Vodní nádrže a rybníky v Praze
Celková vodní plocha: cca 290 ha
Počet rybníků: 182
Počet nádrží: 3 přehrady + 37 nádrží
Autor: Praha na Dlani
17.ledna 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Vodní plochy v Praze jsou nedílnou součástí hlavního města a jako všude mají svoji funkci a odůvodnění. Rádi bychom Vám uvedli všechny vodní plochy, nicméně uvádíme Vám výčet těch nejvýznamějších a nezajímavějších řazené od vodní plochy. Největší podíl z této plochy zabírají rybníky, kterých je cca 182 zabírají plochu necelých 200 ha, tři přehrady v Praze pak 57 ha.

Hostivařská přehrada

plocha přehrady: 35 ha
městská část: Hostivař, Petrovice, Háje - Praha 10
Hostivařská přehrada je největší nádrží na Botiči z let 1961-63, s 13 m vysokou a 110 m dlouhou zemní sypanou hrází. Hostivařská přehrada vytváří velké rekreační zázemí, je oblíbeným koupalištěm a obklopuje ji rozsáhlý lesopark.

Počernický rybník

plocha rybníka: 19,4 ha
městská část: Dolní Počernice - Praha 9
Největší pražský rybník na Rokytce ve východní části města a má 5,2 m vysokou a 360 m dlouhou hráz. V r.1988 zde byla vyhlášena přírodní rezervace, Počernický rybník se využívá jako chovný, koupání zde není povoleno (když Vás nechytnou, tak můžete ;) ).

Vodní nádrž Džbán

plocha vodní nádrže: 18 ha
městská část: Liboc, Vokovice - Praha 6
Vodní nádrž na Šáreckém (Litovickém) potoce z let 1966-71, využívaná se ke koupání a rybaření, s 83 m dlouhou a 8,5 m vysokou sypanou zemní hrází.

Kyjský rybník

plocha rybníka: 14,7 ha
městská část: Kyje - Praha 9
Historický rybník, založený na Rokytce snad již ve 14. stol., nedaleko kostela sv. Bartoloměje v Kyjích.

Podleský rybník

plocha rybníka: 14,4 ha
městská část: Uhříněves - Praha 10
Rybník na Říčanském potoce býval oblíbeným cílem T. G. Masaryka, který se sem vydával z nedalekých Kolodějí.

Šeberák

plocha rybníka: 9,49 ha
městská část: Kunratice - Praha 4
Rybník na Kunratickém potoce, využívaný ke koupání - vznikla zde jedna z prvních nudistických pláží v Čechách.

Jiviny

plocha nádrže: 9 ha
městská část: Ruzyně - Praha 6
Retenční nádrž na Litovickém (Šáreckém) potoce na záp. okraji Prahy z let 1980-84, s 288 m dlouhou a 5,5 m vysokou sypanou zemní hrází.

Slatina - Litožnický rybník

plocha rybníka: 8,22 ha
městská část: Dubeč - Praha 10
Největší ze soustavy rybníků na Říčanském potoce, součást přírodní památky Litožnice.

Hrnčířský rybník

plocha rybníka: 5,13 ha
městská část: Šeberov - Praha 4
Největší ze soustavy chráněných rybníků (přírodní památka Hrnčířské louky) na jižním okraji Prahy.

Martiňák

plocha rybníka: 4,97 ha
městská část: Dolní Počernice - Praha 9
Též Čeněk; rybník, dříve součást rozsáhlé soustavy, napájený Chvalkou a Svépravickým potokem, obnovený v 50. letech 20. stol., rekonstruovaný v r. 1987, součást oblasti klidu Klánovice - Čihadla.

Rohožník - Dubečský rybník

plocha rybníka: 4,46 ha
městská část: Dubeč - Praha 10
Rybník V Rohožníku, také Dubečský rybník nebo jen krátce Rohožník, je rybník na jižním okraji obce Dubeč. Rybník je využíván Českým rybářským svazem jako rybářský sportovní revír (rybolov je povolen z prostoru hlavní hráze a z části pravého břehu). Má obdélníkovitý tvar a po levé straně ho obtéká Říčanský potok přitékající od západu.

rybník Markéta

plocha rybníka: 4,44 ha
městská část: Hájek u Uhříněvsi, Královice - Praha 10
Rybník Markéta, někdy také přehrada Markéta, ale také vodní nádrž Markéta nebo rybník U svaté Markéty. Dno je písčité a nádrž je vhodná ke sportovnímu rybolovu. Rybník se nachází v Přírodním parku Rokytka mezi částmi hlavního města Praha Královice a Hájek u Uhříněvsi.

Olšanský rybník

plocha rybníka: 4,4 ha
městská část: Kunratice - Praha 4
Též Olšaňák je průtočný rybník na Olšanském potoce,rybník se využívá k chovu ryb či rekreaci. Mezi lety 2017 až 2018 proběhla revitalizace rybníka. Byl vypuštěn, vyčistěn a odbahněn.

