Na našich webových stránkách zpracováváme soubory cookie. Cookies jsou malé soubory obsahující konkrétní informace, které my a naši obchodní inzerenti zpracováváme na našem webu, používají se k rozpoznání vašeho počítače při komunikaci s naším serverem a k využití některých funkcí tohoto serveru. Tyto soubory se ukládají na pevný disk prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče.

Soubory cookie zpracováváme za účelem:

 • sledování provozu na našem webu a generování statistik návštěvníků a chování na našich webových stránkách - portálu Praha na Dlani
 • k základnímu provozování těchto webových stránek

Soubory cookie jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu o bezpečnost tohoto portálu a zajištění základního provozu.

Portál Praha na Dlani lze také použít v režimu, který neumožňuje shromažďování informací o chování návštěvníků webových stránek - tento režim si můžete nastavit v rámci svého prohlížeče, nicméně v návaznosti na vypnutí cookies Vám přestanou fungovat některé zásadní funkce tohoto portálu.

Pokud takto zamezíte zpracování nezbytných cookies pro fungování webového portálu, nelze v tomto případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webové stránky.

Soubory cookie, které se shromažďují za účelem měření provozu na webu a generování statistik o provozu návštěvníků nebo chování návštěvníků na portále, se považují za hromadnou a anonymní formu, která neumožňuje individuální identifikaci.

Soubory cookie se ukládají po dobu uvedenou níže pro každý typ souboru cookie, nejdéle však 13 měsíců po posledním použití.

Shromážděné soubory cookie zpracovávají také další zpracovatelé:

 • by Google Analytics, operated by Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. The collected cookies are then processed by Google Inc. in accordance with the Privacy Policy available at https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/#nosharing.
 • Facebook Pixel, operated by Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. The collected cookies are then processed by Facebook Inc. in accordance with the Privacy Policy available at https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Soubory cookie jsou poté zpracovány zpracovateli v souladu s jejich podmínkami, které lze nalézt v níže uvedených odkazech:

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů nařízení zaručuje následující práva:

 • 1) Máte právo na přístup k osobním údajům, ve kterých můžete požadovat informace o:
  • účel zpracování,
  • kategorie dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů,
  • plánovaný čas uložení osobních údajů,
  • veškeré dostupné informace o zdrojích osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od vás,
  • zda probíhá automatizované rozhodování, včetně profilování
  • požádat o kopii osobních údajů - to vám může být poskytnuto, pouze pokud by to nepříznivě neovlivnilo práva a svobody ostatních.
 • 2) Máte právo svůj souhlas odvolat.
 • 3) Máte právo opravit a přidat nepřesné nebo neúplné osobní údaje.
 • 4) Máte právo smazat. Toto vymažeme, pokud nejsme osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • 5) Máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů
 • 6) Máte právo na přenos osobních údajů.
 • 7) Máte právo namietat proti zpracování provedenému na základě našeho oprávněného zájmu nebo za přímý marketing.
 • 8) Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud se domníváte, že vaše práva podle nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s nařízením.
 • Aktuálně
 • Události
 • Firmy
 • Nabídky