Stolová hora Vidoule - přírodní památka

Stolová hora Vidoule - přírodní památka
plocha hory cca 6,7 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Kamila Lorenzová
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Vidoule - virtuální prohlídky

Stolová hora Vidoule patří mezi přírodní památky. Jedná se o jeden z pražských kopců, jehož výška dosahuje 371 m. n. m. Jako chráněná přírodní památka jsou označovány tři pásy svahů tohoto kopce – jižní, jihovýchodní a severní strana. Hora stojí na okraji Jinonic, mezi Košíři a Butovicemi. Z východu Vidouli ohraničuje silnice spojující park Cibulka s Jinonicemi, na západní straně pak plynuje přechází v louku obklopující stodůlecké sídliště. Území Vidoule patří do přírodního parku Košíře - Motol.

Bydlení ve skále - Vidouli

V 8.-9. století sloužila Vidoulejako slovanské pohřebiště. Lidé zde byli pohřbíváni i později za morových epidemií v roce 1680. Původně se dnešní Vidouli říkalo Vidova hora. Nejromantičtější prvek celého území tvoří až 30 metrů vysoké pískovcové stěny s tzv. zemními pyramidami a jeskyněmi. Až do roku 1948 zdejší jeskyně vyhloubené ve skále trvale obývali pouze lidé patřící do pražské chudiny.

Rozmanitost území Vidoule

Své útočiště na tomto území našlo mnoho drobných živočichů. Pohybují se tu mandelinkovití, nosatcovití brouci, vzácní teplomilní pavouci, skákavky a skálovky. Ve starých dubech se ukrývá roháč obecný. Lokalita se také chlubí významným nalezištěm zkamenělých rostlin v peruckých jílovcích a mlžů v mořských korycanských pískovcích. Jižní svah Vidoule je pokrytý travnatou pastvinou s hlaváčem žlutavým a válečkou prapořitou. Na protějším severním svahu byl naopak v minulosti vysázen smrk ztepilý. Na Vidouli jako na jediném místě v celé Praze se tu vyskytuje modřenec chocholatý.

Nová zástavba na Vidouli

Na vrcholu kopce stojí komplex vodárny a jeden školní areál. Kromě toho se tu nachází také zbytky bývalé protivzdušné obrany státu v podobě tvrzí, rozpadlých budov, podzemních chodeb, silnic a plotů, které jsou situovány v blízkosti pekárny Odkolek. V posledních letech se vedly ostré diskuze ohledně možné zástavby v okolí hory. V letech 1900-40 na svazích vrchu vyrostla vilová zástavba. Starousedlíci mezi sebou městskou čtvrť stále nazývali Vidoule. V posledních letech tu vznikl ještě nový obytný areál s názvem Botanica Vidoule.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
ZOO - Zoologická zahrada Praha
ZOO - Zoologická zahrada Praha
23.února 2020
ZOO - Zoologická zahrada Praha - článek v průvodci na Praha na Dlani

Zoologická zahrada hlavního města Praha je chloubou Trojské kotliny. Byla otevřenav roce 1931 ještě jako staveniště a dodnes je považována za nejkrásnější v Evropě. Jejím zakladatelem a zároveň prvním ředitelem byl profesor Jiří Janda – cestovatel, zoologa...

přečti celý článek...
Náměstí Republiky
Náměstí Republiky
21.února 2020
Náměstí Republiky - článek v průvodci na Praha na Dlani

Jedná se o náměstí na rozhraní Starého Města a Nového Města ležící v městské části Praha 1. Historie a vznik náměstí Republiky Plocha Náměstí Republiky vznikla v 60. letech 19. století díky prostoru uvolněnému zbouráním pražských středověkých hradeb. Ještě před...

přečti celý článek...
Bohnické údolí
Bohnické údolí
16.února 2020
Bohnické údolí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Bohnické údolí je přírodní památka ležící v jižně orientovaném svahu údolí Bohnického potoka. Nachází se na severním okraji hl.m. Prahy v městské části Bohnice a propojuje osady Zámky a Tříkrálka se starými Bohnicemi. Přírodní památka Bohnické údolí Rozloha...

přečti celý článek...
Stolová hora Vidoule
Stolová hora Vidoule
14.února 2020
Stolová hora Vidoule - článek v průvodci na Praha na Dlani

Stolová hora Vidoule patří mezi přírodní památky. Jedná se o jeden z pražských kopců, jehož výška dosahuje 371 m. n. m. Jako chráněná přírodní památka jsou označovány tři pásy svahů tohoto kopce – jižní, jihovýchodní a severní strana. Hora stojí na okraji...

přečti celý článek...
Údolí Únětického potoka
Údolí Únětického potoka
14.února 2020
Údolí Únětického potoka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přírodní rezervace s názvem Údolí Únětického potoka se rozkládá přibližně na dvaašedesáti hektarech při severozápadním okraji hlavního města Prahy v katastru městské části Suchdol. Plocha hraničí s obcemi Únětice a Roztoky a představuje chráněné území, o které se...

přečti celý článek...
Karlovo náměstí
Karlovo náměstí
14.února 2020
Karlovo náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Karlovo náměstí, které se nachází na Novém Městě pražském, je největším náměstím v České republice (jeho rozloha činí 80 550 km2). V době svého založení neslo název Dobytčí trh a bylo dokonce největším náměstím v celé středověké Evropě. Historie Karlova...

přečti celý článek...
Dětský ostrov
Dětský ostrov
14.února 2020
Dětský ostrov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Je to ostrov na řece Vltavě ležící na katastru Smíchova, stojí mezi mostem Legií a Jiráskovým mostem o rozloze 1,48 ha přístupný z Janáčkova nábřeží. Dětský ostrov se nachází vedle Slovanského ostrova a Střeleckého ostrova. Od Smíchova ho odděluje pouze plavební...

přečti celý článek...
Dalejský profil
Dalejský profil
14.února 2020
Dalejský profil - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dalejský profil je Národní přírodní památka vyhlášená od roku 1992 (památkou již od roku 1982). Je zde geologický profil, sedimenty a vulkanity ordovického, silurského a spodnodevonského stáří. Na určitém skalním podkladu uvidíte vápnomilné a teplomilné skalní stepi, na...

přečti celý článek...