Chrám sv. Mikuláše na malé Straně
výstavba kostela r. 1703 až 1752
sloh: Baroko
zobrazit na mapě

Autor: Praha na Dlani
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Mimořádnou dominantou Malostranského náměstí a podle mnoha odborníků nejhodnotnější barokní církevní památkou v České republice je chrám sv. Mikuláše. Kostel stojí uprostřed náměstí, které tak dělí na dvě části, na místě starší gotické svatyně z r. 1283. První plány na výstavbu nového monumentálního chrámu vypracovali pro malostranské jezuity Francesco Caratti a Domenico Orsi, uplatnil se však až pozdější projekt Kryštofa Dienzenhofera, ve kterém pokračovali jeho syn Kilián Ignác Dienzenhofer a zeť Anselmo Lurago.

Postupná vástavba Chrámu sv. Mikuláše

Nejprve v letech 1703-11 vyrostla chrámová loď, monumentální sálový prostor s bočními kaplemi, glorietem a složitou klenbou, která je založena na principu vzájemně se protínajících elipsoidů. Především 40 m vysoké vznos¬né průčelí je vrcholnou ukázkou dynamické barokní architektury. Po dokončení lodi byla stavba přerušena, pokračovalo se až v letech 1737-52 vybudováním kněžiště s mohutnou kupolí o průměru 20 m a výšce 80 m, ve finále pokrytou měděnou střechou, vše již podle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Štíhlá hranolová věž (zvonice) se vyšplhala k nebi jako poslední článek monumentálního díla v letech 1751-56, již podle projektu Anselma Luraga. Je zajímavé, že zvonice nikdy nebyla součástí kostela, ale spravovala ji malostranská obec - to naznačuje znak Malé Strany nad vstupem i vlastní popisné číslo (kostely se nikdy nečíslovaly). Malostranští o tom s jezuity v r. 1737 sepsali smlouvu - jezuité se v ní zavázali vybudovat věž na své náklady a pak ji předat obci jako náhradu za jinou věž, která musela být zbořena v souvislosti se stavbou nového chrámu. Vstup měl být umístěn proti podloubí tak, aby k němu byl přístup z ulice. Jezuité to nicméně zkusili - vchod umístili opačně a nad něj zasadili svůj znak. Záležitost skončila u soudu a jezuité při prohráli. Věž museli uvést do stavu, uvedeného ve smlouvě, navíc jim soud zakázal na věž umístit sochy jezuitských patronů. Městští hlásní na věži drželi službu - úderem zvonu ohlašovali případný požár a směr, kde hořelo, ukazovali červeným praporem (v noci lucernou). Za minulého režimu zde měla stanoviště StB, dnes je věž přístupná veřejnosti.

Výzdoba chrámu sv. Mikuláše

Velmi cenná je vnitřní výzdoba chrámu. Impozantní fresku v kupoli s námětem Oslavy Nejsv. Trojice na ploše 75 rn, vytvořil v r. 1752 František Xaver Palko. Freska na klenbě chrámové lodi, oslavující sv. Mikuláše, je dílem Jana Lukáše Krackera z let 1761-70. Oba umělci vytvořili ještě další fresky, jinak se na výzdobě podíleli malíři Josef Hager, Josef Kramolín, Ludvík Kohl, Francesco Solimena, Ignác Raab, Karel Škréta (starší obrazy z doby kolem r. 1670 v emporách), ze sochařů byl nejpilnější Ignác František Platzer (asi 50 plastik), autor soch církevních učitelů z r. 1679, dále Richarda Petr Prachnerovi, Jan Bedřich Kohl aj. Varhany zhotovil v letech 1745-46T. Schwarz (v letech 1834-35 byly přestavěny). Na sev. straně navazuje na kostel sv. Mikuláše jezuitská kolej, vybudovaná v raně barokním slohu v r. 1670 podle projektu Francesca Carattiho na místě dvanácti domů a školy. Po zrušení jezuitského řádu byl areál přeměněn na skladiště a sklady, v posledních letech zde našla svůj prostor matematicko-fyzikální fakulta. Do koleje se vstupuje portálem z r. 1688, dopiněného vázami od Ignáce Michala Platzera z r. 1792. V prvním patře se dochovaly nástropní malby od Josefa Kramolína z r. 1771.

