Dalejský profil - přírodní památka pro Vaši procházku

Dalejský profil - přírodní památka pro Vaši procházku
Rozloha: 23,8 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Anna Hýlová
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Dalejský profil - virtuální prohlídky

Dalejský profil je Národní přírodní památka vyhlášená od roku 1992 (památkou již od roku 1982). Je zde geologický profil, sedimenty a vulkanity ordovického, silurského a spodnodevonského stáří. Na určitém skalním podkladu uvidíte vápnomilné a teplomilné skalní stepi, na které jsou vázány ohrožené a chráněné druhy. Dalejský profil je mimo jiné i významným nalezištěm zkamenělin (ramenonožci, stopy po lezení živočichů, mlži, hlavonožci, trilobiti). Toto území je ve správě AOPK ČR - Regionálního pracoviště Středních Čech.

Dalejský profil a turismus

Památku naleznete v Přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí na okraji Prahy. Území kopíruje část Dalejského potoka mezi obcemi Holyně a Řeporyje. Vzhledem k výhodné pozici je celá oblast odvodňována již zmíněným potokem. Je tudy vedena také naučná stezka souběžně se zeleným turistickým značením.

Vytvoření první zdejší stezky bylo inspirováno popisem prof. Iva Chlupáče v knize Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí vydané v roce 1999.

Za návštěvu stojí mezinárodní stratotyp spodní hranice přídolí - nejvyššího oddělení siluru. Nalezete ho v severní části lomů Na požárech nedaleko Řeporyj. První vrstva náležející k oddělení přídolí je číslo 96.

Flóra v Dalejském profilu

Vegetaci v Dalejském profilu tvoří původní stepy a kromě nich nepůvodní porosty. Zejména trnovní k akát a borovice černá, na bezlesých výchozech se objevuje křivatec český, rozrazil ladní, vzácně hvězdovka Pouzarova. Na diabasové skále u Řeporyjí lze spatřit prvosenku jarní a pěchavu vápnomilnou, dále devaterní k šedý a ostřici nízkou, na vrcholech svahů roste trýzel škardolistý a kostřava wall í ská. Území je bohaté na houby -vyskytuje se zde např. vzácná letní muchomůrka Vittadiniho, dále velmi vzácná hvězdovka uherská a další.

Dalejský profil a jeho fauna

Můžete zde zahlednout až obdivuhodné množství druhů motýlů. Bylo zde celkem nalezeno1054 druhů. Avšak jsou zde i jiní bezobratlí vázaní na skalní stepi např. střevlíkovití, mandelinka, štítonoš.

Jelikož je území o malé rozloze není lokalita charakteristická určitými druhy obratlovců. Vždy jsou druhy vázané na slunečné stráně či okolí potoka.

Jako zástupce obojživelníků se zde vyskytuje čolek obecný a skokan hnědý.

Z plazů je zde ještěrka obecná a ještěrka zelená.

Za ptáky tu můžete zahlédnout výra velkého - zalétá sem z Prokopského údolí, v Praze vzácného bělořita šedého, dlaska tlustozobého, hýla obecného, v Praze ne tak početného chocholouše obecného apod.

Ze savců v Dalejském profilu se zde vyskytují hlavně drobní tvorové např. myšice křovinná, tchoř tmavý, lasice kolčava.

Ochrana Dalejského profilu

Možnou budoucí hrozbou je nadměrný sběr zkamenělin. Avšak stav území zatím nevyžaduje žádné omezení vstupu. Na Placaté skále je patrné poškození od člověka, trpí sešlapáním. Též negativní důsledek lidské činnosti jsou skládky.

Hlavním úmyslem je udržet oblast použitelnou a vzhledově přijatelnou pro další paleontologické výzkumy. Důležitá je také ochrana stepních společenstev, výhradně z botanického hlediska. Cíl je neustálé zlepšení stavu porostů a přiblížení k původnímu druhovému složení.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Náměstí Bratří Synků
Náměstí Bratří Synků
28.března 2020
Náměstí Bratří Synků - článek v průvodci na Praha na Dlani

Náměstí bratří Synků je veřejné prostranství, které se nachází v městské části Praha 4. Bývalo od počátku centrem starých Nuslí. Historie názvu Náměstí Bratří Synků Původní název byl Metodějovo náměstí, později bylo přejmenováno na Riegrovo náměstí. Tento...

přečti celý článek...
Senovážné náměstí
Senovážné náměstí
24.března 2020
Senovážné náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Senovážné náměstí je náměstí v Praze, které se nachází v obvodu a městské části Praha 1 a ve čtvrti Nové Město. Náměstí je pomyslně rozděleno Dlážděnou ulicí a tramvajovou tratí na dvě části odlišného charakteru. Plocha západní části je celá dlážděná, ve...

přečti celý článek...
Pařížská ulice
Pařížská ulice
24.března 2020
Pařížská ulice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Pařížská ulice - někdy se můžete také setkat s názvem Pařížská třída, je skoro obyčejná ulice v Praze na Starém Městě v městské části Praha 1 v Josefově, nyní spojující Staroměstské náměstí a náměstí Curieových. Kde najít Pařížskou ulici v Praze Pařížská...

přečti celý článek...
Prameniště Blatovského potoka
Prameniště Blatovského potoka
18.března 2020
Prameniště Blatovského potoka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přírodní památka prameniště Blatovského potoka je unikátní svým biotopem a charakteristickým rysem jsou nejrůznější druhy rašeliníků a několika vzácných druhů rostlin. Prameniště Blatovského potoka Prameniště Blatovského potoka je přírodní památka náležící...

přečti celý článek...
Podolská vodárna
Podolská vodárna
16.března 2020
Podolská vodárna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Podolská vodárna se nachází v Praze 4 a jedná se o obrovksé vodárenské zařízení hlavního města v městské části Podolí na pravém břehu řeky Vltavy přímo u Veslařského ostrova, který leží mezi Vyšehradem a plaveckým stadionem v Podolí. Jedná se o budovu zajímavou...

přečti celý článek...
Hrabalova zeď a náměstí Bohumila Hrabala
Hrabalova zeď a náměstí Bohumila Hrabala
16.března 2020
Hrabalova zeď a náměstí Bohumila Hrabala - článek v průvodci na Praha na Dlani

Hrabalova zeď Zásluhou výtvarnice Tatiany Svatošové vznikla grafická koláž, která odkazuje na život a dílo Bohumila Hrabala, předního českého spisovatele druhé poloviny 20. století. Tatiana Svatošová vytvořila tuto barevnou upomínku v roce 1999 na zeď objektu stanice metra...

přečti celý článek...
Vrch Ládví
Vrch Ládví
15.března 2020
Vrch Ládví - článek v průvodci na Praha na Dlani

Chcete-li na procházku nebo na vyjížďku vhodné místo v Praze Ďáblicích, tak určitě je pro Vás vrch Ládví správná volba. Ládví Na severním okraji Prahy v jihozápadní části Ďáblic a severovýchodně od jádra Kobylis naleznete vysoký vrch Ládví, který je ve výšce cca...

přečti celý článek...
Divadlo Na Fidlovačce
Divadlo Na Fidlovačce
10.března 2020
Divadlo Na Fidlovačce - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dnes jedno z nejvýznamějších divadel v Praze Nuslích známe jako Divadlo na Fidlovačce (původně Tylovo divadlo) najdete v Křesomyslově ulici naproti nuselskému pivovaru. Historie Divadla na Fidlovačce Divadlo na Fidlovačce patří k nejznámějším nuselským stavbám. Nachází se v...

přečti celý článek...