Osada Práče v Praze Záběhlicích
pražská historická osada
první zmínka o osadě 1352
zobrazit na mapě

Autor: Hubert Dokoupil
5.dubna 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Osada Práče - virtuální prohlídky

Jedná se o historickou osadu zvanou Práče, která spadá na území pražské části Záběhlice. Osada leží na říčce Botiči z povodí Vltavy mezi Hostivaří a Záběhlicemi na okraji sídliště Zahradní město.

Historie a popis osady Práče

Počátkem 20. století se ve vsi nacházelo asi 20 domovních čísel, rozmístěných kolem jádra osady, kterým je očividně zámek Práče, kolem kterého v minulosti fungoval též pivovar, mlýn a hospodářský dvůr. Zámek Práče je dvoupatrová stavba, jejíž průčelí, směřující na východ, zdobí arkáda a v patře poměrně strohá balustráda. V interiérech jsou ve většině místností stále zachovány fragmenty malovaného na raně barokním záklenkovém stropě. Dvůr zámku dnes slouží jako parkoviště a zámek je na první pohled poměrně luxusním firemním sídlem. Práčský rybníček, na kterém byl dříve náhon mlýna a zámecký park byly do roku 2006 veřejnosti přístupné, po té se uzavřely. Zámek se nachází východně od hlavní návsi Práče a západně od něj leží areál s budovou bývalého mlýna a bývalého pivovaru, které stojí nedaleko od sebe. Areál již nefungujícího mlýna a pivovaru našel své využití a poskytnul sídlo podniku Lesy hlavního města Prahy. Pivovar fungoval do roku 1936, kdy byla část pivovaru s hvozdem zbořena a další její části rozebrány někdy koncem 80. let 20. století. Severně, v blízkosti Práčské ulici, osamoceně a izolovaně stojí sýpka, typicky klasicistní a vedle ní výklenková kaplička, typická pro české vesnice, se sochou svatého Jana Nepomuckého.

Ves a tvrz Práče

Uplně první písemné zprávy o vsi Práče jsou z roku 1352, kdy v předhusitské době náležela ves do správy staroměstských měšťanů, později přešla do vlastnictví klášteru augustiniánů na Karlově, který ji roku 1407 vyměnil s pražským měšťanem Kašparem Čotrem a obdržel za ni tehovské panství u města Říčany. V roce 1407 je v pramenech zmiňována i vojenská tvrz. Roku 1420 obsadili Práče pražané a vydělali na ní slušné jmění, prodejí staroměstskému písaři Mikuláši Hupmolcovi, z jehož vlastnictví ji v roce 1443 dobyli Hynek Ptáček z Pirkštejna a Jan Čabelický, kteří zlikvidovali tamní tvrz vypálením dne 20. března 1444. Tvrz byla opět obnovena, ovšem pouze do roku 1592, od kdy je v písemných zmínkách již uváděna jako pustá a poničená.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Stanice metra Depo Hostivař
Stanice metra Depo Hostivař
16.dubna 2020
Stanice metra Depo Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Depo Hostivař slouží jako konečná stanice linky A pražského metra. Depo leží na okraji Strašnic v Praze 10 a velmi významný je zde možný přestup mezi metrem a autobusy do Dolních Měcholup a Uhříněvsi. Původně se jednalo také o konečnou autobusů z Dubče a některých...

přečti celý článek...
Švehlova sokolovna
Švehlova sokolovna
15.dubna 2020
Švehlova sokolovna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Švehlova sokolovna ležící v ulici U Branek čp. 674 v Praze 15 Hostivaři, cca 100 metrů od železniční stanice Hostivař. Historie Švehlovy sokolovny Švehlova sokolovna je funkcionalisticky pojatým stavením navrhnutým architektem Ladislavem Machoněm, který vybudovali stavitelé...

přečti celý článek...
Vodní nádrž Hostivař
Vodní nádrž Hostivař
15.dubna 2020
Vodní nádrž Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Tato vodní plocha, známá též jako Hostivařská přehrada je přehradní nádrž na potoce Botiči, ležící v jihovýchodním cípu Prahy. Plocha vodní nádrže Hostivař orozloze 42 ha se rozlévá na třech městských částech - Praha 11, 15 a Praha-Petrovice. Hladina přehrady leží...

přečti celý článek...
Přírodní památka Meandry Botiče
Přírodní památka Meandry Botiče
15.dubna 2020
Přírodní památka Meandry Botiče - článek v průvodci na Praha na Dlani

V jihovýchodní části Prahy naleznete přírodní památku Meandry Botiče, kterou tvoří pozůstatky údolní nivy potoka Botiče, který zde protéká téměř dva metry hlubokým přirozeně meandrujícím korytem, jež je lemováno břehovými porosty. Vyskytují se zde významná vodní...

přečti celý článek...
Potok Botič
Potok Botič
16.dubna 2020
Potok Botič - článek v průvodci na Praha na Dlani

Malá říčka spadající do povodí Vltavy se jménem Botič protéká územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy, ve kterém se jedná o jeden z nejdelších pražských potoků, protože Botič má 34,5 km, z čehož 21 km je na území Prahy a 1,2 km v Praze protéká potrubím....

přečti celý článek...
Michelská plynárna
Michelská plynárna
8.dubna 2020
Michelská plynárna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Plynárna Michle leží samozřejmě v katastrálním území Michle na Praze 4 a byla vybudována mezi lety 1925 až 1927 podle plánů architekta Josefa Kalouse, což proběhlo na úkor tepláren na Žižkově a v Holešovicích, které byly původu staršího. K blízkým objektům Michelské...

přečti celý článek...
Přírodní památka Baba
Přírodní památka Baba
6.dubna 2020
Přírodní památka Baba - článek v průvodci na Praha na Dlani

Baba je přírodní památka na území Praha-Dejvice, která je tvořena velice nápadnou skalní ostrožnou, která ční an levém břehu řeky Vltavy. Na severu je katastrální území památky ohraničeno ulicí V Podbabě, na jihu ulicí Paťanka a na západě přírodní památka přímo...

přečti celý článek...
Podleský rybník v Praze
Podleský rybník v Praze
5.dubna 2020
Podleský rybník v Praze - článek v průvodci na Praha na Dlani

Svojí rozlohou 14,14 ha je Podleský rybník druhý největší rybník v Praze (větší je pouze Počernický rybník) a při svém objemu 355.000 m3 je taktéž druhý (objemem je větsí pouze Kyjský rybník). Rybník leží mezi katastrálními částmi Dubeč a Uhříněves na Praze 10 v...

přečti celý článek...