Stolová hora Vidoule - přírodní památka

Stolová hora Vidoule - přírodní památka
plocha hory cca 6,7 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Kamila Lorenzová
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Vidoule - virtuální prohlídky

Stolová hora Vidoule patří mezi přírodní památky. Jedná se o jeden z pražských kopců, jehož výška dosahuje 371 m. n. m. Jako chráněná přírodní památka jsou označovány tři pásy svahů tohoto kopce – jižní, jihovýchodní a severní strana. Hora stojí na okraji Jinonic, mezi Košíři a Butovicemi. Z východu Vidouli ohraničuje silnice spojující park Cibulka s Jinonicemi, na západní straně pak plynuje přechází v louku obklopující stodůlecké sídliště. Území Vidoule patří do přírodního parku Košíře - Motol.

Bydlení ve skále - Vidouli

V 8.-9. století sloužila Vidoulejako slovanské pohřebiště. Lidé zde byli pohřbíváni i později za morových epidemií v roce 1680. Původně se dnešní Vidouli říkalo Vidova hora. Nejromantičtější prvek celého území tvoří až 30 metrů vysoké pískovcové stěny s tzv. zemními pyramidami a jeskyněmi. Až do roku 1948 zdejší jeskyně vyhloubené ve skále trvale obývali pouze lidé patřící do pražské chudiny.

Rozmanitost území Vidoule

Své útočiště na tomto území našlo mnoho drobných živočichů. Pohybují se tu mandelinkovití, nosatcovití brouci, vzácní teplomilní pavouci, skákavky a skálovky. Ve starých dubech se ukrývá roháč obecný. Lokalita se také chlubí významným nalezištěm zkamenělých rostlin v peruckých jílovcích a mlžů v mořských korycanských pískovcích. Jižní svah Vidoule je pokrytý travnatou pastvinou s hlaváčem žlutavým a válečkou prapořitou. Na protějším severním svahu byl naopak v minulosti vysázen smrk ztepilý. Na Vidouli jako na jediném místě v celé Praze se tu vyskytuje modřenec chocholatý.

Nová zástavba na Vidouli

Na vrcholu kopce stojí komplex vodárny a jeden školní areál. Kromě toho se tu nachází také zbytky bývalé protivzdušné obrany státu v podobě tvrzí, rozpadlých budov, podzemních chodeb, silnic a plotů, které jsou situovány v blízkosti pekárny Odkolek. V posledních letech se vedly ostré diskuze ohledně možné zástavby v okolí hory. V letech 1900-40 na svazích vrchu vyrostla vilová zástavba. Starousedlíci mezi sebou městskou čtvrť stále nazývali Vidoule. V posledních letech tu vznikl ještě nový obytný areál s názvem Botanica Vidoule.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Stanice metra Depo Hostivař
Stanice metra Depo Hostivař
16.dubna 2020
Stanice metra Depo Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Depo Hostivař slouží jako konečná stanice linky A pražského metra. Depo leží na okraji Strašnic v Praze 10 a velmi významný je zde možný přestup mezi metrem a autobusy do Dolních Měcholup a Uhříněvsi. Původně se jednalo také o konečnou autobusů z Dubče a některých...

přečti celý článek...
Švehlova sokolovna
Švehlova sokolovna
15.dubna 2020
Švehlova sokolovna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Švehlova sokolovna ležící v ulici U Branek čp. 674 v Praze 15 Hostivaři, cca 100 metrů od železniční stanice Hostivař. Historie Švehlovy sokolovny Švehlova sokolovna je funkcionalisticky pojatým stavením navrhnutým architektem Ladislavem Machoněm, který vybudovali stavitelé...

přečti celý článek...
Vodní nádrž Hostivař
Vodní nádrž Hostivař
15.dubna 2020
Vodní nádrž Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Tato vodní plocha, známá též jako Hostivařská přehrada je přehradní nádrž na potoce Botiči, ležící v jihovýchodním cípu Prahy. Plocha vodní nádrže Hostivař orozloze 42 ha se rozlévá na třech městských částech - Praha 11, 15 a Praha-Petrovice. Hladina přehrady leží...

přečti celý článek...
Přírodní památka Meandry Botiče
Přírodní památka Meandry Botiče
15.dubna 2020
Přírodní památka Meandry Botiče - článek v průvodci na Praha na Dlani

V jihovýchodní části Prahy naleznete přírodní památku Meandry Botiče, kterou tvoří pozůstatky údolní nivy potoka Botiče, který zde protéká téměř dva metry hlubokým přirozeně meandrujícím korytem, jež je lemováno břehovými porosty. Vyskytují se zde významná vodní...

přečti celý článek...
Potok Botič
Potok Botič
16.dubna 2020
Potok Botič - článek v průvodci na Praha na Dlani

Malá říčka spadající do povodí Vltavy se jménem Botič protéká územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy, ve kterém se jedná o jeden z nejdelších pražských potoků, protože Botič má 34,5 km, z čehož 21 km je na území Prahy a 1,2 km v Praze protéká potrubím....

přečti celý článek...
Michelská plynárna
Michelská plynárna
8.dubna 2020
Michelská plynárna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Plynárna Michle leží samozřejmě v katastrálním území Michle na Praze 4 a byla vybudována mezi lety 1925 až 1927 podle plánů architekta Josefa Kalouse, což proběhlo na úkor tepláren na Žižkově a v Holešovicích, které byly původu staršího. K blízkým objektům Michelské...

přečti celý článek...
Přírodní památka Baba
Přírodní památka Baba
6.dubna 2020
Přírodní památka Baba - článek v průvodci na Praha na Dlani

Baba je přírodní památka na území Praha-Dejvice, která je tvořena velice nápadnou skalní ostrožnou, která ční an levém břehu řeky Vltavy. Na severu je katastrální území památky ohraničeno ulicí V Podbabě, na jihu ulicí Paťanka a na západě přírodní památka přímo...

přečti celý článek...
Podleský rybník v Praze
Podleský rybník v Praze
5.dubna 2020
Podleský rybník v Praze - článek v průvodci na Praha na Dlani

Svojí rozlohou 14,14 ha je Podleský rybník druhý největší rybník v Praze (větší je pouze Počernický rybník) a při svém objemu 355.000 m3 je taktéž druhý (objemem je větsí pouze Kyjský rybník). Rybník leží mezi katastrálními částmi Dubeč a Uhříněves na Praze 10 v...

přečti celý článek...