Vodní nádrže a rybníky v Praze
Celková vodní plocha: cca 290 ha
Počet rybníků: 182
Počet nádrží: 3 přehrady + 37 nádrží
Autor: Praha na Dlani
5.dubna 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Vodní plochy v Praze jsou nedílnou součástí hlavního města a jako všude mají svoji funkci a odůvodnění. Rádi bychom Vám uvedli všechny vodní plochy, nicméně uvádíme Vám výčet těch nejvýznamějších a nezajímavějších řazené od vodní plochy. Největší podíl z této plochy zabírají rybníky, kterých je cca 182 zabírají plochu necelých 200 ha, tři přehrady v Praze pak 57 ha.

Hostivařská přehrada

plocha přehrady: 35 ha
městská část: Hostivař, Petrovice, Háje - Praha 10
Hostivařská přehrada je největší nádrží na Botiči z let 1961-63, s 13 m vysokou a 110 m dlouhou zemní sypanou hrází. Hostivařská přehrada vytváří velké rekreační zázemí, je oblíbeným koupalištěm a obklopuje ji rozsáhlý lesopark.

Počernický rybník

plocha rybníka: 19,4 ha
městská část: Dolní Počernice - Praha 9
Největší pražský rybník na Rokytce ve východní části města a má 5,2 m vysokou a 360 m dlouhou hráz. V r.1988 zde byla vyhlášena přírodní rezervace, Počernický rybník se využívá jako chovný, koupání zde není povoleno (když Vás nechytnou, tak můžete ;) ).

Vodní nádrž Džbán

plocha vodní nádrže: 18 ha
městská část: Liboc, Vokovice - Praha 6
Vodní nádrž na Šáreckém (Litovickém) potoce z let 1966-71, využívaná se ke koupání a rybaření, s 83 m dlouhou a 8,5 m vysokou sypanou zemní hrází.

Kyjský rybník

plocha rybníka: 14,7 ha
městská část: Kyje - Praha 9
Historický rybník, založený na Rokytce snad již ve 14. stol., nedaleko kostela sv. Bartoloměje v Kyjích.

Podleský rybník

plocha rybníka: 14,4 ha
městská část: Uhříněves - Praha 10
Podleský rybník (někdy nazýván Podledek nebo Podlesák) na Říčanském potoce býval oblíbeným cílem T. G. Masaryka, který se sem vydával z nedalekých Kolodějí.

Šeberák

plocha rybníka: 9,49 ha
městská část: Kunratice - Praha 4
Rybník na Kunratickém potoce, využívaný ke koupání - vznikla zde jedna z prvních nudistických pláží v Čechách.

Jiviny

plocha nádrže: 9 ha
městská část: Ruzyně - Praha 6
Retenční nádrž na Litovickém (Šáreckém) potoce na záp. okraji Prahy z let 1980-84, s 288 m dlouhou a 5,5 m vysokou sypanou zemní hrází.

Slatina - Litožnický rybník

plocha rybníka: 8,22 ha
městská část: Dubeč - Praha 10
Největší ze soustavy rybníků na Říčanském potoce, součást přírodní památky Litožnice.

Hrnčířský rybník

plocha rybníka: 5,13 ha
městská část: Šeberov - Praha 4
Největší ze soustavy chráněných rybníků (přírodní památka Hrnčířské louky) na jižním okraji Prahy.

Martiňák

plocha rybníka: 4,97 ha
městská část: Dolní Počernice - Praha 9
Též Čeněk; rybník, dříve součást rozsáhlé soustavy, napájený Chvalkou a Svépravickým potokem, obnovený v 50. letech 20. stol., rekonstruovaný v r. 1987, součást oblasti klidu Klánovice - Čihadla.

Rohožník - Dubečský rybník

plocha rybníka: 4,46 ha
městská část: Dubeč - Praha 10
Rybník V Rohožníku, také Dubečský rybník nebo jen krátce Rohožník, je rybník na jižním okraji obce Dubeč. Rybník je využíván Českým rybářským svazem jako rybářský sportovní revír (rybolov je povolen z prostoru hlavní hráze a z části pravého břehu). Má obdélníkovitý tvar a po levé straně ho obtéká Říčanský potok přitékající od západu.

rybník Markéta

plocha rybníka: 4,44 ha
městská část: Hájek u Uhříněvsi, Královice - Praha 10
Rybník Markéta, někdy také přehrada Markéta, ale také vodní nádrž Markéta nebo rybník U svaté Markéty. Dno je písčité a nádrž je vhodná ke sportovnímu rybolovu. Rybník se nachází v Přírodním parku Rokytka mezi částmi hlavního města Praha Královice a Hájek u Uhříněvsi.

Olšanský rybník

plocha rybníka: 4,4 ha
městská část: Kunratice - Praha 4
Též Olšaňák je průtočný rybník na Olšanském potoce,rybník se využívá k chovu ryb či rekreaci. Mezi lety 2017 až 2018 proběhla revitalizace rybníka. Byl vypuštěn, vyčistěn a odbahněn.

