Údolí Únětického potoka - přírodní rezervace v Praze

Údolí Únětického potoka - přírodní rezervace v Praze
Rozloha údolí cca 62,1 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Kamila Lorenzová
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Údolí Únětického potoka - virtuální prohlídky

Přírodní rezervace s názvem Údolí Únětického potoka se rozkládá přibližně na dvaašedesáti hektarech při severozápadním okraji hlavního města Prahy v katastru městské části Suchdol. Plocha hraničí s obcemi Únětice a Roztoky a představuje chráněné území, o které se stará Magistrát hlavního města Prahy. Přírodní rezervace se stala významnou zejména pro svoje skalnaté svahy a údolní nivu Únětického potoka včetně buližníkového suku Kozích hřbetů. Představuje významný krajinářský celek s výskytem chráněných druhů a geologických profilů. Rezervace na severovýchodě sousedí s přírodní s další přírodní rezervací Roztocký Háj-Tiché údolí.

Údolí Únětického potoka byl domov pravěkých lovců

Údolí Únětického potoka neslo svoji úlohu již v pravěku, kdy se pod Kozími hřbety ve starší době kamenné usazovali lovci. Dokládají to zejména nálezy nástrojů zhotovených z buližníku a přítomnost několika malých lumků ve skalách. Lidé tu přebývali i v době bronzové, což zase dokazují nalezené bronzové dýky, které tu po sobě zanechali. Krajinu osídlovali také Keltové a později i Slované. Kolem 12. století začali lidé Únětický potok využívat k pohánění mlýnských kol. V minulosti bylo kolem potokavystavěnohned několik mlýnů. Během 18. a 19. století pak zažívaly mlýny svůj největší rozkvět.

Pastva a pěstování ovoce Údolí Únětického potoka proměnily

Zejména na Kozích hřbetech se minulosti zemědělsky hospodařilo. Kromě pastvy dobytka místo částečně sloužilo i k výsadbě ovocných sadů. Díky vykácení lesů a využití území na pastviny se tu vyvinula nová společenstva, především rozlehlá vřesoviště. V 50. letech 20. století došlo v Údolí Únětického potoka znovu k zalesnění, vysadily se zde hlavně borovice a trnovník akát a z vřesoviště zůstaly jen nepatrné zbytky. Nově vysazené dřeviny nebyly ovšem vhodně zvolené, jelikož například trnovník akát není na našem území původní a pro většinu našich domácích rostlin představuje nebezpečí, protože váže dusík a následně jím obohacuje půdu.

V Údolí Únětického potoka roste významní vrba

Na jižních svazích údolí můžeme pozorovat kostřavové skalní stepi a teplomilné křoviny.V horních partiích na pleistocenních říčních terasách roste zase paličkovec šedavý, smil písečný a kolenec Morisonův. Severní svahy prorůstají zbytky vřesovišť, ve kterých dominuje zejména vřes obecný s příměsí kručinky. Zalesněné území tvoří kyselé xerotermní doubravy. Svůj podíl tu zastupuje dub zimní, javor klen, habr obecný, bříza bělokorá, buk lesní, lípa a borovice lesní. Ve světlých lesích se vyskytuje také chráněný jilm habrolistý. Nivní lesy jsou tvořeny olší lepkavou, jasanem ztepilým, břízou bělokorou, vrbou bílou, bezem černým a vrbou křehkou. Při soutoku Únětického a Horoměřického potoka stojí Vrba zapomenutá, která patří mezi jeden z největších exemplářů druhu vrba bílá na území České republiky. Za významný strom byla prohlášena 28. října 2014.

Údolí Únětického potoka je útočiště mnoha živočichů

Údolí Únětického potoka tvoří domov mnoha bezobratlým živočichům a v lokalitě bylo také evidováno přes tisíc druhů motýlů. Skalní štěrbiny obydluje ještěrka zelená, vyskytuje se tu mlok skvrnitý, ještěrka obecná, slepýš křehký a užovka obecná. V potoce žije ohrožená ryba jelec jesen a hrouzek obecný. V rákosinách u potoka hnízdní řada vodních ptáků, mezi které patří například rákosník obecný, chřástal vodní, slípka zelenonohá nebo strnad rákosní.

