Přírodní památka Meandry Botiče v parku Hostivař - Záběhlice

Přírodní památka Meandry Botiče v parku Hostivař - Záběhlice
rozloha přírodní památky cca 6,7 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Hubert Dokoupil
15.dubna 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

V jihovýchodní části Prahy naleznete přírodní památku Meandry Botiče, kterou tvoří pozůstatky údolní nivy potoka Botiče, který zde protéká téměř dva metry hlubokým přirozeně meandrujícím korytem, jež je lemováno břehovými porosty. Vyskytují se zde významná vodní společenstva ohrožených a vzácných druhů vodních živočichů, zároveň jde o ornitologicky významnou oblast. Přírodní památka Meandry Botiče je vymezena hrází Hostivařské přehrady a územím Práče v Záběhlicích, jedná se o jednu z oblastí přírodního parku Hostivař-Záběhlice.

Charakteristika území přírodní památky Meandry Botiče

Rozloha území Meandry Botiče čítá okolo 6,7 ha a její převážná část se nachází v nadmořské výšce 220-235 m. n. m.

Meandrující tok Botiče je obehnán jeho vlastními nivními náplavy hlinitých i písčitých hlín. Štěrkopísky vystupují na povrch pouze v krajní oblasti těsně pod hrází Hostivařské přehrady. Podloží je tvořeno převážně břidličným souvrstvím ordovického stupně Beroun. Z důvodu lidské činnosti je potoční niva místy zanesena historickými navážkami.

Meandry Botiče a jejich vegetace

Koryto potoka je obehnáno částmi lužního lesa, jejichž dominantu tvoří olše lepkavá a vrba křehké a bílá. Lužní lesy jsou doplněny o řadu javorů, jasanů ztepilých, též topoly osiky. Porosty keřů tvoří běžní zástupci, jako je bez černý a střemcha obecná, četné jsou i lesní a rumištní druhy, kuklík městský, vlaštovičník větší nebo hluchavka skvrnitá. Jarní kvetoucí druhy bylin jsou zde zastoupeny ve složení blatouchu bahenního, dymnivkou dutou, sasankou hajní i pryskyřníkovitou nebo orsejí jarní. Uvedené rostliny jsou pro zdejší mokřadní a pobřežní olšiny typické. Vodní vegetace potoka je v důsledku eutrofizace značně poznamenána a nejde tedy o příliš druhově bohatou skupinu živočichů.

Fauna v přírodní památce Meandrů Botiče

Ačkoli nejde o tak významnou oblast z hlediska vodního společenstva, faunu zde tvoří celá škála suchozemských jedinců. Území se pyšní řadou bezobratlých živočichů, kteří obývají tuto lokalitu. Mezi ně patří celá škála brouků ze skupiny střevlíkovitých, nosatcovitých a mandelinkovitých. Lze zde spatřit i legislativně chráněné motýly, tj. zástupce otakárka fenyklového a ovocného.

Z obratlovců jsou zde četné některé druhy obojživelníků ‒ zelení a hnědí skokani, kuňka obecná, ropucha obecná i zelená a užovka obojková. Zajímavými ornitologickými poznatky může být fakt hnízdění 47 druhů ptáků, mezi ně se řadí žluva hajní, sýček obecný, konipas horský, žluna zelená, pěnice hnědokřídlá či rákosník zpěvný, hnízdí zde i ledňáček říční. Území Meandry Botiče je obohaceno i o faunu savců, kterou tvoří přes 20 běžných druhů, mimo jiné i bělozubka šedá, netopýr večerní a rezavý.

Meandry Botiče - Péče o území

V rámci péče o území jsou zde odstraňovány nepůvodní a invazní druhy rostlin, jako dnes značně rozšířený trnovník akát nebo křídlatka, a ošetřovány nebezpečné stromy. Vlivem revitalizacíse obnovuje potoční niva a vytváří se nové tůně.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Stanice metra Depo Hostivař
Stanice metra Depo Hostivař
16.dubna 2020
Stanice metra Depo Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Depo Hostivař slouží jako konečná stanice linky A pražského metra. Depo leží na okraji Strašnic v Praze 10 a velmi významný je zde možný přestup mezi metrem a autobusy do Dolních Měcholup a Uhříněvsi. Původně se jednalo také o konečnou autobusů z Dubče a některých...

přečti celý článek...
Švehlova sokolovna
Švehlova sokolovna
15.dubna 2020
Švehlova sokolovna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Švehlova sokolovna ležící v ulici U Branek čp. 674 v Praze 15 Hostivaři, cca 100 metrů od železniční stanice Hostivař. Historie Švehlovy sokolovny Švehlova sokolovna je funkcionalisticky pojatým stavením navrhnutým architektem Ladislavem Machoněm, který vybudovali stavitelé...

přečti celý článek...
Vodní nádrž Hostivař
Vodní nádrž Hostivař
15.dubna 2020
Vodní nádrž Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Tato vodní plocha, známá též jako Hostivařská přehrada je přehradní nádrž na potoce Botiči, ležící v jihovýchodním cípu Prahy. Plocha vodní nádrže Hostivař orozloze 42 ha se rozlévá na třech městských částech - Praha 11, 15 a Praha-Petrovice. Hladina přehrady leží...

přečti celý článek...
Přírodní památka Meandry Botiče
Přírodní památka Meandry Botiče
15.dubna 2020
Přírodní památka Meandry Botiče - článek v průvodci na Praha na Dlani

V jihovýchodní části Prahy naleznete přírodní památku Meandry Botiče, kterou tvoří pozůstatky údolní nivy potoka Botiče, který zde protéká téměř dva metry hlubokým přirozeně meandrujícím korytem, jež je lemováno břehovými porosty. Vyskytují se zde významná vodní...

přečti celý článek...
Potok Botič
Potok Botič
16.dubna 2020
Potok Botič - článek v průvodci na Praha na Dlani

Malá říčka spadající do povodí Vltavy se jménem Botič protéká územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy, ve kterém se jedná o jeden z nejdelších pražských potoků, protože Botič má 34,5 km, z čehož 21 km je na území Prahy a 1,2 km v Praze protéká potrubím....

přečti celý článek...
Michelská plynárna
Michelská plynárna
8.dubna 2020
Michelská plynárna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Plynárna Michle leží samozřejmě v katastrálním území Michle na Praze 4 a byla vybudována mezi lety 1925 až 1927 podle plánů architekta Josefa Kalouse, což proběhlo na úkor tepláren na Žižkově a v Holešovicích, které byly původu staršího. K blízkým objektům Michelské...

přečti celý článek...
Přírodní památka Baba
Přírodní památka Baba
6.dubna 2020
Přírodní památka Baba - článek v průvodci na Praha na Dlani

Baba je přírodní památka na území Praha-Dejvice, která je tvořena velice nápadnou skalní ostrožnou, která ční an levém břehu řeky Vltavy. Na severu je katastrální území památky ohraničeno ulicí V Podbabě, na jihu ulicí Paťanka a na západě přírodní památka přímo...

přečti celý článek...
Podleský rybník v Praze
Podleský rybník v Praze
5.dubna 2020
Podleský rybník v Praze - článek v průvodci na Praha na Dlani

Svojí rozlohou 14,14 ha je Podleský rybník druhý největší rybník v Praze (větší je pouze Počernický rybník) a při svém objemu 355.000 m3 je taktéž druhý (objemem je větsí pouze Kyjský rybník). Rybník leží mezi katastrálními částmi Dubeč a Uhříněves na Praze 10 v...

přečti celý článek...