Městská část Praha Pitkovice
Počet obyvatel: 1.542 (r. 2015)
Rozloha: 2,40 km²
Připojení k Praze: 1974
Autor: Praha na Dlani
16.ledna 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Pitkovice jsou městská čtvrť a katastrální území na jihovýchodním okraji hlavního města Prahy o rozloze 239,7 ha. Tvoří nejzápadnější část městské části Praha 22. Je zde evidováno 8 ulic a 83 adres. Žije zde 197 obyvatel, má sídlo 434 firem. Sousedícími čtvrtěmi jsou: Uhříněves, Benice a Křeslice.

Původně však mělo katastrální území Pitkovice rozlohu 248,5 ha. Historicky až do 19. prosince 2002 byly totiž součástí katastru Pitkovic i některé zastavěné pozemky o celkové rozloze 8,8 ha, které byly od 20. prosince 2002 převedeny do katastrálního území Křeslice.

Po pravé straně Pitkovického potoka je kopec (dříve zvaný Belveder), nyní přírodní rezervace známá jako Pitkovická stráň. Je porostlá vzácnou květenou, zvláště vyniká koniklec. Dopravní spojení do Pitkovic je autobusem MHD číslo 232.

Historie městské části Pitkovice

Název vznikl z označení ves lidí Pitkových. První zprávy pocházejí z roku 1234, kdy prvním doloženým vlastníkem tvrze byl Ota z Pitkova. Stejně jako Uhříněves patřila ves koncem 13. století řádu Templářů. Asi od roku 1340 byl majitelem Albert Štuk, pražský měšťan. Jeho potomci Pitkovští z Pitkovic zde sídlili do roku 1520. Po nich vlastnili sídlo Strnadové z Tryskovic, z nichž poslední, Václav Strnad je prodal roku 1589 Jaroslavovi ze Smiřic. Ten je připojil ke svému uhříněveskému panství. Po něm je získali Lichtenštejnové. Po krátké době samostatnosti po vzniku politických obcí se staly součástí Benic, snad v roce 1920 se znovu osamostatnily a od roku 1961 se staly součástí Uhříněvsi. Místní národní výbor taktéž dvě místnosti v obecním domku čp. 25 vedle hasičské zbrojnice. Po zrušení národního výboru zde bylo kulturní středisko. V restituci byl domek vrácen původnímu majiteli.

Původně se obec skládala ze dvou osad - Pitkovice a Pitkovičky. Rozdělení mezi nimi vedlo po silnici vedoucí ke Křeslicím. Majitelé velkostatku v Uhříněvsi darovali půdu pro stavbu domků svým dělníkům, a tak prý vznikla osada Pitkovičky. Při tom si ale vymínili, že obyvatelé budou patřit správou, farou i školou do Uhříněvsi, patrně aby se lišili od poddaných z Pitkovic, kteří patřili poštou k Uhříněvsi a školou a farou k Čestlicím. V roce 1921 došlo ke spojení do jedné obce s názvem Pitkovice.

Stavbou historicky cennou je patrový špýchar a brána s bohatě tvarovanou a profilovanou římsou, pocházející z druhé poloviny 18. století, pozůstatky někdejšího poplužního dvora, vzniklého zřejmě na místě původní tvrze.

V blízkosti hasičské zbrojnice stojí dřevěná zvonička z 19. století. Tato lidová stavba s doškovou stříškou zvanou "zouvák" má jeden zvon. Zvonička, přes opravy v roce 1947 a znovu v roce 1964, byla v havarijním stavu. S finanční pomocí odboru památkové péče MHMP byla koncem roku 2000 restaurována a znovu osazena na původní místo. Do jejího základu byla dne 21. června 2001 vložena pamětní schránka s listinami.

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Městská část Praha Veleslavín
Městská část Praha Veleslavín
23.března 2020
Městská část Praha Veleslavín - článek v průvodci na Praha na Dlani

Veleslavín je dříve samostatná vesnice, dnes městská čtvrť, část Prahy 6. V části obce Veleslavín je celkem 37 ulic, má sídlo 1667 firem. Sousedními městskými částmi jsou: Břevnov, Liboc, Vokovice a Střešovice. Vznik Veleslavína spadá patrně do 10. až 11. století. První...

přečti celý článek...
Městská část Praha Přední Kopanina
Městská část Praha Přední Kopanina
16.ledna 2020
Městská část Praha Přední Kopanina - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přední Kopanina je katastrální území a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Přední Kopanina také městská část hlavního města Prahy, rozkládající se 10 km od centra při severozápadním okraji města. Větší část rozlohy zaujímají pole v blízkosti mezinárodního...

přečti celý článek...
Městská část Praha Benice
Městská část Praha Benice
16.ledna 2020
Městská část Praha Benice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Benice jsou katastrálním územím na jihovýchodním okraji Prahy, tvořícím území městské části Praha-Benice. Je zde evidováno 11 ulic a 192 adres. Žije zde 474 obyvatel. Sousedícími městskými částmi jsou: Kolovraty, Uhříněves, Pitkovice a Lipany. Znak je tvořen červeným...

přečti celý článek...
Městská část Praha Klánovice
Městská část Praha Klánovice
16.ledna 2020
Městská část Praha Klánovice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Klánovice jsou katastrální území v městském obvodě Praha 9, u východní hranice Prahy, bývalá osada (založena 1878), bývalá obec (1920–1974), část Prahy (od roku 1974). Praha-Klánovice je od roku 1990 název samosprávné městské části, jejímž územím je katastrální...

přečti celý článek...
Městská část Praha Bohnice
Městská část Praha Bohnice
16.ledna 2020
Městská část Praha Bohnice - článek v průvodci na Praha na Dlani

V části obce Praha - Bohnice je evidováno 49 ulic, 847 adres. Všechny adresy v části obce mají PSČ 181 00. Bohnice jsou městská čtvrť a katastrální území o rozloze 465,9 ha, rozkládající se na severu Prahy na pravém břehu Vltavy. Sousedícími městskými částmi Prahy jsou:...

přečti celý článek...
Městská část Praha Hlubočepy
Městská část Praha Hlubočepy
16.ledna 2020
Městská část Praha Hlubočepy - článek v průvodci na Praha na Dlani

Hlubočepy jsou městská čtvrť a katastrální území na jihu pražské městské části Praha 5. Katastrální území Hlubočepy mělo k 31. 12. 2008 23.059 obyvatel. Počet obyvatel Hlubočep má stoupající tendenci. Od roku 2001, kdy byl počet obyvatel 20 701 obyvatel, se zvýšil o...

přečti celý článek...
Městská část Praha Ruzyně
Městská část Praha Ruzyně
16.ledna 2020
Městská část Praha Ruzyně - článek v průvodci na Praha na Dlani

Ruzyně je katastrální území a čtvrť hlavního města Prahy, součást městské části, městského obvodu a správního obvodu Praha 6. Před připojením k Praze roku 1960 byla samostatnou obcí. K roku 993 zaznamenán tvar „Ruzen“, 1262 - „Ruzin“, 1785 - „Russině“. Původně...

přečti celý článek...
Městská část Praha Nebušice
Městská část Praha Nebušice
16.ledna 2020
Městská část Praha Nebušice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Nebušice jsou městská čtvrť a katastrální území, a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Nebušice také městská část na severu hlavního města Prahy, o rozloze 368,07 ha. Je zde evidováno 59 ulic a 859 adres, má zde sídlo 281 firem. Sousedícími městskými částmi jsou:...

přečti celý článek...