Romantické údolí Divoká Šárka
Rozloha: 25,35 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Praha na Dlani
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Přírodní rezervace na území městské části Praha 6 - Liboc - Divoká Šárka se nachází na skalnatých úbočích Šáreckého potoka mezi soutěskou Džbán a Čertovým mlýnem a na stepích nad ním, zejména na jeho pravém břehu. Stepi potom přecházejí do rozsáhlého lesa, což tak vytváří jeden z nejrozsáhlejších pražských parků.

Patrně nejoblíbenějším a nejromantičtějším koutem přírody na území Prahy je údolí Divoká Šárka a stejně jako před lety tradiční cíl výletů. Jen k přiblížení k romantickému údolí neslouží kočáry, ale městská hromadná doprava - od metra Dejvická to dnes trvá po Evropské jen pár minut. Údolím protéká Šárecký potok, do Divoké Šárky se vstupuje soutěskou Džbán (nad ní je vodní nádrž, využívaná k rekreaci), kterou vymezují vlevo Šestákova a vpravo Kozákova skála. Údolí lokality mělo různá jména - Divoká, Mírná, Krotká a Utěšená. Stávalo zde několik mlýnů a v Tiché Šárce i viničních usedlostí. U Jenerálky na Divokou Šárku navazuje Tichá Šárka. Spodní část, známá též jako Dolní Šárka je typická řadou starších usedlostí, z nichž mnoho bylo adaptováno na luxusní bydlení. Ještě v 15. a 16. stol. byla Šárka „pověstna lupiči". Od 19. stol. se sem již chodilo na výlety. V 50. letech 20. stol. se v Šárce dokonce jezdil motokros.

Území Divoké Šárky bylo osídleno již od paleolitu. Na Šestákově skále zřejmě existovalo i hrazené výšinné sídliště. Na protější straně Soutěsky, na skalním bloku Na hradišťatech, vzniklo na místě výšinného eneolitického sídliště řivnáčské kultury největší hradiště na celém území Prahy (asi 25 ha). Akropole byla na plochém temeni - na Kozákově skále. K vnějšímu předhradí byl na jižní straně samostatným valem připojen prostor se studánkou. Opevnění poškodil lom, který byl otevřen na Šestákově i Kozákově skále. Z opevnění se zachovaly jen nepatrné stopy mají podobu mezí, které naznačují průběh valů. Hradiště zde stavěli Slované možná již v 7. stol. V souvislosti s budováním Prahy význam hradiště od 9. stol. klesal. V r. 1964 zde děti objevily franckou minci Karla Lysého (843-77) z mincovny Melle. Před pár lety ochranáři vysekávali náletové dřeviny a narazili na Šestákovu studánku, která před dávnými časy sloužila jako pastevecké napajedlo.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
ZOO - Zoologická zahrada Praha
ZOO - Zoologická zahrada Praha
23.února 2020
ZOO - Zoologická zahrada Praha - článek v průvodci na Praha na Dlani

Zoologická zahrada hlavního města Praha je chloubou Trojské kotliny. Byla otevřenav roce 1931 ještě jako staveniště a dodnes je považována za nejkrásnější v Evropě. Jejím zakladatelem a zároveň prvním ředitelem byl profesor Jiří Janda – cestovatel, zoologa...

přečti celý článek...
Náměstí Republiky
Náměstí Republiky
21.února 2020
Náměstí Republiky - článek v průvodci na Praha na Dlani

Jedná se o náměstí na rozhraní Starého Města a Nového Města ležící v městské části Praha 1. Historie a vznik náměstí Republiky Plocha Náměstí Republiky vznikla v 60. letech 19. století díky prostoru uvolněnému zbouráním pražských středověkých hradeb. Ještě před...

přečti celý článek...
Bohnické údolí
Bohnické údolí
16.února 2020
Bohnické údolí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Bohnické údolí je přírodní památka ležící v jižně orientovaném svahu údolí Bohnického potoka. Nachází se na severním okraji hl.m. Prahy v městské části Bohnice a propojuje osady Zámky a Tříkrálka se starými Bohnicemi. Přírodní památka Bohnické údolí Rozloha...

přečti celý článek...
Stolová hora Vidoule
Stolová hora Vidoule
14.února 2020
Stolová hora Vidoule - článek v průvodci na Praha na Dlani

Stolová hora Vidoule patří mezi přírodní památky. Jedná se o jeden z pražských kopců, jehož výška dosahuje 371 m. n. m. Jako chráněná přírodní památka jsou označovány tři pásy svahů tohoto kopce – jižní, jihovýchodní a severní strana. Hora stojí na okraji...

přečti celý článek...
Údolí Únětického potoka
Údolí Únětického potoka
14.února 2020
Údolí Únětického potoka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přírodní rezervace s názvem Údolí Únětického potoka se rozkládá přibližně na dvaašedesáti hektarech při severozápadním okraji hlavního města Prahy v katastru městské části Suchdol. Plocha hraničí s obcemi Únětice a Roztoky a představuje chráněné území, o které se...

přečti celý článek...
Karlovo náměstí
Karlovo náměstí
14.února 2020
Karlovo náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Karlovo náměstí, které se nachází na Novém Městě pražském, je největším náměstím v České republice (jeho rozloha činí 80 550 km2). V době svého založení neslo název Dobytčí trh a bylo dokonce největším náměstím v celé středověké Evropě. Historie Karlova...

přečti celý článek...
Dětský ostrov
Dětský ostrov
14.února 2020
Dětský ostrov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Je to ostrov na řece Vltavě ležící na katastru Smíchova, stojí mezi mostem Legií a Jiráskovým mostem o rozloze 1,48 ha přístupný z Janáčkova nábřeží. Dětský ostrov se nachází vedle Slovanského ostrova a Střeleckého ostrova. Od Smíchova ho odděluje pouze plavební...

přečti celý článek...
Dalejský profil
Dalejský profil
14.února 2020
Dalejský profil - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dalejský profil je Národní přírodní památka vyhlášená od roku 1992 (památkou již od roku 1982). Je zde geologický profil, sedimenty a vulkanity ordovického, silurského a spodnodevonského stáří. Na určitém skalním podkladu uvidíte vápnomilné a teplomilné skalní stepi, na...

přečti celý článek...