Městská část Praha Královice
Obyvatel: 407 (31. 12. 2017)
Rozloha: 4,96 km²
Připojení k Praze: 1974
Autor: Praha na Dlani
16.ledna 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Královice jsou katastrálním územím Prahy, tvořícím území městské části Praha-Královice. Je zde evidováno 12 ulic a 121 adres. Žije zde 315 obyvatel. V části obce Královice je celkem 13 ulic, má zde sídlo 42 firem.

Do dnešní doby si Královice zachovaly původní vesnický ráz, díky svým urbanistickým hodnotám se v roce 1991 staly vesnickou památkovou zónou. Mnoho z těchto hodnot je však nyní ohroženo developerskými aktivitami společností Karla Komárka.

Historie městské části Královice

Na konci prvního tisíciletí n.l. se v okolí dnešního kostela sv. Markéty nacházelo slovanské hradiště. Hradiště bylo dvoudílné, opevněné valy s příkopy a dřevěnými hradbami. Do jeho prostoru (rozloha 7,5 ha) se vcházelo z jižní a východní strany. Dnes jsou patrné pouze zbytky dvou příčných zpevněných valů, z nichž lépe zachovalý je vnější asi 340 m dlouhý. Podle starých kronikářů zde později stál královský hrad neznámého jména, jehož zbytky jsou možná zazděny do kostela sv. Markéty.

Historické osídlení potvrzuje také nález nádob s popelem a bronzového křížku (8 cm velký, Kristus se sluncem, měsícem a andělem) v roce 1860 na pozemcích č. p. 7 a 8. Nádoby s popelem byly bohužel považovány za nezajímavé a rozbity, ale jsou spolu s křížkem důležitým dokladem toho, že v těchto místech bylo staré slovanské pohřebiště již od 9. stol. Unikátní bronzový křížek je uložen v Národním muzeu.

Nejčastějším uváděným rokem první písemné zmínky o Královicích je rok 1207, ale u několika důvěryhodných zdrojů se objevuje rok 1205 (např. u historika A. Sedláčka). První historicky doložení majitelé dvora v Královicích byli Suda a Sudislav z Královic.

Do počátku 14. stol. patřila část Královic českému králi (od toho je také jméno Královice odvozeno). Dalších sto let vlastní Královice a okolní vesnice církev (nejdříve vyšehradská kapitula, pak řád johanitů).

Královice - Památky a významné objekty

Kostel sv. Markéty: Přibližně kilometr od středu obce se nachází kostel sv. Markéty. Stojí na ostrohu asi 30 metrů nad Rokytkou a společně s tvrzí tvoří zajímavou dominantu zdejší krajiny. Na místě kostela stávalo slovanské a poté přemyslovské hradiště. Na románských základech byl vystavěn gotický kostel. Pověst praví, že královna Guta (Jitka), dcera Rudolfa Habsburského a manželka českého krále Václava II., žila na královickém hrádku. Zde se jí roku 1296 narodila dcera Markéta a na její počest dala královna Guta přestavět hrad na kostel a nechala ho zasvětit sv. Markétě. Tato pověst není ale bohužel doložena žádným historickým pramenem. Neexistuje doklad, kdy a kým byl kostel sv. Markéty postaven. S jistotou můžeme říct, že první zmínka o kostele je až z roku 1364 a víme dále, že princezna Markéta se provdala za Boleslava, knížete vratislavského a lehnického, a zemřela ve věku 26 let roku 1322 v Hradci Králové při porodu syna Mikuláše. Oba jsou pochováni v královské hrobce na Zbraslavi s dalšími členy své rodiny.

Tvrz: Unikátnost královické tvrze vychází z jednoho faktu. Na našem území je málo dochovaných věžovitých tvrzí v takové podobě, jako má právě ta v Královicích. Mnoho jiných bylo zbořeno nebo byly v rámci pozdějších přestaveb začleněny do většího komplexu budov.

Vrcholně středověká stavba vznikla možná už ve 13. stol., první nezpochybnitelné datum je ale až rok 1388. V severní fasádě na úrovni prvního patra můžeme najít okenní ostění, které pamatuje právě konec 14. stol. V tomto století byla tvrz obehnána hradbami. Když si ji Pechancové z Královic zvolili v 16. stol. za rodinné sídlo, rozhodli se jí vtisknout tehdejší moderní renesanční ráz. Na jižní straně nechali také zvěčnit letopočet přestavby – 1562. Při této přestavbě dostala tvrz nové klenby, sgrafitovou fasádu a vysazené třetí patro, které snad nahradilo obdobnou konstrukci starší. Na jižní straně byly přistavěny tři prevíty (předchůdce toalet) nad sebou a k severnímu průčelí bylo dobudováno vnější schodiště. Tvrz z lomeného kamene je vysoká přibližně 20 m. Poslední patro, které je předsunuto na kamenných krakorcích, zakončuje valbová střecha.

Občanská vybavenost a sportovní aktivity v Královicích

Působí zde několik spolků jako například DBK Kožlany - Kralovice, Bike Club Kralovice, Volejbalový klub Kralovice, Fotbalový klub TJ Sokol Kralovice, Malá Kralovická a Sbor dobrovolných hasičů Kralovice.

