Přírodní památka Požáry v Řeporyjích
rozloha památky cca 2,7 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Hubert Dokoupil
5.dubna 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Přírodní památka Požáry - virtuální prohlídky

Požáry je národní přírodní památka náležící území hlavního města Prahy, konkrétně městské části Praha Řeporyje, jižně od Dalejského profilu a Dalejského potoka a severně nad Pražským okruhem. Hlavní dominantou, kterou je památka tvořena je opuštěný lom s příjezdovým zářezem do skály. Důvodem ochrany jsou právě tyto dva objekty - zářez cesty a samotný lom, na kterém je zachycen stratotyp hranice mezinárodního významu pro silurská oddělení ludlow - přídolí. Spodní hranice přídolí je stará asi 423 miliónů let a je z ní patrný první výskyt vyhynulých mořských živočichů Monograptus parultimus. Celé chráněné území přírodní památky Požáry se rozkládá na ploše 2,71 ha a své ochrany dosáhlo roku 1982, kdy bylo prohlášeno za chráněný přírodní výtvor. Národní přírodní památkou se stalo roku 1992, kdy též spadlo do správy CHKO Český kras.

Význam národní přírodní památky Požáry

Lokalita je významná tím, že vzhledem ke své, na Prahu slušné diverzitě druhů a geologické významnosti umožňuje vědecké studium. Statut mezinárodního stratotypu opakovaně žádá o zachování odkryvu a aby z něj byl umožněn odběr vzorků pro vědecké účely i zahraničním vědeckým pracovníkům. Povinností státu je zachovat stratotypu pro vědecké pracovníky přístupný a člověkem neporušený.

Flora přírodní památky Požáry

Na území národní přírodní památky Požáry nerostou nijak vzácné druhy rostlin. V podstatě se jedná o zcela běžné druhy v krajině, například locika prutnatá rostoucí na lomových stěnách. Dno lomu je zarostlé vrbami a místy ptačím zobem obecným, či jasanem ztepilým. Na horním okraji lomu se pak nejhojněji nachází vičenec písečný. Z bylin zde roste devaterníček šedý pěchava vápnomilná, kostřavá waleská a několik druhů ostřic.

Fauna oblasti

V lokalitě se vyskytuje poměrně vzácný plž závornatka, pro kterého je lokalita náhradním stanovištěm, po jeho původním „domově“ na dolní a střední Berounce, náhradním stanovištěm. Méně vzácné druhy této lokality zastupují střevlíci i motýli, například lze jmenovat kovolesklce piplového, skvrnušku hadincovou, vřetenušku čičorkovou, modráska rozchodníkového a jarnici topolovou. Na lokalitě byl pozorován výskyt i některých obratlovců. Badatelé zde nalezli skokana hnědého a z plazů pak ještěrky zelené a obecné. Hnízdí zde několik druhů ptáků Prahy - rehek domácí, nebo konipas bílý. Ze savců byl v pražské lokalitě pozorován ježek obecný a myšice křovinná.

Geologická charakteristika přírodní památky Požáry

Geologický profil začíná v zářezu pod tunelem, kde je profil očíslován od nejstarších vrstev k nejmladším. Nejprve je kopaninské souvrství, pak požárskému souvrství, lochkovskému souvrství a po něm začíná oddělení přídolí. V lomu jižně od ústí příjezdového tunelu vystupují lavicovité vápence, v jejichž spodní části je viditelná hranice mezi silurem a devonem, tvořeným kotýskými vápenci.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Stanice metra Depo Hostivař
Stanice metra Depo Hostivař
16.dubna 2020
Stanice metra Depo Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Depo Hostivař slouží jako konečná stanice linky A pražského metra. Depo leží na okraji Strašnic v Praze 10 a velmi významný je zde možný přestup mezi metrem a autobusy do Dolních Měcholup a Uhříněvsi. Původně se jednalo také o konečnou autobusů z Dubče a některých...

přečti celý článek...
Švehlova sokolovna
Švehlova sokolovna
15.dubna 2020
Švehlova sokolovna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Švehlova sokolovna ležící v ulici U Branek čp. 674 v Praze 15 Hostivaři, cca 100 metrů od železniční stanice Hostivař. Historie Švehlovy sokolovny Švehlova sokolovna je funkcionalisticky pojatým stavením navrhnutým architektem Ladislavem Machoněm, který vybudovali stavitelé...

přečti celý článek...
Vodní nádrž Hostivař
Vodní nádrž Hostivař
15.dubna 2020
Vodní nádrž Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Tato vodní plocha, známá též jako Hostivařská přehrada je přehradní nádrž na potoce Botiči, ležící v jihovýchodním cípu Prahy. Plocha vodní nádrže Hostivař orozloze 42 ha se rozlévá na třech městských částech - Praha 11, 15 a Praha-Petrovice. Hladina přehrady leží...

přečti celý článek...
Přírodní památka Meandry Botiče
Přírodní památka Meandry Botiče
15.dubna 2020
Přírodní památka Meandry Botiče - článek v průvodci na Praha na Dlani

V jihovýchodní části Prahy naleznete přírodní památku Meandry Botiče, kterou tvoří pozůstatky údolní nivy potoka Botiče, který zde protéká téměř dva metry hlubokým přirozeně meandrujícím korytem, jež je lemováno břehovými porosty. Vyskytují se zde významná vodní...

přečti celý článek...
Potok Botič
Potok Botič
16.dubna 2020
Potok Botič - článek v průvodci na Praha na Dlani

Malá říčka spadající do povodí Vltavy se jménem Botič protéká územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy, ve kterém se jedná o jeden z nejdelších pražských potoků, protože Botič má 34,5 km, z čehož 21 km je na území Prahy a 1,2 km v Praze protéká potrubím....

přečti celý článek...
Michelská plynárna
Michelská plynárna
8.dubna 2020
Michelská plynárna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Plynárna Michle leží samozřejmě v katastrálním území Michle na Praze 4 a byla vybudována mezi lety 1925 až 1927 podle plánů architekta Josefa Kalouse, což proběhlo na úkor tepláren na Žižkově a v Holešovicích, které byly původu staršího. K blízkým objektům Michelské...

přečti celý článek...
Přírodní památka Baba
Přírodní památka Baba
6.dubna 2020
Přírodní památka Baba - článek v průvodci na Praha na Dlani

Baba je přírodní památka na území Praha-Dejvice, která je tvořena velice nápadnou skalní ostrožnou, která ční an levém břehu řeky Vltavy. Na severu je katastrální území památky ohraničeno ulicí V Podbabě, na jihu ulicí Paťanka a na západě přírodní památka přímo...

přečti celý článek...
Podleský rybník v Praze
Podleský rybník v Praze
5.dubna 2020
Podleský rybník v Praze - článek v průvodci na Praha na Dlani

Svojí rozlohou 14,14 ha je Podleský rybník druhý největší rybník v Praze (větší je pouze Počernický rybník) a při svém objemu 355.000 m3 je taktéž druhý (objemem je větsí pouze Kyjský rybník). Rybník leží mezi katastrálními částmi Dubeč a Uhříněves na Praze 10 v...

přečti celý článek...