Přírodní rezervace Radotínské údolí
rozloha údolí 130,24 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Praha na Dlani
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Součástí Přírodního parku Radotínsko - Chuchelský háj ležící v CHKO Český kras je přírodní rezervace Radotínské údolí. Důvodem ochrany jsou krasové území a zachování pestrých společenstev stepí a lesostepí.

Více o Radotínském údolí

Lesní a skalnatý komplex v okolí soutoku Radotínského a Mlýnského potoka je od r. 1975 pří rodní rezervací (130,2 ha). Lokalitu významnou pro výzkum českého devonu vysoce cení předevší m geologové. Radotínské údolí spadá do katastru Pražských obcí Zadní Kopanina a Radotín a obce Kosoř - okres Praha západ. Skalní výchozy a stěny opuštěných lomů tvoří takřka souvislý geologický profil od Zadní Kopaniny (tufitické břidlice) k jihu (vápence a vápence s břidlicemi). Mlže, gastropody, hlavonožce, graptolity, euryptery a lilijice tady nacházel již Joachim Barrande. Velká část Radotínského údolí patří mezi Evropsky významné lokality a to především kvůli výskytu včelníka rakouského, který se zde vyskytuje jako na jedné z devíti populací v České republice. Radotínského údolí je velmi bohaté na vyšší rostliny, kterých se zde vyskytuje více jak 600 druhů a proto tato oblast patří mezi nejcennější v Praze. Ze zoologického hlediska se také jedná o velmi cennou oblast a to především kvůli výskytu některých reliktních druhů hmyzu. Radotínského údolí sloužilo pro geologický výzkum za dob Joachima Barranda a patří mezi nejdůležitější lokality ve východní části pražské pánve. Další zajímavostí v Radotínském údolí jsou dva mlýny, které v minulosti sloužili na semletí obilí.

Významá flóra Radotínského údolí

Na plošinách u Zadní Kopaniny roste biková doubrava s borovicí lesní a lipnicí hajní v podrostu. Na teplejších jižních vápencových svazích roste hrachorová doubrava s dří nem jarním, třemdavou bílou, rozrazilemožankovýmaj. Dub zimní převažuje nad vzácnější m dubem pýřitým. Na mírných jižních a severních svazích je zastoupena hlavně černýšové dubohabřina prvosenková a mezi Maškovým a Rutickým mlýnem habrová javořina s lípou velkolistou, omějem vlčím, rybízem alpínským atd. V údolí Kopaninského potoka byl ve 30. letech 20. stol. vysazen smrk omorika. Nad údolím, v místech s horším odvodnění m roste mochnová doubrava s mochnou bílou, bukvicí lékařskou, srpicí barvířskou a kostřavou ovčí. Jižní skalnaté svahy pokrývají kostřavová a kavylová travní společenstva. Roste tu např. vlnice chlupatá, seselfenyklovýčimodřenectenkokvětý, dále kriticky ohrožený včelník rakouský. Údolní nivu tvoří ovsíkové a blatouchové louky. Výskyt na 800 druhů vyšších rostlin řadí Radotínské údolí mezi nejcennější v Praze.

Významá fauna Radotínského údolí

Území je také významnou lokalitou bezobratlých živočichů, množství reliktních druhů hmyzu řadí Radotínské údolí na první místo v rámci Českého krasu. Žijí zde štěpní kněžice, hladěnky, klopušky. Na jediném místě v Čechách zde byla objevena cikáda Cicadivetta tibialis, z brouků četní štěpní střevlíci, mandelinkovití, luskokazovití, nosatcovití aj. Z blanokřídlých byly zaznamenány některé vzácné druhy zlatěnek. Žijí zde samotářské včely Anthidium septemdentatum, druh Megachile melanopyga zde má patrně nejsevernější stanoviště v Evropě. Hojně se zde vyskytuje jinak vzácná bylinná vosa zubatka Megalodontes plagiocephalus. Nalezeno zde bylo v í ce než 600 druhů motýlů - drobničcí, kovovníčci, plochušky, krásněnky, trávníčci, obaleči, hnědáčci. Na jediném místě v Čechách tu působí zavíječ Evergestis aenealis. Pestrá je také fauna měkkýšů - např. na jediném místě v Praze zde žije vzácný plž vápencových skal Truncatellina claustralis. Na jednom z mála míst v Praze se tu daří mloku skvrnitému, z plazů užovce hladké. Ptačí svět zastupují např. skorecvodní, konipas horský a bílý, čírka modrá, výr velký, datel černý, ostříž lesní. V údolí je několik bývalých mlýnů (viz Radotínský potok).

