Údolí Únětického potoka - přírodní rezervace v Praze

Údolí Únětického potoka - přírodní rezervace v Praze
Rozloha údolí cca 62,1 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Kamila Lorenzová
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Údolí Únětického potoka - virtuální prohlídky

Přírodní rezervace s názvem Údolí Únětického potoka se rozkládá přibližně na dvaašedesáti hektarech při severozápadním okraji hlavního města Prahy v katastru městské části Suchdol. Plocha hraničí s obcemi Únětice a Roztoky a představuje chráněné území, o které se stará Magistrát hlavního města Prahy. Přírodní rezervace se stala významnou zejména pro svoje skalnaté svahy a údolní nivu Únětického potoka včetně buližníkového suku Kozích hřbetů. Představuje významný krajinářský celek s výskytem chráněných druhů a geologických profilů. Rezervace na severovýchodě sousedí s přírodní s další přírodní rezervací Roztocký Háj-Tiché údolí.

Údolí Únětického potoka byl domov pravěkých lovců

Údolí Únětického potoka neslo svoji úlohu již v pravěku, kdy se pod Kozími hřbety ve starší době kamenné usazovali lovci. Dokládají to zejména nálezy nástrojů zhotovených z buližníku a přítomnost několika malých lumků ve skalách. Lidé tu přebývali i v době bronzové, což zase dokazují nalezené bronzové dýky, které tu po sobě zanechali. Krajinu osídlovali také Keltové a později i Slované. Kolem 12. století začali lidé Únětický potok využívat k pohánění mlýnských kol. V minulosti bylo kolem potokavystavěnohned několik mlýnů. Během 18. a 19. století pak zažívaly mlýny svůj největší rozkvět.

Pastva a pěstování ovoce Údolí Únětického potoka proměnily

Zejména na Kozích hřbetech se minulosti zemědělsky hospodařilo. Kromě pastvy dobytka místo částečně sloužilo i k výsadbě ovocných sadů. Díky vykácení lesů a využití území na pastviny se tu vyvinula nová společenstva, především rozlehlá vřesoviště. V 50. letech 20. století došlo v Údolí Únětického potoka znovu k zalesnění, vysadily se zde hlavně borovice a trnovník akát a z vřesoviště zůstaly jen nepatrné zbytky. Nově vysazené dřeviny nebyly ovšem vhodně zvolené, jelikož například trnovník akát není na našem území původní a pro většinu našich domácích rostlin představuje nebezpečí, protože váže dusík a následně jím obohacuje půdu.

V Údolí Únětického potoka roste významní vrba

Na jižních svazích údolí můžeme pozorovat kostřavové skalní stepi a teplomilné křoviny.V horních partiích na pleistocenních říčních terasách roste zase paličkovec šedavý, smil písečný a kolenec Morisonův. Severní svahy prorůstají zbytky vřesovišť, ve kterých dominuje zejména vřes obecný s příměsí kručinky. Zalesněné území tvoří kyselé xerotermní doubravy. Svůj podíl tu zastupuje dub zimní, javor klen, habr obecný, bříza bělokorá, buk lesní, lípa a borovice lesní. Ve světlých lesích se vyskytuje také chráněný jilm habrolistý. Nivní lesy jsou tvořeny olší lepkavou, jasanem ztepilým, břízou bělokorou, vrbou bílou, bezem černým a vrbou křehkou. Při soutoku Únětického a Horoměřického potoka stojí Vrba zapomenutá, která patří mezi jeden z největších exemplářů druhu vrba bílá na území České republiky. Za významný strom byla prohlášena 28. října 2014.

Údolí Únětického potoka je útočiště mnoha živočichů

Údolí Únětického potoka tvoří domov mnoha bezobratlým živočichům a v lokalitě bylo také evidováno přes tisíc druhů motýlů. Skalní štěrbiny obydluje ještěrka zelená, vyskytuje se tu mlok skvrnitý, ještěrka obecná, slepýš křehký a užovka obecná. V potoce žije ohrožená ryba jelec jesen a hrouzek obecný. V rákosinách u potoka hnízdní řada vodních ptáků, mezi které patří například rákosník obecný, chřástal vodní, slípka zelenonohá nebo strnad rákosní.