Autorka fotografií: Kateřina Schnablová - Sakrální architektura

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Toulcův dvůr
Toulcův dvůr
před 38 hodinami
Toulcův dvůr - článek v průvodci na Praha na Dlani

Toulcův dvůr je unikátní soubor historických památkově chráněných budov. Je zachovalou sídlištní památkou, evidovanou ve Státním seznamu kulturních památek. Není zajímavý pouze kvůli své farmě a přírodnímu areálu, ale jeho historie sahá až do samého středověku.Tuto...

přečti celý článek...
Divadlo na Vinohradech
Divadlo na Vinohradech
21.února 2020
Divadlo na Vinohradech - článek v průvodci na Praha na Dlani

Severní straně Náměstí Míru dominuje významná budova Divadla na Vinohradech. Architektonicky velmi zajímavou stavbu projektoval Alois Jan Čenský a vznikla v letech 1905-07 pod taktovkou stavitelů Jana Majera a Josefa Veselého. Divadlo je postaveno převážně ve stylu novorenesance,...

přečti celý článek...
Desfourský palác
Desfourský palác
21.února 2020
Desfourský palác - článek v průvodci na Praha na Dlani

Název Desfourský palác nese trojpatrový řadový nárožní dům z období naoklasicismu. Najdeme ho v ulici Na Florenci na Novém Městě v Praze. Jedná se o obytnou budovu palácového typu, kterou postavil architekt Josef Ondřej Kranner v letech 1845-47 v Teisingerově zahradě. Na první...

přečti celý článek...
Dům u Hybernů
Dům u Hybernů
21.února 2020
Dům u Hybernů - článek v průvodci na Praha na Dlani

Na Hybernské ulici na Novém Městě se nachází řada paláců a v jejich čele stojí rozlehlý dům palácového typu U Hybernů. Jeho vznik se datuje na začátek 19. století, kdy byl přestavěn z původně barokního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie z let 1652-1659, který...

přečti celý článek...
Zámeček Hanspaulka
Zámeček Hanspaulka
17.února 2020
Zámeček Hanspaulka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Hanspaulka je barokní zámeček s obdelníkovým půdorysem a bývalá zemědělská usedlost, v Praze - Dejvicích na ulici Šárecká. Zámeček je i se svými zahradami chráněn jako kulturní památka České republiky. Historie zámečku Hanspaulka Vinice v oblasti dnešního zámečku...

přečti celý článek...
Národní divadlo
Národní divadlo
16.února 2020
Národní divadlo - článek v průvodci na Praha na Dlani

Národní divadlo je jedním z nejznámějších divadel v České republice. Samotná novorenesanční budova divadla stojí v Praze na rohu Národní třídy a Masarykova nábřeží na Novém Městě. Jedná se o národní kulturní památku, významnou jak z hlediska kulturního a...

přečti celý článek...
Slovanský dům
Slovanský dům
15.února 2020
Slovanský dům - článek v průvodci na Praha na Dlani

Slovanský dům je pražské obchodní centrum z koce 20. století v samém centru hlavního města České republiky, v ulici Na Příkopě. Objekt prošel velmi nákladnou přestavbou, provedenou firmou Subbtera, jejíž investorembyla jedna ze společností vlastněná podnikatelem Sebastianem...

přečti celý článek...
Pivovar u Fleků
Pivovar u Fleků
14.února 2020
Pivovar u Fleků - článek v průvodci na Praha na Dlani

Pivovar a restaurace U Fleků patří k nejznámějším a nejvyhledávanějším památkám Nového Města v Praze. Jedná se o jednu z hlavních turistických atrakcí města a nejstarší český pivovar. Podnik stojí v Křemencově ulici na Praze 1 a kromě pivovaru nabízí podnik také...

přečti celý článek...