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Stanice metra Depo Hostivař
Stanice metra Depo Hostivař
16.dubna 2020
Stanice metra Depo Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Depo Hostivař slouží jako konečná stanice linky A pražského metra. Depo leží na okraji Strašnic v Praze 10 a velmi významný je zde možný přestup mezi metrem a autobusy do Dolních Měcholup a Uhříněvsi. Původně se jednalo také o konečnou autobusů z Dubče a některých...

přečti celý článek...
Švehlova sokolovna
Švehlova sokolovna
15.dubna 2020
Švehlova sokolovna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Švehlova sokolovna ležící v ulici U Branek čp. 674 v Praze 15 Hostivaři, cca 100 metrů od železniční stanice Hostivař. Historie Švehlovy sokolovny Švehlova sokolovna je funkcionalisticky pojatým stavením navrhnutým architektem Ladislavem Machoněm, který vybudovali stavitelé...

přečti celý článek...
Vodní nádrž Hostivař
Vodní nádrž Hostivař
15.dubna 2020
Vodní nádrž Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Tato vodní plocha, známá též jako Hostivařská přehrada je přehradní nádrž na potoce Botiči, ležící v jihovýchodním cípu Prahy. Plocha vodní nádrže Hostivař orozloze 42 ha se rozlévá na třech městských částech - Praha 11, 15 a Praha-Petrovice. Hladina přehrady leží...

přečti celý článek...
Přírodní památka Meandry Botiče
Přírodní památka Meandry Botiče
15.dubna 2020
Přírodní památka Meandry Botiče - článek v průvodci na Praha na Dlani

V jihovýchodní části Prahy naleznete přírodní památku Meandry Botiče, kterou tvoří pozůstatky údolní nivy potoka Botiče, který zde protéká téměř dva metry hlubokým přirozeně meandrujícím korytem, jež je lemováno břehovými porosty. Vyskytují se zde významná vodní...

přečti celý článek...
Potok Botič
Potok Botič
16.dubna 2020
Potok Botič - článek v průvodci na Praha na Dlani

Malá říčka spadající do povodí Vltavy se jménem Botič protéká územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy, ve kterém se jedná o jeden z nejdelších pražských potoků, protože Botič má 34,5 km, z čehož 21 km je na území Prahy a 1,2 km v Praze protéká potrubím....

přečti celý článek...
Michelská plynárna
Michelská plynárna
8.dubna 2020
Michelská plynárna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Plynárna Michle leží samozřejmě v katastrálním území Michle na Praze 4 a byla vybudována mezi lety 1925 až 1927 podle plánů architekta Josefa Kalouse, což proběhlo na úkor tepláren na Žižkově a v Holešovicích, které byly původu staršího. K blízkým objektům Michelské...

přečti celý článek...
Přírodní památka Baba
Přírodní památka Baba
6.dubna 2020
Přírodní památka Baba - článek v průvodci na Praha na Dlani

Baba je přírodní památka na území Praha-Dejvice, která je tvořena velice nápadnou skalní ostrožnou, která ční an levém břehu řeky Vltavy. Na severu je katastrální území památky ohraničeno ulicí V Podbabě, na jihu ulicí Paťanka a na západě přírodní památka přímo...

přečti celý článek...
Podleský rybník v Praze
Podleský rybník v Praze
5.dubna 2020
Podleský rybník v Praze - článek v průvodci na Praha na Dlani

Svojí rozlohou 14,14 ha je Podleský rybník druhý největší rybník v Praze (větší je pouze Počernický rybník) a při svém objemu 355.000 m3 je taktéž druhý (objemem je větsí pouze Kyjský rybník). Rybník leží mezi katastrálními částmi Dubeč a Uhříněves na Praze 10 v...

přečti celý článek...