Botič je jedním z nejdelších pražských potoků

Botič je jedním z nejdelších pražských potoků
délka potoku Botič 34,5 km
orientační plocha Botiče 135,8 km²
zobrazit na mapě

Autor: Hubert Dokoupil
16.dubna 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Botič - virtuální prohlídky

Malá říčka spadající do povodí Vltavy se jménem Botič protéká územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy, ve kterém se jedná o jeden z nejdelších pražských potoků, protože Botič má 34,5 km, z čehož 21 km je na území Prahy a 1,2 km v Praze protéká potrubím. Každému čechu dobře známá česká hymna je z části též o Botiči, protože, ačkoli to není příliš známý fakt, Botič je právě ta voda, která šumí po lučinách. Ony lučiny je pak Nuselské údolí.

Tok Botiče

Průběh toku říčky Botič je dělen na 2 části - horní a dolní tok. V horním toku potok pramení severně od Křížkového Újezdce v Čenětickém lese Okrouhlík. V rámci horního toku pak potok od pramene protéká přes Čenětice, Olešky, kde se k němu přidává bezejmenný přítok, dále přes Kocandu, kde se jeho přítokem stává Osnice a pokračuje skrze Průhonickou oborou přes rybníky Bořín a Labeška, až Průhonickým parkem a údolím Průhonic vede své meandry přes Křeslice až do Prahy. V Praze se tok mění na dolní, když potok vtéká a dále pokračuje v přírodním parku Botič-Milíčov, kde také dostává přítoky se jmény Pitkovický potok a potok Dobrá voda, dále několik dalších potoků až se Botič dostane k nádrži Hostivařské přehrady. Za Hostivařskou přehradou přibyde Košíkovský potok a Botič pokračuje svými dlouhými meandry, které jsou i přírodní památkou (Meandry Botiče). V meandrech Botič překoná starou Hostivař, ve které do něho vteče Měcholupský potok. Přírodní charakter Botiče končí pod silničním mostem Jižní spojky, odkud je jeho tok nepřerušeně regulován. Botič protéká michelskou teplárnou a nádražím Praha Jih, až mohutným obloukem obteče michelské údolí, Bohdalec a Tyršův vrch a poté zleva obteče stadion Bohemians 1905. Potok se svým tokem postupně dopracuje až pod Vyšehradské hradby, kde vtéká do potrubí a pokračuje jako kanalizovaný zakrytý tok. Z potrubí Botič ústí do Vltavy pod Vyšehradským železničním mostem. Celý dolní tok Botiče spravuje magistrát hl. m. Prahy, přesněji jeho organizace Lesy hl. m. Prahy.

Využití říčky Botič

Významným a rekreačním využitím Botiče je Vodáctví, ačkoli se provozuje pouze na jaře, kdy je sjízdná jeho část vedoucí z Průhonic do Petrovic, která má 8,3 km. Dále bývá pravidelně v rámci akce Rio Botičo sjížděn úsek Botiče od Hostivaře, při příležitosti vypouštění vody z přehrady. Od Michle k Výtoni Botič protéká tunely a v posledním a zároveň nejdelším z nich lze potok také sjíždět, ovšem vhodné to je jen pro zkušené vodáky. V místech Hostivařské přehrady bylo velmi příjemné koupání především v minulosti, kdy zde byly tůně hluboké a voda ještě čistá, protože byla před vtokem potoka do Prahy. Historie zde zaznamenala několik koupališť, až byla postavena Hostivařská přehrada a to problém koupání vyřešila svými plážemi.

Botič jako inspirace skladatelů

Potok Botič byl též, jak jsem již zmínil, využit pro potřeby složení české hymny a některých dalších písní, například skupina Visací zámek v písni Zatykač zpívá „Bič a rychle pryč, už se těším na Botič.“ Dále o Botiči zpívá také Jakub Vodňanský.

