Michelská plynárna - z centrální plynárny až po muzeum plynárenství

Michelská plynárna - z centrální plynárny až po muzeum plynárenství
výstavba plynárny 1925 až 1927
ukončení provozu 1975
zobrazit na mapě

Autor: Hubert Dokoupil
8.dubna 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Michelská plynárna - virtuální prohlídky

Plynárna Michle leží samozřejmě v katastrálním území Michle na Praze 4 a byla vybudována mezi lety 1925 až 1927 podle plánů architekta Josefa Kalouse, což proběhlo na úkor tepláren na Žižkově a v Holešovicích, které byly původu staršího. K blízkým objektům Michelské plynárny patří odstavné nádraží Praha-Jih a teplárna a mýdlarna, která je dnes již mimo provoz. Kolem objektu plynárny protéká potok Botič. V Michelské plynárně se dnes nachází rozsáhlá muzejní expozice podrobně dokumentující plynárenství v celé zemi. Cetsu k muzeu a plynárně zprostředkovává městská hromadná doprava pomocí přilehlé zastávky stejného jména, jako má objekt. Plynárna zažila za dobu své funkčnsti jednu pohromu a to velký požár v roce 1961, během kterého byl plynojem, který měl výšku 84 metrů a šířku 50 m, téměř plný, takže zde shořelo asi 147 tisíc m³ plynu. Požár se podařilo uhasit za jediný den, nikdo nebyl zraněn, ale velé okolí bylo evakuováno a plyn zde shořel.

Historie plynárny Michle

Na území Prahy se v minulosti nacházelo vícero malých plynáren, které svou kapacitou mohly zásobovat pouze přilehlé oblasti, proto byla dne 21. 1. 1925 podepsána smlouva na stavbu centrální plynárny v Michli. Stavba probíhala v etapách, z nichž v první měla být plynárna schopna dodávat 30 mil. m3 plynu ročně, po dalších dvou rozšiřujících etapách už měla dosáhnout výkonu 100 mil. m3 plynu ročně. Strojní zařízení pro chod Michelské plynárny dodala francouzská firma Compagnie des Compteurs doplňovaná firmou anglickou Wests Gas Improvement Ltd. Plynárna Michle má a měla podobu téměř čistě funkcionalistickou a tu jí dodal Josef Kalous. Slavnostní spuštění provozu, teprve první fáze plynárny proběhlo 31. 12. 1926. V roce 1929 pak započala druhá etapa, kdy byly v rámci zvýšení výrobní kapacity vybudovány nové pece s šikmými retortami, čímž Michelská plynárna dosáhla kapacity 60 mil. m3 plynu ročně. Chtěné plánované výroby 100 mil. m3 roční produkce bylo dosaženo v poslední fázy rozšiřování, které proběhlo v roce 1943 a plynárna v jeho rámci nabyla nových pecí se svislými komorami systému Didier.

Michelská plynárna v padesátých letech

Tím však úpravy plynárny navždy neskončily a v letech 1954 až 1957 byl vybudován zcela nový výrobní blok, vybavený generátory, schopnými tvořit plyn z hnědého uhlí. Tento blok nějakou dobu fungoval, pak však bylo jasné, že se neosvěčil a nevyplatí se ho dále provozovat, proto byla jednotka v letech 1958 až 1959 přestavěna ke štěpení zemního plynu, což se osvědčilo a proto byl tento provoz v následujících letech rozšířen.

Ukončení provozu Michelské plynárny a dnešní využití

Michelská plynárna ukončila výrobu roku 1975, což bylo reakcí na dostavění moderní plynárny v Horních Měcholupech. V areálu Michelské plynárny, která byla velmi citlivě zrekonstruována dnes sídlí Pražská plynárenská a.s., která zde mimo jiné provozuje muzeum spoustou unikátních exponátů.