Turistické zajímavosti v Údolí Únětického potoka

Turisty do přírodní rezervace zavede zelená turistická značka, která navádí přes Kozí hřbety. Kromě ní vede rezervací i část naučné stezky Roztocký háj-Tiché údolí. Údolí Únětického potoka tak představuje vhodné a často navštěvované místo za účelem pěších procházek. V přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka na lokalitách Kozí hřbety a Holý vrch je navíc povolena horolezecká činnost. Na více než sedmdesáti lezeckých cestách tu tak lze spatřit nadšence do horolezectví.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Náměstí Bratří Synků
Náměstí Bratří Synků
28.března 2020
Náměstí Bratří Synků - článek v průvodci na Praha na Dlani

Náměstí bratří Synků je veřejné prostranství, které se nachází v městské části Praha 4. Bývalo od počátku centrem starých Nuslí. Historie názvu Náměstí Bratří Synků Původní název byl Metodějovo náměstí, později bylo přejmenováno na Riegrovo náměstí. Tento...

přečti celý článek...
Senovážné náměstí
Senovážné náměstí
24.března 2020
Senovážné náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Senovážné náměstí je náměstí v Praze, které se nachází v obvodu a městské části Praha 1 a ve čtvrti Nové Město. Náměstí je pomyslně rozděleno Dlážděnou ulicí a tramvajovou tratí na dvě části odlišného charakteru. Plocha západní části je celá dlážděná, ve...

přečti celý článek...
Pařížská ulice
Pařížská ulice
24.března 2020
Pařížská ulice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Pařížská ulice - někdy se můžete také setkat s názvem Pařížská třída, je skoro obyčejná ulice v Praze na Starém Městě v městské části Praha 1 v Josefově, nyní spojující Staroměstské náměstí a náměstí Curieových. Kde najít Pařížskou ulici v Praze Pařížská...

přečti celý článek...
Prameniště Blatovského potoka
Prameniště Blatovského potoka
18.března 2020
Prameniště Blatovského potoka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přírodní památka prameniště Blatovského potoka je unikátní svým biotopem a charakteristickým rysem jsou nejrůznější druhy rašeliníků a několika vzácných druhů rostlin. Prameniště Blatovského potoka Prameniště Blatovského potoka je přírodní památka náležící...

přečti celý článek...
Podolská vodárna
Podolská vodárna
16.března 2020
Podolská vodárna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Podolská vodárna se nachází v Praze 4 a jedná se o obrovksé vodárenské zařízení hlavního města v městské části Podolí na pravém břehu řeky Vltavy přímo u Veslařského ostrova, který leží mezi Vyšehradem a plaveckým stadionem v Podolí. Jedná se o budovu zajímavou...

přečti celý článek...
Hrabalova zeď a náměstí Bohumila Hrabala
Hrabalova zeď a náměstí Bohumila Hrabala
16.března 2020
Hrabalova zeď a náměstí Bohumila Hrabala - článek v průvodci na Praha na Dlani

Hrabalova zeď Zásluhou výtvarnice Tatiany Svatošové vznikla grafická koláž, která odkazuje na život a dílo Bohumila Hrabala, předního českého spisovatele druhé poloviny 20. století. Tatiana Svatošová vytvořila tuto barevnou upomínku v roce 1999 na zeď objektu stanice metra...

přečti celý článek...
Vrch Ládví
Vrch Ládví
15.března 2020
Vrch Ládví - článek v průvodci na Praha na Dlani

Chcete-li na procházku nebo na vyjížďku vhodné místo v Praze Ďáblicích, tak určitě je pro Vás vrch Ládví správná volba. Ládví Na severním okraji Prahy v jihozápadní části Ďáblic a severovýchodně od jádra Kobylis naleznete vysoký vrch Ládví, který je ve výšce cca...

přečti celý článek...
Divadlo Na Fidlovačce
Divadlo Na Fidlovačce
10.března 2020
Divadlo Na Fidlovačce - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dnes jedno z nejvýznamějších divadel v Praze Nuslích známe jako Divadlo na Fidlovačce (původně Tylovo divadlo) najdete v Křesomyslově ulici naproti nuselskému pivovaru. Historie Divadla na Fidlovačce Divadlo na Fidlovačce patří k nejznámějším nuselským stavbám. Nachází se v...

přečti celý článek...