Mlýny na Botiči

Tok Botiče využívaly také mlýny, které fungovali v minulosti. Mlýny, které na potoce ležely byly Fantův mlýn, Mouchův mlýn, Hostivař a její tři mlýny (za zmíněné jmenujme alespoň Švehlův mlýn), tři mlýny ze Záběhlice a několik dalších mlýnů v Michli a Nuslích.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Stanice metra Depo Hostivař
Stanice metra Depo Hostivař
16.dubna 2020
Stanice metra Depo Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Depo Hostivař slouží jako konečná stanice linky A pražského metra. Depo leží na okraji Strašnic v Praze 10 a velmi významný je zde možný přestup mezi metrem a autobusy do Dolních Měcholup a Uhříněvsi. Původně se jednalo také o konečnou autobusů z Dubče a některých...

přečti celý článek...
Švehlova sokolovna
Švehlova sokolovna
15.dubna 2020
Švehlova sokolovna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Švehlova sokolovna ležící v ulici U Branek čp. 674 v Praze 15 Hostivaři, cca 100 metrů od železniční stanice Hostivař. Historie Švehlovy sokolovny Švehlova sokolovna je funkcionalisticky pojatým stavením navrhnutým architektem Ladislavem Machoněm, který vybudovali stavitelé...

přečti celý článek...
Vodní nádrž Hostivař
Vodní nádrž Hostivař
15.dubna 2020
Vodní nádrž Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Tato vodní plocha, známá též jako Hostivařská přehrada je přehradní nádrž na potoce Botiči, ležící v jihovýchodním cípu Prahy. Plocha vodní nádrže Hostivař orozloze 42 ha se rozlévá na třech městských částech - Praha 11, 15 a Praha-Petrovice. Hladina přehrady leží...

přečti celý článek...
Přírodní památka Meandry Botiče
Přírodní památka Meandry Botiče
15.dubna 2020
Přírodní památka Meandry Botiče - článek v průvodci na Praha na Dlani

V jihovýchodní části Prahy naleznete přírodní památku Meandry Botiče, kterou tvoří pozůstatky údolní nivy potoka Botiče, který zde protéká téměř dva metry hlubokým přirozeně meandrujícím korytem, jež je lemováno břehovými porosty. Vyskytují se zde významná vodní...

přečti celý článek...
Potok Botič
Potok Botič
16.dubna 2020
Potok Botič - článek v průvodci na Praha na Dlani

Malá říčka spadající do povodí Vltavy se jménem Botič protéká územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy, ve kterém se jedná o jeden z nejdelších pražských potoků, protože Botič má 34,5 km, z čehož 21 km je na území Prahy a 1,2 km v Praze protéká potrubím....

přečti celý článek...
Michelská plynárna
Michelská plynárna
8.dubna 2020
Michelská plynárna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Plynárna Michle leží samozřejmě v katastrálním území Michle na Praze 4 a byla vybudována mezi lety 1925 až 1927 podle plánů architekta Josefa Kalouse, což proběhlo na úkor tepláren na Žižkově a v Holešovicích, které byly původu staršího. K blízkým objektům Michelské...

přečti celý článek...
Přírodní památka Baba
Přírodní památka Baba
6.dubna 2020
Přírodní památka Baba - článek v průvodci na Praha na Dlani

Baba je přírodní památka na území Praha-Dejvice, která je tvořena velice nápadnou skalní ostrožnou, která ční an levém břehu řeky Vltavy. Na severu je katastrální území památky ohraničeno ulicí V Podbabě, na jihu ulicí Paťanka a na západě přírodní památka přímo...

přečti celý článek...
Podleský rybník v Praze
Podleský rybník v Praze
5.dubna 2020
Podleský rybník v Praze - článek v průvodci na Praha na Dlani

Svojí rozlohou 14,14 ha je Podleský rybník druhý největší rybník v Praze (větší je pouze Počernický rybník) a při svém objemu 355.000 m3 je taktéž druhý (objemem je větsí pouze Kyjský rybník). Rybník leží mezi katastrálními částmi Dubeč a Uhříněves na Praze 10 v...

přečti celý článek...