Hořejší rybník

plocha rybníka: 4,06 ha
městská část: Hloubětín - Praha 9
Hráz rybníka je zemní sypaná s výškou cca 4,5 m. Vlastníkem je Hlavní město Praha, správcem je společnost Lesy hl. m. Prahy. Podél rybníka vede turistická značená trasa Modrá turistická značka 1105 od konečné tramvají v Kobylisích do Starých Malešic. V letech 2012–2013 proběhla celková rekonstrukce rybníku a rovněž jeho odbahnění.

Hamerák - Hamerský rybník

plocha rybníka: 3,80 ha
městská část: Záběhlice - Praha 10
Revitalizace rybníka proběhla roku 2009 a má rybník sloužit i extenzivnímu chovu ryb a každé jaro má probíhat pravidelný výlov. Voda v Hamerském rybníce není vhodná ke koupání, ale okolí rybníka je oblíbeným místem na procházky a při pravém břehu rybníka vyrostl i sportovně-rekreační areál s restaurací, při levém břehu je vinný sklípek.

Rybník V Pískovně - Pískovna

plocha rybníka: 3,50 ha
městská část: Hostavice, Dolní Počernice - Praha 9
Rybník V Pískovně, někdy jen krátce Pískovna, se nachází na rozhraní Dolních Počernic a Hostavic. V letech 2009 až 2010 bylo provedeno odbahnění a revitalizace nádrže, přitom byl ponechán její velmi nepravidelný tvar a nezasahovalo se do mokřadní vegetace v břehových partiích.

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Stanice metra Depo Hostivař
Stanice metra Depo Hostivař
16.dubna 2020
Stanice metra Depo Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Depo Hostivař slouží jako konečná stanice linky A pražského metra. Depo leží na okraji Strašnic v Praze 10 a velmi významný je zde možný přestup mezi metrem a autobusy do Dolních Měcholup a Uhříněvsi. Původně se jednalo také o konečnou autobusů z Dubče a některých...

přečti celý článek...
Švehlova sokolovna
Švehlova sokolovna
15.dubna 2020
Švehlova sokolovna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Švehlova sokolovna ležící v ulici U Branek čp. 674 v Praze 15 Hostivaři, cca 100 metrů od železniční stanice Hostivař. Historie Švehlovy sokolovny Švehlova sokolovna je funkcionalisticky pojatým stavením navrhnutým architektem Ladislavem Machoněm, který vybudovali stavitelé...

přečti celý článek...
Vodní nádrž Hostivař
Vodní nádrž Hostivař
15.dubna 2020
Vodní nádrž Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Tato vodní plocha, známá též jako Hostivařská přehrada je přehradní nádrž na potoce Botiči, ležící v jihovýchodním cípu Prahy. Plocha vodní nádrže Hostivař orozloze 42 ha se rozlévá na třech městských částech - Praha 11, 15 a Praha-Petrovice. Hladina přehrady leží...

přečti celý článek...
Přírodní památka Meandry Botiče
Přírodní památka Meandry Botiče
15.dubna 2020
Přírodní památka Meandry Botiče - článek v průvodci na Praha na Dlani

V jihovýchodní části Prahy naleznete přírodní památku Meandry Botiče, kterou tvoří pozůstatky údolní nivy potoka Botiče, který zde protéká téměř dva metry hlubokým přirozeně meandrujícím korytem, jež je lemováno břehovými porosty. Vyskytují se zde významná vodní...

přečti celý článek...
Potok Botič
Potok Botič
16.dubna 2020
Potok Botič - článek v průvodci na Praha na Dlani

Malá říčka spadající do povodí Vltavy se jménem Botič protéká územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy, ve kterém se jedná o jeden z nejdelších pražských potoků, protože Botič má 34,5 km, z čehož 21 km je na území Prahy a 1,2 km v Praze protéká potrubím....

přečti celý článek...
Michelská plynárna
Michelská plynárna
8.dubna 2020
Michelská plynárna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Plynárna Michle leží samozřejmě v katastrálním území Michle na Praze 4 a byla vybudována mezi lety 1925 až 1927 podle plánů architekta Josefa Kalouse, což proběhlo na úkor tepláren na Žižkově a v Holešovicích, které byly původu staršího. K blízkým objektům Michelské...

přečti celý článek...
Přírodní památka Baba
Přírodní památka Baba
6.dubna 2020
Přírodní památka Baba - článek v průvodci na Praha na Dlani

Baba je přírodní památka na území Praha-Dejvice, která je tvořena velice nápadnou skalní ostrožnou, která ční an levém břehu řeky Vltavy. Na severu je katastrální území památky ohraničeno ulicí V Podbabě, na jihu ulicí Paťanka a na západě přírodní památka přímo...

přečti celý článek...
Podleský rybník v Praze
Podleský rybník v Praze
5.dubna 2020
Podleský rybník v Praze - článek v průvodci na Praha na Dlani

Svojí rozlohou 14,14 ha je Podleský rybník druhý největší rybník v Praze (větší je pouze Počernický rybník) a při svém objemu 355.000 m3 je taktéž druhý (objemem je větsí pouze Kyjský rybník). Rybník leží mezi katastrálními částmi Dubeč a Uhříněves na Praze 10 v...

přečti celý článek...