Městská část Praha Zličín

Naloguj se a edituj
Login:
Heslo:
Nová Registrace
Ztratil/a jsem Heslo

Městská část Praha Zličín - základní informace

Městská část Praha Zličín znak městské části

Zličín je městská čtvrť a katastrální území na západě Prahy, na severozápadním okraji městského obvodu Praha 5, o rozloze 317,61 ha. Tvoří severovýchodní část městské části Praha-Zličín. V části obce Zličín je celkem 40 ulic, má zde sídlo 924 firem. Sousedními městskými částmi jsou: Sobín, Řepy, Stodůlky a Třebonice.

Praha-Zličín je od roku 1990 městská část tvořená celými katastrálními územími Zličín a Sobín a severní částí katastrálního území Třebonice. Vybrané přenesené působnosti státní správy pro městskou část Praha-Zličín vykonává městská část Praha 17 (Řepy, jejíž vlastní území spadá do městského obvodu Praha 6) v rámci takzvaného městského správního obvodu Praha 17, který je tvořen těmito dvěma městskými částmi.

Historie Městské části Zličín

Z archeologických výzkumů vyplývá, že první obyvatelé se na území usídlili již v mladší době kamenné, a to v místech, kde byl dostatek půdy k obdělávání a dostatečné množství zdrojů vody.

Nejstarší písemnou zmínku o Zličínu nese listina knížete Břetislava I. z roku 1045. První zpráva o Sobínu se pravděpodobně nachází v zápisu plaského kláštera z roku 1288.

Městská část se skládá ze dvou kdysi samostatných obcí. Centra těchto původní vsí Zličín a Sobín dodnes dokumentuje zástavba statků a zemědělských usedlostí, která tvořila jejich historická jádra. V roce 1960 se obě obce sloučily a roku 1974 došlo k jejich připojení ku Praze.

Zličín - Občanská vybavenost a sport

Téměř všichni Pražané znají Zličín jako nákupní zónu a jako stanici a depo metra. Ty se ale paradoxně nacházejí převážně v katastrálním území Třebonice.

Hlavní typ zástavby v městské části tvoří rodinné domky a jedno malé sídliště, původně vybudované pro potřeby armády. Tato celá zastavěná oblast je ohraničená firmami a závody. Občané mají k dispozici zdravotnické zařízení, dům s pečovatelskou službou, kulturní dům, knihovnu, několik obchodních středisek a pohostinství. Děti navštěvují místní mateřskou i základní školu s družinou a školní jídelnou.

Ze spolků zde aktivně působí klub důchodců, fotbalový klub a Sbor dobrovolných hasičů, jenž vznikl v létě roku 1907 a v současnosti má 120 členů. Mezi hlavní činnosti sboru nepatří jen zajišťování požární bezpečnosti obce, ale i pořádání různých kulturních akcí jako například dětské dny, hasičské bály, pálení čarodějnic a hlavně práce s mládeží. Pod vedením zkušených vedoucích tu působí 50 mladých hasičů, kteří se úspěšně účastní městských, ale i republikových soutěží.

Pohybové vyžití zličínským nabízí sportovní areál, kde se nachází víceúčelová hala sloužící současně jako školní tělocvična, fotbalové hřiště s přírodní trávou a fotbalové hřiště s umělou trávou třetí generace. Mini hřiště s umělou trávou slouží nejen k přípravě mužstev klubu, ale je i veřejně přístupné.

Okolí Zličína a příroda

V létech 2005 až 2008 proběhl archeologický výzkum v Praze-Zličíně, v poloze Za novou silnicí. Během výzkumu byly postupně prozkoumány a zdokumentovány tři hlavní komponenty, které se v této lokalitě podařilo objevit: palisádou ohrazené neolitické sídliště, pravěká cesta a především kompletní pohřebiště vinařické skupiny z doby stěhování národů. Bylo doposud odkryto 177 kosterních hrobů. Jde o největší prozkoumané kostrové pohřebiště v Čechách a jedno z největších pohřebišť ve střední Evropě datované do období druhé a třetí třetiny pátého století.

Zličín a Doprava

Díky metru (od listopadu roku 1994, úsek V.B), které se sice přímo ve Zličíně nenachází, ale leží na jeho okraji, má celá čtvrť dobré dopravní spojení. Na metro navazují i autobusy, bohužel četnost těchto spojů je velmi malá. V nedalekém sídlišti, na Řepích (na sever od Zličína) se nachází tramvajová trať. Od stanice metra jezdí i meziměstské linky do Plzně, Berouna, Karlových Varů, Kladna a Rakovníka.

Na hranici mezi Řepy a Zličínem se také nachází železniční nádraží, které umožňuje spojení do Kladna.

Územím Zličína prochází Pražský okruh (zprovozněn v tomto úseku v roce 2002), dálnice D5 směřující do Plzně a její přivaděč z Jihozápadního města. U stanice metra Zličín je také záchytné parkoviště P+R. Starým Zličínem prochází původní Plzeňská, hlavní tah do Plzně až do roku 1980, kdy se začala dálnice

Do 21. března bude celý portál Praha na Dlani probíhat transformací, design, nové funkce, nové formuláře, omluvte případné nestandardní chování serveru. Kulturní kalendář Prahy je intenzivně plněn a především sekce Koncerty v Praze a Divadelní představení Praha jsou denně aktualizovány.

Co je nového?