Hořejší rybník

plocha rybníka: 4,06 ha
městská část: Hloubětín - Praha 9
Hráz rybníka je zemní sypaná s výškou cca 4,5 m. Vlastníkem je Hlavní město Praha, správcem je společnost Lesy hl. m. Prahy. Podél rybníka vede turistická značená trasa Modrá turistická značka 1105 od konečné tramvají v Kobylisích do Starých Malešic. V letech 2012–2013 proběhla celková rekonstrukce rybníku a rovněž jeho odbahnění.

Hamerák - Hamerský rybník

plocha rybníka: 3,80 ha
městská část: Záběhlice - Praha 10
Revitalizace rybníka proběhla roku 2009 a má rybník sloužit i extenzivnímu chovu ryb a každé jaro má probíhat pravidelný výlov. Voda v Hamerském rybníce není vhodná ke koupání, ale okolí rybníka je oblíbeným místem na procházky a při pravém břehu rybníka vyrostl i sportovně-rekreační areál s restaurací, při levém břehu je vinný sklípek.

Rybník V Pískovně - Pískovna

plocha rybníka: 3,50 ha
městská část: Hostavice, Dolní Počernice - Praha 9
Rybník V Pískovně, někdy jen krátce Pískovna, se nachází na rozhraní Dolních Počernic a Hostavic. V letech 2009 až 2010 bylo provedeno odbahnění a revitalizace nádrže, přitom byl ponechán její velmi nepravidelný tvar a nezasahovalo se do mokřadní vegetace v břehových partiích.

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
ZOO - Zoologická zahrada Praha
ZOO - Zoologická zahrada Praha
23.února 2020
ZOO - Zoologická zahrada Praha - článek v průvodci na Praha na Dlani

Zoologická zahrada hlavního města Praha je chloubou Trojské kotliny. Byla otevřenav roce 1931 ještě jako staveniště a dodnes je považována za nejkrásnější v Evropě. Jejím zakladatelem a zároveň prvním ředitelem byl profesor Jiří Janda – cestovatel, zoologa...

přečti celý článek...
Náměstí Republiky
Náměstí Republiky
21.února 2020
Náměstí Republiky - článek v průvodci na Praha na Dlani

Jedná se o náměstí na rozhraní Starého Města a Nového Města ležící v městské části Praha 1. Historie a vznik náměstí Republiky Plocha Náměstí Republiky vznikla v 60. letech 19. století díky prostoru uvolněnému zbouráním pražských středověkých hradeb. Ještě před...

přečti celý článek...
Bohnické údolí
Bohnické údolí
16.února 2020
Bohnické údolí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Bohnické údolí je přírodní památka ležící v jižně orientovaném svahu údolí Bohnického potoka. Nachází se na severním okraji hl.m. Prahy v městské části Bohnice a propojuje osady Zámky a Tříkrálka se starými Bohnicemi. Přírodní památka Bohnické údolí Rozloha...

přečti celý článek...
Stolová hora Vidoule
Stolová hora Vidoule
14.února 2020
Stolová hora Vidoule - článek v průvodci na Praha na Dlani

Stolová hora Vidoule patří mezi přírodní památky. Jedná se o jeden z pražských kopců, jehož výška dosahuje 371 m. n. m. Jako chráněná přírodní památka jsou označovány tři pásy svahů tohoto kopce – jižní, jihovýchodní a severní strana. Hora stojí na okraji...

přečti celý článek...
Údolí Únětického potoka
Údolí Únětického potoka
14.února 2020
Údolí Únětického potoka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přírodní rezervace s názvem Údolí Únětického potoka se rozkládá přibližně na dvaašedesáti hektarech při severozápadním okraji hlavního města Prahy v katastru městské části Suchdol. Plocha hraničí s obcemi Únětice a Roztoky a představuje chráněné území, o které se...

přečti celý článek...
Karlovo náměstí
Karlovo náměstí
14.února 2020
Karlovo náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Karlovo náměstí, které se nachází na Novém Městě pražském, je největším náměstím v České republice (jeho rozloha činí 80 550 km2). V době svého založení neslo název Dobytčí trh a bylo dokonce největším náměstím v celé středověké Evropě. Historie Karlova...

přečti celý článek...
Dětský ostrov
Dětský ostrov
14.února 2020
Dětský ostrov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Je to ostrov na řece Vltavě ležící na katastru Smíchova, stojí mezi mostem Legií a Jiráskovým mostem o rozloze 1,48 ha přístupný z Janáčkova nábřeží. Dětský ostrov se nachází vedle Slovanského ostrova a Střeleckého ostrova. Od Smíchova ho odděluje pouze plavební...

přečti celý článek...
Dalejský profil
Dalejský profil
14.února 2020
Dalejský profil - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dalejský profil je Národní přírodní památka vyhlášená od roku 1992 (památkou již od roku 1982). Je zde geologický profil, sedimenty a vulkanity ordovického, silurského a spodnodevonského stáří. Na určitém skalním podkladu uvidíte vápnomilné a teplomilné skalní stepi, na...

přečti celý článek...