Turistické zajímavosti v Údolí Únětického potoka

Turisty do přírodní rezervace zavede zelená turistická značka, která navádí přes Kozí hřbety. Kromě ní vede rezervací i část naučné stezky Roztocký háj-Tiché údolí. Údolí Únětického potoka tak představuje vhodné a často navštěvované místo za účelem pěších procházek. V přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka na lokalitách Kozí hřbety a Holý vrch je navíc povolena horolezecká činnost. Na více než sedmdesáti lezeckých cestách tu tak lze spatřit nadšence do horolezectví.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
ZOO - Zoologická zahrada Praha
ZOO - Zoologická zahrada Praha
23.února 2020
ZOO - Zoologická zahrada Praha - článek v průvodci na Praha na Dlani

Zoologická zahrada hlavního města Praha je chloubou Trojské kotliny. Byla otevřenav roce 1931 ještě jako staveniště a dodnes je považována za nejkrásnější v Evropě. Jejím zakladatelem a zároveň prvním ředitelem byl profesor Jiří Janda – cestovatel, zoologa...

přečti celý článek...
Náměstí Republiky
Náměstí Republiky
21.února 2020
Náměstí Republiky - článek v průvodci na Praha na Dlani

Jedná se o náměstí na rozhraní Starého Města a Nového Města ležící v městské části Praha 1. Historie a vznik náměstí Republiky Plocha Náměstí Republiky vznikla v 60. letech 19. století díky prostoru uvolněnému zbouráním pražských středověkých hradeb. Ještě před...

přečti celý článek...
Bohnické údolí
Bohnické údolí
16.února 2020
Bohnické údolí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Bohnické údolí je přírodní památka ležící v jižně orientovaném svahu údolí Bohnického potoka. Nachází se na severním okraji hl.m. Prahy v městské části Bohnice a propojuje osady Zámky a Tříkrálka se starými Bohnicemi. Přírodní památka Bohnické údolí Rozloha...

přečti celý článek...
Stolová hora Vidoule
Stolová hora Vidoule
14.února 2020
Stolová hora Vidoule - článek v průvodci na Praha na Dlani

Stolová hora Vidoule patří mezi přírodní památky. Jedná se o jeden z pražských kopců, jehož výška dosahuje 371 m. n. m. Jako chráněná přírodní památka jsou označovány tři pásy svahů tohoto kopce – jižní, jihovýchodní a severní strana. Hora stojí na okraji...

přečti celý článek...
Údolí Únětického potoka
Údolí Únětického potoka
14.února 2020
Údolí Únětického potoka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přírodní rezervace s názvem Údolí Únětického potoka se rozkládá přibližně na dvaašedesáti hektarech při severozápadním okraji hlavního města Prahy v katastru městské části Suchdol. Plocha hraničí s obcemi Únětice a Roztoky a představuje chráněné území, o které se...

přečti celý článek...
Karlovo náměstí
Karlovo náměstí
14.února 2020
Karlovo náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Karlovo náměstí, které se nachází na Novém Městě pražském, je největším náměstím v České republice (jeho rozloha činí 80 550 km2). V době svého založení neslo název Dobytčí trh a bylo dokonce největším náměstím v celé středověké Evropě. Historie Karlova...

přečti celý článek...
Dětský ostrov
Dětský ostrov
14.února 2020
Dětský ostrov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Je to ostrov na řece Vltavě ležící na katastru Smíchova, stojí mezi mostem Legií a Jiráskovým mostem o rozloze 1,48 ha přístupný z Janáčkova nábřeží. Dětský ostrov se nachází vedle Slovanského ostrova a Střeleckého ostrova. Od Smíchova ho odděluje pouze plavební...

přečti celý článek...
Dalejský profil
Dalejský profil
14.února 2020
Dalejský profil - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dalejský profil je Národní přírodní památka vyhlášená od roku 1992 (památkou již od roku 1982). Je zde geologický profil, sedimenty a vulkanity ordovického, silurského a spodnodevonského stáří. Na určitém skalním podkladu uvidíte vápnomilné a teplomilné skalní stepi, na...

přečti celý článek...