Dalejský profil - přírodní památka pro Vaši procházku

Dalejský profil - přírodní památka pro Vaši procházku
Rozloha: 23,8 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Anna Hýlová
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Dalejský profil - virtuální prohlídky

Dalejský profil je Národní přírodní památka vyhlášená od roku 1992 (památkou již od roku 1982). Je zde geologický profil, sedimenty a vulkanity ordovického, silurského a spodnodevonského stáří. Na určitém skalním podkladu uvidíte vápnomilné a teplomilné skalní stepi, na které jsou vázány ohrožené a chráněné druhy. Dalejský profil je mimo jiné i významným nalezištěm zkamenělin (ramenonožci, stopy po lezení živočichů, mlži, hlavonožci, trilobiti). Toto území je ve správě AOPK ČR - Regionálního pracoviště Středních Čech.

Dalejský profil a turismus

Památku naleznete v Přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí na okraji Prahy. Území kopíruje část Dalejského potoka mezi obcemi Holyně a Řeporyje. Vzhledem k výhodné pozici je celá oblast odvodňována již zmíněným potokem. Je tudy vedena také naučná stezka souběžně se zeleným turistickým značením.

Vytvoření první zdejší stezky bylo inspirováno popisem prof. Iva Chlupáče v knize Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí vydané v roce 1999.

Za návštěvu stojí mezinárodní stratotyp spodní hranice přídolí - nejvyššího oddělení siluru. Nalezete ho v severní části lomů Na požárech nedaleko Řeporyj. První vrstva náležející k oddělení přídolí je číslo 96.

Flóra v Dalejském profilu

Vegetaci v Dalejském profilu tvoří původní stepy a kromě nich nepůvodní porosty. Zejména trnovní k akát a borovice černá, na bezlesých výchozech se objevuje křivatec český, rozrazil ladní, vzácně hvězdovka Pouzarova. Na diabasové skále u Řeporyjí lze spatřit prvosenku jarní a pěchavu vápnomilnou, dále devaterní k šedý a ostřici nízkou, na vrcholech svahů roste trýzel škardolistý a kostřava wall í ská. Území je bohaté na houby -vyskytuje se zde např. vzácná letní muchomůrka Vittadiniho, dále velmi vzácná hvězdovka uherská a další.

Dalejský profil a jeho fauna

Můžete zde zahlednout až obdivuhodné množství druhů motýlů. Bylo zde celkem nalezeno1054 druhů. Avšak jsou zde i jiní bezobratlí vázaní na skalní stepi např. střevlíkovití, mandelinka, štítonoš.

Jelikož je území o malé rozloze není lokalita charakteristická určitými druhy obratlovců. Vždy jsou druhy vázané na slunečné stráně či okolí potoka.

Jako zástupce obojživelníků se zde vyskytuje čolek obecný a skokan hnědý.

Z plazů je zde ještěrka obecná a ještěrka zelená.

Za ptáky tu můžete zahlédnout výra velkého - zalétá sem z Prokopského údolí, v Praze vzácného bělořita šedého, dlaska tlustozobého, hýla obecného, v Praze ne tak početného chocholouše obecného apod.

Ze savců v Dalejském profilu se zde vyskytují hlavně drobní tvorové např. myšice křovinná, tchoř tmavý, lasice kolčava.

Ochrana Dalejského profilu

Možnou budoucí hrozbou je nadměrný sběr zkamenělin. Avšak stav území zatím nevyžaduje žádné omezení vstupu. Na Placaté skále je patrné poškození od člověka, trpí sešlapáním. Též negativní důsledek lidské činnosti jsou skládky.

Hlavním úmyslem je udržet oblast použitelnou a vzhledově přijatelnou pro další paleontologické výzkumy. Důležitá je také ochrana stepních společenstev, výhradně z botanického hlediska. Cíl je neustálé zlepšení stavu porostů a přiblížení k původnímu druhovému složení.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Náměstí Republiky
Náměstí Republiky
před 37 hodinami
Náměstí Republiky - článek v průvodci na Praha na Dlani

Jedná se o náměstí na rozhraní Starého Města a Nového Města ležící v městské části Praha 1. Historie a vznik náměstí Republiky Plocha Náměstí Republiky vznikla v 60. letech 19. století díky prostoru uvolněnému zbouráním pražských středověkých hradeb. Ještě před...

přečti celý článek...
Bohnické údolí
Bohnické údolí
16.února 2020
Bohnické údolí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Bohnické údolí je přírodní památka ležící v jižně orientovaném svahu údolí Bohnického potoka. Nachází se na severním okraji hl.m. Prahy v městské části Bohnice a propojuje osady Zámky a Tříkrálka se starými Bohnicemi. Přírodní památka Bohnické údolí Rozloha...

přečti celý článek...
Stolová hora Vidoule
Stolová hora Vidoule
14.února 2020
Stolová hora Vidoule - článek v průvodci na Praha na Dlani

Stolová hora Vidoule patří mezi přírodní památky. Jedná se o jeden z pražských kopců, jehož výška dosahuje 371 m. n. m. Jako chráněná přírodní památka jsou označovány tři pásy svahů tohoto kopce – jižní, jihovýchodní a severní strana. Hora stojí na okraji...

přečti celý článek...
Údolí Únětického potoka
Údolí Únětického potoka
14.února 2020
Údolí Únětického potoka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přírodní rezervace s názvem Údolí Únětického potoka se rozkládá přibližně na dvaašedesáti hektarech při severozápadním okraji hlavního města Prahy v katastru městské části Suchdol. Plocha hraničí s obcemi Únětice a Roztoky a představuje chráněné území, o které se...

přečti celý článek...
Karlovo náměstí
Karlovo náměstí
14.února 2020
Karlovo náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Karlovo náměstí, které se nachází na Novém Městě pražském, je největším náměstím v České republice (jeho rozloha činí 80 550 km2). V době svého založení neslo název Dobytčí trh a bylo dokonce největším náměstím v celé středověké Evropě. Historie Karlova...

přečti celý článek...
Dětský ostrov
Dětský ostrov
14.února 2020
Dětský ostrov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Je to ostrov na řece Vltavě ležící na katastru Smíchova, stojí mezi mostem Legií a Jiráskovým mostem o rozloze 1,48 ha přístupný z Janáčkova nábřeží. Dětský ostrov se nachází vedle Slovanského ostrova a Střeleckého ostrova. Od Smíchova ho odděluje pouze plavební...

přečti celý článek...
Dalejský profil
Dalejský profil
14.února 2020
Dalejský profil - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dalejský profil je Národní přírodní památka vyhlášená od roku 1992 (památkou již od roku 1982). Je zde geologický profil, sedimenty a vulkanity ordovického, silurského a spodnodevonského stáří. Na určitém skalním podkladu uvidíte vápnomilné a teplomilné skalní stepi, na...

přečti celý článek...
Čechův most
Čechův most
14.února 2020
Čechův most - článek v průvodci na Praha na Dlani

Čechův most je nejkratší z mostů v Praze a jedenáctý po proudu vedoucí přes řeku Vltavu. Měří jen 169 m a je asi 16 m široký(10 m vozovka). Byl vystavěn pro spojení náměstí Curieových na pravém břehu s nábřežím Edvarda Beneše na druhém břehu a je to vlastně...

přečti celý článek...