Požár Michelské plynárny

Požár roku 1961 vypukl před desátou hodinou dopoledne a zasáhl nejdříve vršek objektu, kde se nacházely stovky litrů silně hořlavého těsnícího oleje. Tento fakt představoval problém, protože hasičský sbor neměl techniku potřebnou k dosažení 84 metrů a proto byl učiněn nejspíš první pokus využít vrtulník k hasebnímu zásahu v ČSR a z vrtulníku byly na požár shazovány pytle s pískem, což dosáhlo minimálního efektu. Po poledni se zřítila kovová konstrukce střechy dovnitř plynojemu a ven se tak vyřinulo asi sto tisíc krychlových metrů plynu a tím sice částečně pominulo nebezpečí mohutné exploze, ale vzňalo se 150 tun těsnícího oleje na dně plynojemu a hasiči neustále ochlazovali do ruda rozpálené stěny budovy. Jakmile je schladili vyřízli autogenem otvory a zahájili vnitřní zásah vodou a pěnou. Požár byl lokalizován v 17 hodin a po 19. byl zcela uhašen.

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Stanice metra Depo Hostivař
Stanice metra Depo Hostivař
16.dubna 2020
Stanice metra Depo Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Depo Hostivař slouží jako konečná stanice linky A pražského metra. Depo leží na okraji Strašnic v Praze 10 a velmi významný je zde možný přestup mezi metrem a autobusy do Dolních Měcholup a Uhříněvsi. Původně se jednalo také o konečnou autobusů z Dubče a některých...

přečti celý článek...
Švehlova sokolovna
Švehlova sokolovna
15.dubna 2020
Švehlova sokolovna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Švehlova sokolovna ležící v ulici U Branek čp. 674 v Praze 15 Hostivaři, cca 100 metrů od železniční stanice Hostivař. Historie Švehlovy sokolovny Švehlova sokolovna je funkcionalisticky pojatým stavením navrhnutým architektem Ladislavem Machoněm, který vybudovali stavitelé...

přečti celý článek...
Vodní nádrž Hostivař
Vodní nádrž Hostivař
15.dubna 2020
Vodní nádrž Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Tato vodní plocha, známá též jako Hostivařská přehrada je přehradní nádrž na potoce Botiči, ležící v jihovýchodním cípu Prahy. Plocha vodní nádrže Hostivař orozloze 42 ha se rozlévá na třech městských částech - Praha 11, 15 a Praha-Petrovice. Hladina přehrady leží...

přečti celý článek...
Přírodní památka Meandry Botiče
Přírodní památka Meandry Botiče
15.dubna 2020
Přírodní památka Meandry Botiče - článek v průvodci na Praha na Dlani

V jihovýchodní části Prahy naleznete přírodní památku Meandry Botiče, kterou tvoří pozůstatky údolní nivy potoka Botiče, který zde protéká téměř dva metry hlubokým přirozeně meandrujícím korytem, jež je lemováno břehovými porosty. Vyskytují se zde významná vodní...

přečti celý článek...
Potok Botič
Potok Botič
16.dubna 2020
Potok Botič - článek v průvodci na Praha na Dlani

Malá říčka spadající do povodí Vltavy se jménem Botič protéká územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy, ve kterém se jedná o jeden z nejdelších pražských potoků, protože Botič má 34,5 km, z čehož 21 km je na území Prahy a 1,2 km v Praze protéká potrubím....

přečti celý článek...
Michelská plynárna
Michelská plynárna
8.dubna 2020
Michelská plynárna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Plynárna Michle leží samozřejmě v katastrálním území Michle na Praze 4 a byla vybudována mezi lety 1925 až 1927 podle plánů architekta Josefa Kalouse, což proběhlo na úkor tepláren na Žižkově a v Holešovicích, které byly původu staršího. K blízkým objektům Michelské...

přečti celý článek...
Přírodní památka Baba
Přírodní památka Baba
6.dubna 2020
Přírodní památka Baba - článek v průvodci na Praha na Dlani

Baba je přírodní památka na území Praha-Dejvice, která je tvořena velice nápadnou skalní ostrožnou, která ční an levém břehu řeky Vltavy. Na severu je katastrální území památky ohraničeno ulicí V Podbabě, na jihu ulicí Paťanka a na západě přírodní památka přímo...

přečti celý článek...
Podleský rybník v Praze
Podleský rybník v Praze
5.dubna 2020
Podleský rybník v Praze - článek v průvodci na Praha na Dlani

Svojí rozlohou 14,14 ha je Podleský rybník druhý největší rybník v Praze (větší je pouze Počernický rybník) a při svém objemu 355.000 m3 je taktéž druhý (objemem je větsí pouze Kyjský rybník). Rybník leží mezi katastrálními částmi Dubeč a Uhříněves na Praze 10 v...

přečti celý článek...