Přírodní památka Meandry Botiče - článek v průvodci na Praha na Dlani

V jihovýchodní části Prahy naleznete přírodní památku Meandry Botiče, kterou tvoří pozůstatky údolní nivy potoka Botiče, který zde protéká téměř dva metry hlubokým přirozeně meandrujícím korytem, jež je lemováno břehovými porosty. Vyskytují se zde významná vodní...

přečti celý článek...
Potok Botič
Potok Botič
16.dubna 2020
Potok Botič - článek v průvodci na Praha na Dlani

Malá říčka spadající do povodí Vltavy se jménem Botič protéká územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy, ve kterém se jedná o jeden z nejdelších pražských potoků, protože Botič má 34,5 km, z čehož 21 km je na území Prahy a 1,2 km v Praze protéká potrubím....

přečti celý článek...
Michelská plynárna
Michelská plynárna
8.dubna 2020
Michelská plynárna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Plynárna Michle leží samozřejmě v katastrálním území Michle na Praze 4 a byla vybudována mezi lety 1925 až 1927 podle plánů architekta Josefa Kalouse, což proběhlo na úkor tepláren na Žižkově a v Holešovicích, které byly původu staršího. K blízkým objektům Michelské...

přečti celý článek...
Přírodní památka Baba
Přírodní památka Baba
6.dubna 2020
Přírodní památka Baba - článek v průvodci na Praha na Dlani

Baba je přírodní památka na území Praha-Dejvice, která je tvořena velice nápadnou skalní ostrožnou, která ční an levém břehu řeky Vltavy. Na severu je katastrální území památky ohraničeno ulicí V Podbabě, na jihu ulicí Paťanka a na západě přírodní památka přímo...

přečti celý článek...
Podleský rybník v Praze
Podleský rybník v Praze
5.dubna 2020
Podleský rybník v Praze - článek v průvodci na Praha na Dlani

Svojí rozlohou 14,14 ha je Podleský rybník druhý největší rybník v Praze (větší je pouze Počernický rybník) a při svém objemu 355.000 m3 je taktéž druhý (objemem je větsí pouze Kyjský rybník). Rybník leží mezi katastrálními částmi Dubeč a Uhříněves na Praze 10 v...

přečti celý článek...