Je zde základní škola, střední škola Kralovice, DDM Radovánek, městské kulturní středisko, Městská knihovna Kralovice, Zdravotnictví a sociální péče, Dům sociální péče Kralovice.

Působí zde několik sportovních oddílů jako například DBK Kožlany - Kralovice, Bike Club Kralovice, Volejbalový klub Kralovice, Fotbalový klub TJ Sokol Kralovice a běžecký oddíl Malá Kralovická.

Královice - Okolí a příroda

Geologicky je královické území součástí Českého masivu. Skalní podklad tvoří Barrandien s hojným výskytem drob, prachovců a jílových břidlic. Vrstva ornice sestává z těžké pseudoglejové hnědozemě. Půvabné údolí Rokytky bylo v roce 1990 vyhlášeno chráněným územím Oblast klidu Rokytka, později přírodním parkem. Oproti jiným městským částem a obcím v okolí si ves zachovává svůj původní ráz. Výrazem historické hodnoty lokality bylo v roce 1991 vyhlášení chráněné Památkové zóny Královice.

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Městská část Praha Veleslavín
Městská část Praha Veleslavín
23.března 2020
Městská část Praha Veleslavín - článek v průvodci na Praha na Dlani

Veleslavín je dříve samostatná vesnice, dnes městská čtvrť, část Prahy 6. V části obce Veleslavín je celkem 37 ulic, má sídlo 1667 firem. Sousedními městskými částmi jsou: Břevnov, Liboc, Vokovice a Střešovice. Vznik Veleslavína spadá patrně do 10. až 11. století. První...

přečti celý článek...
Městská část Praha Přední Kopanina
Městská část Praha Přední Kopanina
16.ledna 2020
Městská část Praha Přední Kopanina - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přední Kopanina je katastrální území a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Přední Kopanina také městská část hlavního města Prahy, rozkládající se 10 km od centra při severozápadním okraji města. Větší část rozlohy zaujímají pole v blízkosti mezinárodního...

přečti celý článek...
Městská část Praha Benice
Městská část Praha Benice
16.ledna 2020
Městská část Praha Benice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Benice jsou katastrálním územím na jihovýchodním okraji Prahy, tvořícím území městské části Praha-Benice. Je zde evidováno 11 ulic a 192 adres. Žije zde 474 obyvatel. Sousedícími městskými částmi jsou: Kolovraty, Uhříněves, Pitkovice a Lipany. Znak je tvořen červeným...

přečti celý článek...
Městská část Praha Klánovice
Městská část Praha Klánovice
16.ledna 2020
Městská část Praha Klánovice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Klánovice jsou katastrální území v městském obvodě Praha 9, u východní hranice Prahy, bývalá osada (založena 1878), bývalá obec (1920–1974), část Prahy (od roku 1974). Praha-Klánovice je od roku 1990 název samosprávné městské části, jejímž územím je katastrální...

přečti celý článek...
Městská část Praha Bohnice
Městská část Praha Bohnice
16.ledna 2020
Městská část Praha Bohnice - článek v průvodci na Praha na Dlani

V části obce Praha - Bohnice je evidováno 49 ulic, 847 adres. Všechny adresy v části obce mají PSČ 181 00. Bohnice jsou městská čtvrť a katastrální území o rozloze 465,9 ha, rozkládající se na severu Prahy na pravém břehu Vltavy. Sousedícími městskými částmi Prahy jsou:...

přečti celý článek...
Městská část Praha Hlubočepy
Městská část Praha Hlubočepy
16.ledna 2020
Městská část Praha Hlubočepy - článek v průvodci na Praha na Dlani

Hlubočepy jsou městská čtvrť a katastrální území na jihu pražské městské části Praha 5. Katastrální území Hlubočepy mělo k 31. 12. 2008 23.059 obyvatel. Počet obyvatel Hlubočep má stoupající tendenci. Od roku 2001, kdy byl počet obyvatel 20 701 obyvatel, se zvýšil o...

přečti celý článek...
Městská část Praha Ruzyně
Městská část Praha Ruzyně
16.ledna 2020
Městská část Praha Ruzyně - článek v průvodci na Praha na Dlani

Ruzyně je katastrální území a čtvrť hlavního města Prahy, součást městské části, městského obvodu a správního obvodu Praha 6. Před připojením k Praze roku 1960 byla samostatnou obcí. K roku 993 zaznamenán tvar „Ruzen“, 1262 - „Ruzin“, 1785 - „Russině“. Původně...

přečti celý článek...
Městská část Praha Nebušice
Městská část Praha Nebušice
16.ledna 2020
Městská část Praha Nebušice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Nebušice jsou městská čtvrť a katastrální území, a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Nebušice také městská část na severu hlavního města Prahy, o rozloze 368,07 ha. Je zde evidováno 59 ulic a 859 adres, má zde sídlo 281 firem. Sousedícími městskými částmi jsou:...

přečti celý článek...