Přírodní památka Baba v Praze Dejvicích
rozloha přírodní památky cca 7,4 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Hubert Dokoupil
6.dubna 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Přírodní památka Baba - virtuální prohlídky

Baba je přírodní památka na území Praha-Dejvice, která je tvořena velice nápadnou skalní ostrožnou, která ční an levém břehu řeky Vltavy. Na severu je katastrální území památky ohraničeno ulicí V Podbabě, na jihu ulicí Paťanka a na západě přírodní památka přímo sousedí ochranným pásmem další pražské přírodní památky, zvané Dolní Šárka. Babu spravuje Magistrát hlavního města Prahy. Předmětem ochrany v památce a zároveň důvodem jejího vyhlášení jsou výchozy proterozoických břidlic, které hostí společenstva teplomilných rostlin a fakt, že se jedná o jedno z druhově nejbohatších stanovišť hmyzu v Praze.

Historie území Baba

Přírodní památka Baba je člověkem viditelně ovlivňována již po odhadovaných sedm tisíciletí. Především do místní přírody lidský druh zasahuje vykácením lesů a jejich přeměnou na pastviny. Strmé a skalnaté svahy přírodní památky byly v minulosti využívány pro pastvu koz, po jejímž ukončení v polovině 20. století dostala krajina možnost se rozvinout a došlo k rozvoji zejména keřovitých porostů, které ohrožují chráněná světlomilná společenstva. Další lidský zásah v krajině přírodní památky Baba vznikl V 19. století, kdy byla při příležitosti stavby železniční trati Praha-Podmokly ze zybtků viničního domu přestavěna romantická zřícenina Baba ležící na vrcholku skal. Počátek 20 století se an našem území nesl v duchu velkých zalesňovacích akcí v okolí Prahy a do krajiny byyl vysazovány i nepřirozené stromky, především pak trnovník akát, který se následně spontánně šířil dál a dnes ho nalezneme téměř v každém koutě Česka, pochopitelně včetně Baby. Křoviny trnovníku akátu jsou poměrně často a pravidelně odstraňována z důvodu podpory a ochrany teplomilných skalních společenstev, čehož se mimo jiné dsoahuje řízenou pastvou koz.

Geologie přírodní památky Baba

Území vzniklo erozní činností Vltavy, která dala vzniku zejména břidlicových skalních útvarů, mezi kterými pronikají různé další vyvřeliny. Ve vrcholových částech skal je půda bohatá na spraš a na úpatí skal jsou na většině povrch zahliněné skalní sutě.

Fauna a flóra v přírodní památce Baba

Na skalách přírodní památky Baba rostou vzácné druhy rostlin v poměrně velkém zastoupení, lze zde nalézt i druhy, jako je křivatec český, hvězdnice zlatovlásek, jestřábník bledý, chlupáček vrcholíkový, chlupáček hadincovitý, modřenec tenkokvětý a trýzel škardolistý, či i některé další. na místech, kde je půda hlubší, tedy především an okrajích roste hojně ovsík vyvýšený. Tato společenstva, doplňovaná a suché trávníky vedla k navržení oblasti do Natura 2000, jako evropsky významná lokalita. Lokalita je hlavně z entomologického hlediska velmi dobře a kvalitně zkoumaná, prtože se jedná o území Prahy s potvrzeným výskytem mimořádného množství druhů hmyzu. Mezi druhy, které zde žijí byl spatřen třeba cvrčivec révový, brouk kraseček Cylindromorphus bifrons, mnozí reliktní stepní střevlíkovití a někteří mandelinkovití. Baba je pochopitelně útočištěm také mnoha druhů motýlů, například otakárka fenyklového. Obratlovci zde nemají nějak zvlášť významné zastoupení, až na ohroženou ještěrku zelenou. Z ptáků v přírodní památce Baba lítá ťuhýk obecný a několik druhů pěnic, nebo i poštolka obecná.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Stanice metra Depo Hostivař
Stanice metra Depo Hostivař
16.dubna 2020
Stanice metra Depo Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Depo Hostivař slouží jako konečná stanice linky A pražského metra. Depo leží na okraji Strašnic v Praze 10 a velmi významný je zde možný přestup mezi metrem a autobusy do Dolních Měcholup a Uhříněvsi. Původně se jednalo také o konečnou autobusů z Dubče a některých...

přečti celý článek...
Švehlova sokolovna
Švehlova sokolovna
15.dubna 2020
Švehlova sokolovna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Švehlova sokolovna ležící v ulici U Branek čp. 674 v Praze 15 Hostivaři, cca 100 metrů od železniční stanice Hostivař. Historie Švehlovy sokolovny Švehlova sokolovna je funkcionalisticky pojatým stavením navrhnutým architektem Ladislavem Machoněm, který vybudovali stavitelé...

přečti celý článek...
Vodní nádrž Hostivař
Vodní nádrž Hostivař
15.dubna 2020
Vodní nádrž Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Tato vodní plocha, známá též jako Hostivařská přehrada je přehradní nádrž na potoce Botiči, ležící v jihovýchodním cípu Prahy. Plocha vodní nádrže Hostivař orozloze 42 ha se rozlévá na třech městských částech - Praha 11, 15 a Praha-Petrovice. Hladina přehrady leží...

přečti celý článek...
Přírodní památka Meandry Botiče
Přírodní památka Meandry Botiče
15.dubna 2020
Přírodní památka Meandry Botiče - článek v průvodci na Praha na Dlani

V jihovýchodní části Prahy naleznete přírodní památku Meandry Botiče, kterou tvoří pozůstatky údolní nivy potoka Botiče, který zde protéká téměř dva metry hlubokým přirozeně meandrujícím korytem, jež je lemováno břehovými porosty. Vyskytují se zde významná vodní...

přečti celý článek...
Potok Botič
Potok Botič
16.dubna 2020
Potok Botič - článek v průvodci na Praha na Dlani

Malá říčka spadající do povodí Vltavy se jménem Botič protéká územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy, ve kterém se jedná o jeden z nejdelších pražských potoků, protože Botič má 34,5 km, z čehož 21 km je na území Prahy a 1,2 km v Praze protéká potrubím....

přečti celý článek...
Michelská plynárna
Michelská plynárna
8.dubna 2020
Michelská plynárna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Plynárna Michle leží samozřejmě v katastrálním území Michle na Praze 4 a byla vybudována mezi lety 1925 až 1927 podle plánů architekta Josefa Kalouse, což proběhlo na úkor tepláren na Žižkově a v Holešovicích, které byly původu staršího. K blízkým objektům Michelské...

přečti celý článek...
Přírodní památka Baba
Přírodní památka Baba
6.dubna 2020
Přírodní památka Baba - článek v průvodci na Praha na Dlani

Baba je přírodní památka na území Praha-Dejvice, která je tvořena velice nápadnou skalní ostrožnou, která ční an levém břehu řeky Vltavy. Na severu je katastrální území památky ohraničeno ulicí V Podbabě, na jihu ulicí Paťanka a na západě přírodní památka přímo...

přečti celý článek...
Podleský rybník v Praze
Podleský rybník v Praze
5.dubna 2020
Podleský rybník v Praze - článek v průvodci na Praha na Dlani

Svojí rozlohou 14,14 ha je Podleský rybník druhý největší rybník v Praze (větší je pouze Počernický rybník) a při svém objemu 355.000 m3 je taktéž druhý (objemem je větsí pouze Kyjský rybník). Rybník leží mezi katastrálními částmi Dubeč a Uhříněves na Praze 10 v...

přečti celý článek...