GDPR - Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem s GDPR udělíte společnosti My City Network s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1 Staré Město, IČ 03761177, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237426 (dále jen“ Správce“), aby zpracovávala ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:

 • název společnosti
 • jméno a příjmení odpovědné osoby;
 • adresa sídla
 • kontaktní e-mail;
 • telefonní číslo
 • číslo faxu
 • adresa webových stránek
 • informace o provozní době
 • informace o základním popisu činnosti
 • klíčová slova
 • logo firmy
 • kategorie obchodní činnosti
 • případně další osobní údaje, které v registračním formuláři vyplníte
 • Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem vytvoření informativního profilu společnosti. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od vytvoření informativního profilu, případně od posledního přihlášení do profilu společnosti, podle toho, která skutečnost nastane později, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 • Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo smazáním informativního profilu společnosti v uživatelském rozhraní. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek vymazání údajů z databáze společnosti.
 • Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem. Osobní údaje pro něj však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • poskytovatel hostingu, společnost Váš Hosting s.r.o., se sídlem Nymburk, Zbožská 1385/40, PSČ 28802, IČ: 24742252,
  • podnikající fyzické osoby poskytující služby telemarketingu,
  • podnikající fyzická osoba poskytující účetní služby,
  • podnikající fyzická osoba poskytující služby v oblasti správy databáze a IT,
  • případně další osoby, jejichž služeb Správce momentálně nevyužívá.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.
  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky